بلیط هواپیما شیراز به مسقط

پرواز شیراز به مسقط

۵/۵

 ۰۹۱۷۰۹۰۶۵۰۲

omanair
۱۷:۳۰

۲۰۲۲-۱۰-۰۲

یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱

چارتر (غیر قابل کنسل)

chWY2436

Boeing 737

۵ صندلی باقیمانده.
۲,۹۵۱,۹۴۰ تومان
qheshm
۱۴:۳۰

۲۰۲۲-۱۰-۰۳

دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱

چارتر (غیر قابل کنسل)

ch2116

Airbus 300-600

۹ صندلی باقیمانده.
۲,۴۴۹,۱۸۲ تومان
salamair
۱۵:۵۰

۲۰۲۲-۱۰-۰۴

سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱

چارتر (غیر قابل کنسل)

OV552

Airbus 320

۵ صندلی باقیمانده.
۳,۱۰۱,۰۰۰ تومان
omanair
۱۷:۳۰

۲۰۲۲-۱۰-۰۵

چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱

چارتر (غیر قابل کنسل)

chWY2436

Boeing 737

۹ صندلی باقیمانده.
۳,۰۴۶,۸۰۰ تومان
salamair
۱۸:۴۵

۲۰۲۲-۱۰-۰۶

پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱

چارتر (غیر قابل کنسل)

OV556

Airbus 320

۵ صندلی باقیمانده.
۳,۱۰۱,۰۰۰ تومان
qheshm
۱۶:۳۰

۲۰۲۲-۱۰-۰۷

جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱

چارتر (غیر قابل کنسل)

ch2116

Airbus 300-600

۹ صندلی باقیمانده.
۲,۴۷۷,۶۴۰ تومان
Kish
۰۹:۳۰

۲۰۲۲-۱۰-۰۸

شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱

چارتر (غیر قابل کنسل)

ch6045

Boeing MD

۹ صندلی باقیمانده.
۲,۸۵۷,۰۸۰ تومان
omanair
۱۷:۳۰

۲۰۲۲-۱۰-۰۹

یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱

چارتر (غیر قابل کنسل)

chWY2436

Boeing 737

۹ صندلی باقیمانده.
۲,۹۵۱,۹۴۰ تومان
qheshm
۱۴:۳۰

۲۰۲۲-۱۰-۱۰

دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱

چارتر (غیر قابل کنسل)

ch2116

Airbus 300-600

۹ صندلی باقیمانده.
۲,۵۶۳,۰۱۴ تومان
salamair
۱۴:۵۰

۲۰۲۲-۱۰-۱۱

سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱

چارتر (غیر قابل کنسل)

OV552

Airbus 320

۵ صندلی باقیمانده.
۳,۱۰۱,۰۰۰ تومان
parsair
۱۹:۳۵

۲۰۲۲-۱۰-۱۲

چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۱

چارتر (غیر قابل کنسل)

ch4500

BAE 146

۴ صندلی باقیمانده.
۲,۹۱۴,۲۰۰ تومان
salamair
۱۸:۴۵

۲۰۲۲-۱۰-۱۳

پنجشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۱

چارتر (غیر قابل کنسل)

OV556

Airbus 320

۵ صندلی باقیمانده.
۳,۱۰۱,۰۰۰ تومان
qheshm
۱۶:۳۰

۲۰۲۲-۱۰-۱۴

جمعه ۲۲ مهر ۱۴۰۱

چارتر (غیر قابل کنسل)

ch2116

Airbus 300-600

۹ صندلی باقیمانده.
۲,۶۱۹,۹۳۰ تومان
Kish
۰۹:۳۰

۲۰۲۲-۱۰-۱۵

شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۱

چارتر (غیر قابل کنسل)

ch6045

Boeing MD

۹ صندلی باقیمانده.
۲,۸۵۷,۰۸۰ تومان
۵/۵ - (۲ امتیاز)