شرايط اخذ ويزا از كشورهای مختلف دنیا براي ايراني ها

اتريش

عادي-توريستي: دعوتنامه تاييد شده به وسيله يك دفتر اسناد رسمي، 3 قطعه عكس، گذرنامه با شش ماه اعتبار، مبلغ 11500 تومان براي تائيد به مدرك، مدركي دال بر رزرو بليت بازرگاني: دعوتنامه از شركت معتبر اتريشي شامل تعهد قبول هزينه ها، گذرنامه با شش ماه اعتبار، بليط رفت و برگشت، مبلغ رواديد ترانزيت 000/100 ريال، دو عدد فتوكپي از بليت. پزشكي: دعوتنامه از پزشك يا بيمارستان-پيش پرداخت هزينه ها-بليت رفت و برگشت-3 قطعه عكس-گذرنامه معتبر-متقاضياني كه از طريق وزارت امور خارجه اقدام كنند شانس بيشتري براي دريافت رواديد خواهند داشت. رواديدي تحصيلي و اقامت اتريش: فتوكپي از صفحات پاسپورت، دو قطعه عكس، آخرين مدرك تحصيلي، پذيرش دانشگاهي، شناسنامه، حواله ازدواج، گواهي عدم سوء پيشينه، گواهي صحت مزاج، مدارك مالي جهت تامين مخارج در اتريش، فرم تقاضا پر شده به زبان آلماني.

اطلاعات تلفني در مورد رواديد ميسر نيست. بخش صدور رواديد در روزهاي سه شنبه از ساعت 9 الي 12 صبح انجام مي شود. مدت انتظار 3 الي 6 ماه است.

نشانی: م آرژانتین – ش 78 – ط سوم تلفن: 88710753 – 88710180 – 22041764 فکس: 88710778

اكراين

هزينه صدور رواديد فوري: 80 دلار (فوري) و 40 دلار (غير فوري)

دوشنبه و چهارشنبه 10 تا 13

نشاني: م ونک – خ ونك – شماره 101 تلفن: 88008530 – 88005650 – 88034119 فكس: 88007130

اسلووني

متقاضيان سفر به اسلوونيا بايد مستقيما” به سفارت مراجعه كنند. نشاني: خيابان خالد اسلامبولي، كوچه هفتم، پلاك 10 تلفن: 8716873

امارات متحده عربي

انواع رواديد: رواديد تنها براي كساني كه گذرنامه سياسي دارند در تهران صادر مي شود، در اين موارد ارائه يادداشت از سفارت متبوع و يا وزارت امور خارجه (در صورت ايراني بودن) الزامي است. در مورد گذرنامه هاي عادي، متقاضي بايد كپي گذرنامه خود را براي شخص مقيمي در امارت فرستاده، سپس رواديد صادر شده در امارات براي او ارسال شود. همچنين مسافران تورها بايد از طريق آژانس هاي هواپيمايي اقدام كنند. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 13

نشاني: خ قائم مقام فراهانی – نرسیده به شهید بهشتی – پ 210 تلفن: 88717251 – 88716865 فکس: 88718822

برونئی

توريستي: دعوتنامه، مصاحبه، پركردن فرم سفارت، فتوكپي پاسپورت، بليت رفت و برگشت، دو قطعه عكس و 15 دلار برونني – نشاني: بزرگراه آفريقا، خيابان ظفر، شماره 318 تلفن: 8781979 فاكس: 8780793

بلژيک

عادي-توريستي: دعوتنامه، فتوكپي كارت اقامت دعوت كننده، ورقه مالياتي يافيش حقوق دعوت كننده، سه قطعه عكس، فرم سفارت، بليط رفت و برگشت، يك ماهه 10800 تومان و براي سفر دو ماهه 9900 تومان، يك ساله 16500 تومان

بازرگاني: دعوتنامه از شركت بلژيكي با ذكر علت و مدت سفر، يكشنبه، دوشنبه و سه شنبه از 9 تا 13 نشاني: الهيه، خيابان فرشته، خيابان شبديز، كوچه بابك، شماره 3

تلفن: 2009507 و 2009147 فاكس: 2009145 تلكس: AMBE IR 212446

بلغارستان

عادي-توريستي: دعوتنامه رسمي، فرم سفارت، يك قطعه عكس، گذرنامه معتبر

بازرگاني:دعوتنامه رسمي تجاري، يك قطعه عكس، گذرنامه معتبر

تحصيلي: پذيرش از دانشگاه بلغارستان از طريق سفارت، ترجمه مدارك و معدل ديپلم بالاي 15 تقاضاها مي بايست از اول فروردين تا 19 تير ماه به سفارت تسليم شوند.

ترانزيت: گذرنامه معتبر-رواديد مقصد-يك قطعه عكس-هزينه رواديد يكسره براي 30 ساعت 16000ريال و براي دوسره 18000 ريال مي باشد. رانندگان مي توانند با هزينه 65000 ريال رواديد مكرر دريافت كنند. يكشنبه تا پنج شنبه از 9 تا 12 نشاني: خيابان شهيد عباسپور (توانير)، نظامي گنجوي شماره 82

تلفن: 8775037-8775662 فاكس: 8779680

بنگلادش

به جز مقامات دولتي رواديد داده نمي شود.

تحصيلي: فرم پذيرش از دانشگاه داكا

بازرگاني: دعوتنامه از شركت معتبر بازرگاني در بنگلادش- مصاحبه با متقاضي رواديد، قيمت رواديد 17430 تومان، فرم سفارت، دو قطعه عكس شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 15 خيابان گاندي-خيابان پنجم-شماره 14 تلفن: 80و8772979 فاكس: 8778295 تلكس: DOOT IR 212303

بوركينافاسو

انواع رواديد: 2 قطعه عكس، گذرنامه معتبر، هزينه صدور رواديد 45000 ريال، اعتبار استفاده از رواديد حداكثر براي 15 روز تا يك ماه – يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 14 بزرگراه افريقا-تابان غربي-پلاك 25 تلفن: 8785295 فاكس:2224772 – تلكس: ABFT IR 216792

پاكستان

عادي-توريستي: فتوكپي گذرنامه-شناسنامه-يك قطعه عكس-داشتن بليت هواپيماي پاكستان مبلغ 7000 هزار تومان.

بازرگاني: دعوتنامه از شركت معتبر. تحصيلي: فقط با داشتن بورسيه با تاييد وزارت امور خارجه ساعت كار بخش رواديد شنبه تا سه شنبه ساعت 9 تا 11 خيابان دكتر فاطمي، جمالزاده شمالي، نبش اعتماد زاده، شماره 1 تلفن: 4 و 934332 فاكس: 935154

پرتغال

عادي-توريستي: دعوتنامه رسمي و يا آدرس كامل معرف معتبر در پرتغال، فرم سفارت، 2 قطعه عكس، گواهي اشتغال به كار، فتوكپي شناسنامه، فتوكپي گذرنامه، رواديد بين 15 تا 20 روز با دستور وزارت امور خارجه صادر مي شود.فتوكپي از صفحات رواديد قبلي گذرنامه گرفتن وقت قبلي الزامي است.

بازرگاني: دعوتنامه رسمي از شركت پرتغالي و مدارك توريستي دوشنبه و چهارشنبه از 10 تا 12 خيابان شهيد عباسپور (توانير)، نظامي گنجوي شماره 30 تلفن: 87713890،888057 فاكس: 8777834

تركمنستان

عادي-توريستي: دعوتنامه با تاييد وزارت امور خارجه تركمنستان، 2 قطعه عكس، فرم سفارت، 3 دلار براي يكماهه و 60 دلار براي دو ماهه

بازرگاني: رجوع به شرايط توريستي

ترانزيت: 2 قطعه عكس-براي 6 ماه مبلغ 240 دلار-روزهاي مراجعه براي رانندگان يكشنبه و سه شنبه از ساعت 9 تا 11 و براي كساني كه دعوت نامه از تركمنستان دارند روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 تا 11 پاسداران، گلستان پنجم، شماره 39 – تلفن: 2542178 فاكس: 2580432

تركيه

مجوز موقت ورود براي ايرانيان در فرودگاه صادر مي شود كه اعتبار آن 3 ماه است.براي تجديد رواديد متقاضيان بايد هر 3 ماه يكبار از تركيه خارج و در موقع ورود مجددا” رواديدي 3 ماهه دريافت كنند.

تحصيلي: در ماه هاي فوريه و مارس دانشجويان بايد براي درخواست رواديد تحصيلي به سفارت تركيه در تهران مراجعه كنند تا بتوانند در كنكور ماه ژوئن كه در تركيه برگزار مي شود، شركت كنند. مبلغ شركت در كنكور 100 دلار است.يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 13 فروسي روبروي بانك ملي-پلاك 314 تلفن: 3115299 فاكس: 3117928

جمهوري اسلواك

رواديد ورود و بازگشت و ترانزيت يكسره 500/56 ريال – رواديد ترانزيت دو سره 700/84 ريال – رواديد ترانزيت 3 ماهه مكرر 700/131 ريال – رواديد ترانزيت 6 ماهه مكرر 100/235 ريال – رواديد ترانزيت يكساله مكرر 100/329 ريال

تبصره 1، فرم درخواست، جهت ثبت ورود خارجيان به جمهوري اسلواك مورد استفاده قرار مي گيرد، لذا فرم درخواست تائيد شده به عنوان بخشي از رواديد جمهوري اسلواك محسوب مي گردد.

ديگر مدارك مورد نياز عبارتند از:

الف) رواديد توريستي و بازديد، شخصي، بازرگاني، نمايشگاه بين المللي، سمينار و غيره.

شماره رسيد (تائيد كتبي مبني بر رزرو هتل و پرداخت هزينه آن، از آژانس مسافرتي يا تروريستي مربوطه، يا دعوتنامه رسمي كه مورد تائيد و ممهور به مهر اداره پليس منطقه مربوطه در جمهوري اسلواك قرار گرفته و از طرف شريك، اقوام، شركت يا برگزار كننده برنامه مورد نظر، از جمهوري اسلواك ارسال گردد.

بليط رفت و برگشت معتبر و تائيد شده هوايي يا زميني.

متقاضيان مي بايست مبلغ 1500 دلار آمريكا به ازاي هر فرم بزرگسال و مبلغ 750 دلار آمريكا به ازاي هر بچه زير 18 سال به عنوان وديعه، ضمانت پرداخت نمايند.

ب) رواديد ترانزيت

رواديد كشور مقصد همچنين رواديد ترانزيت تمام كشورهاي واقع بين جمهوري اسلواك و كشور مقصد.

معرفي نامه رسمي به زبان انگليسي از مديريت شركت با نمايندگي حمل و نقل بين المللي مربوطه كه در مورد رانندگان شركتهاي حمل و نقل بين المللي مي بايست شامل اطلاعات ذيل باشد.

مشخصات كامل راننده، شماره گذرنامه و شماره ترانزيت خودرو، نوع رواديد ترانزيت مورد درخواست (يكسره، دوسره، مكرر 3 ماهه، مكرر 6 ماهه و مكرر يكساله): منظور از عبور ترانزيت از خاك جمهوري اسلواك.

در ساير موارد، مانند درخواست مليتهاي خارجي، متقاضيان براي كسب مجوز اقامت كوتاه مدت، بلند مدت و دائمي (دانشجوئي، كار، بازرگاني، و غيره) در جمهوري اسلواك، درخواستهاي مربوطه را بايد از طريق سفارت جمهوري اسلواك در تهران به نشاني بزرگراه آفريقا، خيابان بابك مركزي، شماره 24، تلفن: 8791058 و يا فاكس: 8791057 ارائه كنند. اين قانون از تاريخ 1 ژوئيه 1995 به اجرا گذاشته شده است.

تلكس: TPBE IR 0214983 يكشنبه تا پنج شنبه 8 تا 14

چين

عادي-توريستي: شركت در تورهاي مسافرتي، داشتن دعوتنامه رسمي، گذرنامه معتبر تا حداقل 6 ماه، فرم سفارت، يك عكس، بليت رفت و برگشت، تقاضاي رواديد حداقل يك هفته قبل از مسافرت به سفارت ارائه شود بين هر دو سفر 6 ماه فاصله باشد. بازرگاني: دعوتنامه از شركت چيني به سفارت تلكس يا فكس شود. مدارك دال بر سابقه همكاري با چين، بليت رفت و برگشت، مدارك توريستي تحصيلي: پذيرش از دانشگاه چين-براي اطلاعات بيشتر از دانشگاهها به بخش فرهنگي سفارت مراجعه فرماييد. شماره دفتر فرهنگي 41-2291240 ترانزيت: رواديد يا دعوتنامه از كشور مقصد و يا داشتن يادداشت دولتي هزينه صدور رواديد يك هفته أي 000/40 ريال و يك روزه 000/150

دانمارک

عادي-توريستي: فقط به بستگان درجه اول افراد مقيم دانمارك، با ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه با يك سال اعتبار، فرم و نوبت دريافت كنند. در روز مصاحبه مدارك زير ارائه شود: گذرنامه، اصل شناسنامه، سند ازدواج، گواهي اشتغال به كار، فرمهاي سفارت، فتوكپي كارت اقامت و شماره پرسنلي، تلفن يا آدرس خويشاوند در دانمارك، پاكت تمبر شده با آدرس متقاضي، مبلغ 7500 تومان كه فرمها و گواهي اشتغال به كاراسترداد نمي شوند.

بازرگاني: تلكس دعوت از شركت دانماركي به سفارت، فرم سفارت، ارائه كارت بازرگاني و اعلاميه روزنامه رسمي براي متقاضيان جديد مدارك دال بر سابقه همكاري با شركت دانماركي و مبلغ 7500 تومان.

ترانزيت: مسافريني كه عازم اروپاي شمالي از طريق دانمارك هستند، نياز به اخذ رواديدي ترانزيت فرودگاهي و يا رواديدي عادي مي باشند.

مراجعه: دوشنبه تا پنجشنبه از 9 تا 12 نشاني: الهيه، خيابان دشتي، پلاك 18

تلفن: 2030009-261363-267020 فاكس: 2030007 تلكس: AMBA IR 212784

ژاپن

دعوتنامه از طرف ژاپن، صمانت نامه از طرف اتباع ژاپني (در اين ضمانت نامه، ضامن بايد متعهد شود موارد زير را به انجام مي رساند: رعايت مقررات و قوانين ژاپن، تحمل هزينه هاي لازم از قبيل هزينه اقامت و بازگشت متقاضي به ميهن خويش، بازگشت متقاضي به ميهن خود طبق برنامه أي باشد كه از قبل مشخص شده است، متقاضي حق اشتغلا به كار ندارد) تاريخ صدور مدارك فوق نبايد از سه ماه گذشته باشد.اگر در دوازده ماه گذشته از ژاپن خارج شده ايد صلاحيت درخواست رواديد را نداريد.

زمان تحويل فرم درخواست رواديد 30/9 تا 30/11 روزهاي يكشنبه تا پنجشنبه است (به استثناي تعطيلات رسمي)، همراه با تحويل فرم درخواست اصل مدارك و رونوشت آنها به انضمام دو قطعه عكس به سفارت ارائه شود. پس از بررسي اصل مدارك به متقاضي عودت خواهد شد .دعوتنامه از يك شركت ژاپني، يك نامه ماموريت از طرف شركت يا سازماني كه متقاضي به آن تعلق دارد، مدارك تجاري مبني بر اثبات معاملات تجاري بين دو شركت ايراني و ژاپني، تاييد به بليت رفت و برگشت، در موقع لزوم متقاضي بايد مداركي چون: معرفي نامه از طرف اتاق بازرگاني، يك نسخه گواهي ثبت شركت، ترازنامه شركت و غيره به سفارت ارائه نمايد، براي متقاضيان تجارت كوتان مدت Short Term Business رواديد ديدار موقت صادر خواهد شد.با رواديد ديدار موقت به هيچ وجه اجازه كار نداريد.

بازرگاني: اخذ گواهي صلاحيت Certficare of Eligibility از طرف اداره مهاجرت به وسيله كارفرما در ژاپن، پس از اخذ گواهي صلايت، كارفرما بايد آن را براي متقاضي رواديد كار در ايران ارسال كند، پس از دريافت گواهي صلاحيت در ژاپن متقاضي مي تواند جهت اخذ رواديدب كار به سفارت ژاپن در تهران مراجعه نمايد.يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 11 خيابان احمد قصير (بخارست)، نبش كوي 5

اجازه كار: اخذ گواهي صلاحيت از اداره مهاجرت، ژاپن به وسيله كارفرما در ژاپن، متقاضي مي بايست با اين گواهي به سفارت مراجعه كند. تلفن: 3-8717922 فاكس: 8862515 صندوق پستي: 814-11365 تلكس: TAIS IR 212757 نشاني: بخارست، نبش خيابان 5

سري لانكا

انواع رواديد: توريستي و تجاري گذرنامه معتبر، بليت رفت و برگشت، فرم سفارت، 2 قطعه عكس، فتوكپي پاسپورت، معرفي نامه از محل كار داشتن حداقل 50 دلار براي هر روز اقامت، بازرگانان با معرفي يك ميزبان در سري لانكا، هزينه صدور رواديد 1070 تومان است.مدت صدور رواديد از 1 روز تا 1 هفته است. اعتبار آن 3 ماه است يكشنبه تا پنجشنبه از 9 تا 12 خيابان افريقا، خيابان آرش شماره 6

تلفن: 2051477-205390 فاكس: 2052688

سوئيس

مقررات كلي جهت كليه درخواست كنندگان

گذرنامه، باند شش ماه پس از پايان مدت اقامت مورد نظر در سوئيس معتبر باشد. اجازه خروج معتبر از ايران. فتوكپي از صفحات 2 تا 9 پاسپورت و از صفحات رواديدهاي معتبر، بليط رفت و برگشت معتبر و تاييد شده. اصل شناسنامه و فتوكپي آن، پاسپورت معتبر همسر، يك قطعه عكس جديد به اندازه عكس گذرنامه از هر متقاضي، فرم تكميل شده با ماشين تحرير يا حروف بزرگ، در صورتي كه مقصد نهائي كشور سوئيس نمي باشد، داشتن رواديد معتبر و بليط هوايي تاييد شده براي كشور مقصد. در صورت لزوم سفارت مختار است تا هر گونه مدارك ديگري را از متقاضي رواديد مطالبه نمايد. بازرگاني: تلكس يا فاكس دعوتنامه مستقيم خطاب به سفارت سوئيس در تهران توسط موسسه دعوت كننده، نام، شماره گذرنامه، تاريخ تولد، آدرس دقيق و مدت اقامت فرد يا افراد دعوت شده، با قيد و ضمانت مخارج احتمالي و بازگشت به ايران، مدرك يا مداركي مبين رابطه بازرگاني بين متقاضي و شركت مربوطه سوئيسي بايد هنگام مصاحبه رواديد ارائه گردد. خواهشمند است توجه فرمائيد كه هيچگونه دعوتنامه أي از تلكس عمومي يا كابين فاكس عمومي ارسال شده باشد مورد قبول نمي باشد.

ديدار خويشاوندان: رواديد تنها براي اعضاي خانواده كه قصد ديدار خويشان نزديك خود (مادر، پدر، فرزندان، مادر بزرگ، پدربزرگ) در سوئيس را دارند صادر مي گردد. دعوت كننده در سوئيس بايد فرم تعهد نامه أي را تكميليكند كه اين فرم را مي توانند از پليس شهر مربوطه در سوئيس دريافت دارند فرم مذكور بايد توسط دفتر پليس اتباع بيگانه كانتون مربوطه امضاء و مهر شده و توسط دفتر پليس اتباع فدرال بيگانه در برن به اين سفارت ارسال گردد.

معالجه پزشكي در سوئيس: تاييد به كسي توسط بيمارستان يا پزشك در سوئيس مبين اينكه در تاريخ معيني در انتظار بيمار براي معالجه هستند. در اين تاييد به نام بيمار، و اين كه چرا در سوئيس بايد معالجه انجام شود بايد ذكر گردد. بيمارستان يا پزشك خطاب به سفارت تاييد نمايد كه مخارج برآورد شده به نحو مطمئني تامين شده است در صورت نياز به همراهنام همراه بايد در تاييد نامه ذكر شود.

يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 11 خيابان الهيه، خيابان بوستان، خيابان ياسمن، شماره 1/13

تلفن: 7-268226 حافظ منافع ايلات متحده امريكانشاني: خيابان خالد اسلامبولي، خيابان 17 شماره 5

تلفن: 8792364-8782964 صندوق پستي: 4683-19395 ساعت تماس 7 تا 11

عراق

خيابان دكتر شريعتي-پل رومي-كوچه كرميان شماره 17 تلفن: 2210672

عربستان

رواديد صادر نمي شود.

عمان

توريستي: رواديد از طرف اداره هجرت در عمان و بنا به درخواست دعوت كننده صادر مي شود.

بازرگاني: تاييد به از اتاق بازرگاني و يا وزارت بازرگاني و يا دعوتنامه از يك شركت عماني-2 قطعه عكس، گذرنامه معتبر، هزينه رواديد 10500 تومان، رواديد تا 3 هفته پس از صدور و براي يك ماه اعتبار دارد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 30/8 تا 30/14 هزينه صدور رواديد 23450 ريال خيابان افريقا، كوچه تنديس، شماره 12،تلفن: 2-2056831، 2-2057641

فرانسه

عادي-توريستي: نامه درخواست رواديد به انگليسي يا فرانسه، 2 قطعه عكس، بيمه حوادث در خارج از كشور، اصل و فتوكپي دعوتنامه، گذرنامه و شناسنامه، در پاكت 15×22 بايشاني متقاضي و تمبر شده، به دفتر شفارت ارسال شود.پس از تكميل فرم و ارائهبه مسئول سفارت پس از 20 تا 25 روز پاسخ دريافت مي شود، در صورتي كه پاسخ دريافت رواديد براي ورود به فرانسه مثبت بود، گذرنامه رواديد خودره تا ساعت 14 روز بعد عودت خواهد شد. سفارت متقاضي را از وقت ملاقات مطلع خواهد كرد.در روز مصاحبه اصل گذرنامه ارائه شود.هزينه صدور رواديد سه ماهه 11800 تومان.

بازرگاني: تلكس دعوت از شركت فرانسوي شامل مدت اقامت، تقبل هزينه ها و روابط تجاري به وابسته بازرگاني فرانسه وابسته بازرگاني، تلفن: 2055355-1-2057340 خيابان آفريقا، بلوار صبا، شماره 150 شماره تلكس: COMFIR 224674 فاكس وابسته بازرگاني: 2058679

تحصيلي: تنها براي بعد از ليسانس-پذيرش از دانشگاه با اعتبار حداقل يك سال-2 فتوكپي از پذيرش-گواهي داشتن حساب بانكي ويا ارز در گذرنامه معادل 40000 فرانك فرانسه و 2 فتوكپي-8 قطعه عكس و 2 سري فتوكپي گذرنامه، به درخواستهاي تلفني ترتيب اثر داده نخواهد شد.يكشنبه تا پنجشنبه از 5/8 تا 5/12 و 14 تا 15-خيابان نوفل لوشاتو پلاك 85

تلفن: 8-676001 فاكس: 676544 تلكس: AMBF IR 212345 خيابان فلسطين ميدان فلسطين، خيابان فلسطين، شماره 145، صندوق پستي: 3455-14155 تلفن: 6464501-6402513

فنلاند

عادي-توريستي: مدت رواديد توريستي از 15 روز تا سه ماه، دعوتنامهاز فرد مقيم فنلاند با قبول كليه هزينه ها، 2 قطعه عكس، گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار، هزينه صدور رواديد: 7100 تومان، زمان صدور رواديد: يك تا دو ماه پس از تسليم مدارك كه بايد توسط خود شخص به شكل حضوري باشد.

بازرگاني: تلكس دعوت از شركت فنلاندي با تاييد به بخش بازرگاني سفارت براي شركت در سمينارها و كنفرانسها، دعوتنامه ارائه شود. هزنيه صدور رواديد 7100 تومان

پزشكي: گواهي از پزشك و مركز درماني-اثبات توانايي مالي

تحصيلي: پذيرش از دانشگاه فنلاندي، اثبات داشتن 6500 دلار و يا 000/30 مارك فنلاند هزينه براي 6 ماه، پاسخ به رواديد تحصيلي پس از 40 روز. – ترانزيت: تنها با داشتن رواديد از يكي از كشورهاي اسكانديناوي 48 ساعته يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 12. نشاني: ولي عصر، پايين تر از ميدان ونك، نبش خيابان نيلو. تلفن: 8774985-8889151 (رواديد داخلي 36) فاكس: 8889107

فيليپين

توريستي: دعوتنامه از فيليپين، ضمانتنامه محضري شخص دعوت كننده، گواهي اشتغال به كار با جواز كسب سند مالكيت ملك منزل يا اتومبيل، گواهي اعتبار بانكي، رزرو هتل، گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار، 1 قطعه عكس 4×6، فرم تكميل شده درخواست رواديد بليت رفت و برگشت، پرداخت هزينه هاي مربوط به دريافت رواديد (25 دلار). رواديد تجاري: نامه درخواست شركت، مدارك ثبت شركت، كارت بازرگاني، بليت رفت و برگشت، دعوتنامه از شركت فيليپيني كه به تاييد وزارت بازرگاني و صنايع فيليپين رسيده باشد، گذرنامه باحداقل 6 ماه اعتبار، 2 قطعه عكس

4×6،فرم پر شده مربوط به درخواست رواديد، پرداخت هزينه مربوط به صدور رواديد. مدت صدور رواديد حداكثر يك هفته است. جمعه و شنبه تعطيل بقيه روزها از ساعت 9 صبح تا 50/2 بعد از ظهر،

نشاني: خيابان آفريقا-خيابان گل آذين شماره 24 تلفن: 2055134 فاكس: 2057260

قبرس

قبرس: هنوز ترتيباتي داده نشده است كه رواديد قبرس در تهران صادر شود و شهروندانايراني بايد براي گرفتن رواديدي توريستي به فرودگاه لارناكا قبرس مراجعه كنند. نشاني: خيابان فرمانيه-خيابان سعيدي، شماره 55

تلفن: 2299795 فاكس: 2299794 يكشنبه و چهارشنبه،30/8 تا 30/16 پنجشنبه، 30/8 تا 30/14

قرقيزستان

عادي-توريستي: دعوتنامه از خويشاوندان و يا معرفي نامه معتبر از محل كار متقاضي، گذرنامه معتبر، 3 قطعه عكس 50000 تومان، رواديد يك ماهه، تمامي شرايط ديگر همچون روسيه است.

بازرگاني: رجوع به شرايط توريسبي خ نوفل لوشاتو كنسولگري روسيه تلفن: 2588842

قزاقستان

عادي-توريستي: دعوتنامه از خويشاوندان و يا معرفي نامه معتبر، عكس 1 قطعه، رواديد يك هفته 35 دلار

بازرگاني: رجوع شود به شرايط توريستي: سه شنبه، پنجشنبه از 30/10 تا 12 آدرس: خيابان هدايت، كوچه مسجد، پلاك 4 تلفن: 2546400-2565371

كرواسي

توريستي: مدت اعتبار رواديد يك سال، هزينه دريافت رواديد براي دو ماه اقامت 8700 تومان است.مدت انتظار 5 الي 6 هفته

بازرگاني: مدارك عمومي بعلاوه داشتن مجوز از وزارت بازرگاني كرواسي

تحصيلي: براي مقاطع بالاتر از ديپلم مدارك عمومي بعلاوه مشخصات مركز آموزشي در كرواسي، اجازه صدور رواديد زاگرب صادر مي شود.

ترانزيت: اعتبار رواديد براي يك سال و حداكثر براي اقامت يك هفته در كرواسي است.يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 5/8 تا 16 پاسداران، بهستان اول شماره 25 تلفن: 2587039-2589923 فاكس: 2549199

كره جنوبي

تجاري: دعوتنامه رسمي از شركت معتبر كره أي ممهور به ثبت اسناد كره، يك قطعه عكس 3×3، گذرنامه معتبر با بيشتر از 6 ماه اعتبار مصاحبه. رواديد حداكثر براي مدت 3 ماه صادر مي شود. رواديد پزشكي، تحصيلي، (در صورت داشتن پذيرش) توريستي و ورزشي داده نمي شود. يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 50/8 تا 12 و 13 الي 16 نشاني: خيابان احمد قصير، شماره 37 تلفن: 8751125

كره شمالي

توريستي: پر كردن فرم مخصوص، 2 قطعه عكس، گذرنامه،مدت صدور رواديد به مدت 3 تا 4 هفته. اين شرايط در مورد پولهاي مسافرتي است. در مورد رواديد انفرادي دعوتنامه نيز لازم است. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 12 خيابان افريقا-خيابان ظفر شماره 3

تلفن: 873341 فاكس: 8781489 تلكس: KEIR IR 223019 صندوق پستي: 04771- 11365

بازرگاني: با دعوتنامه به قسمت بازرگاني سفارت واقع در خيابان يوسف آباد، كوچه موج، شماره 8 تلفن: 8722194 فاكس: 8722657

كلمبيا

بازرگاني: در صورت ابتياع دعوتنامه از يك شركت كلمبيايي كه آن اظهار شود كه متقاضي براي انجام چه نوع معامله أي عازم كلمبيا است، مي توان با سفارت تماس گرفت.

توريستي: گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه، بليت رفت و برگشت، دعوتنامه از شخص كلمبيايي يا ايراني مقيم در كلمبيا. رواديد كاري: در صورت اتبياع قرارداد كاري با كارفرماي كلمبيايي، متقاضي مي تواند با سفارت تماس بگيرد.

نشاني جديد از 7 تير ماه 1374: تهران، خيابان دروس، خيابان هدايت، خيابان فريار، شماره 5 يكشنبه تا پنجشنبه از 9 تا 14 تلفن: 2558957،2541981 فاكس: 2541981

كوبا

رواديد صادر نمي شود.

کویت

دعوتنامه، گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار، انگشت نگاري.

رواديد كار: دعوتنامه، آزمايش ايدز و انواع بيماري هاي واگيردار كه جواب آن به تاييد وزارت امور خارجه رسيده باشد.

گذرنامه: متقاضيان با در دست داشتن گذرنامه و ساير مدارك به كنسولگري مراجعه كنند. روزهاي شنبه تا چهارشنبه 8 تا 5/14 بزرگراه آفريقا-بابك بهرامي، پلاك 39 تلفن: 8785997-98 فاكس: 8781181

لبنان

عادي-توريستي: ارسال تلكس دعوتنامه به سفارت از سوي اقوام درجه يك در لبنان

بازرگاني: كارت بازرگاني، معرفي نامه و اساسنامه شركت، روزنامه رسمي، يك قطعه عكس، فتوكپي صفحات 2 تا 9 گذرنامه پزشكي: مدارك معتبر دال بر اينكه براي معالجه عازم لبيان هستند و همين طور پذيرش بيمارستان و هزينه رواديد زير يك ماه 7500 تومان از يك تا سه ماه 10000 تومان دوبار سفر 20000 تومان

تحصيلي: داشتن پذيرش تحصيلي از يكي از دانشگاههاي لبنان، خيابان سپهبد قرني نرسيده به پل كريم خان، كوچه افشين، پلاك 30 تلفن: 898451 فاكس: 897345 تلكس: AMBA IR 213201 يكشنبه تا پنجشنبه، 5/8 تا 5/14

لهستان

مدارك لازم براي اقدام رواديد: گذرنامه با حداقل يك سال اعتبار، فرم پر شده سفارت (درخواست رواديد)، هزينه تلكس پس از گذشت 10 تا 15 روز صورت دريافت جواب مثبت براي رواديد، دو قطعه عكس، گواهي اشتغال كار (ترجمه و تاييد شده)، و هزينه رواديد مورد نياز است. در ضمن مدت اعتبار كليه رواديدها شش ماه خواهد بود.

رواديد تجاري: متقاضي به اضافه مدارك فوق با در دست داشتن دعوتنامه معتبر از يك شركت با كارخانه دعوت كننده لهستاني، مي تواند از طريق بخش بازرگاني اقدام كند. بخش بازرگاني، خيابان دكتر لواساني، خيابان وطن پور، كوچه محمد براتي، شماره 5 تلفن: 2-2206731 فاكس: 2206306

رواديد ترانزيت: براي شركتهاي حمل و نقل: علاوه بر مدارك ياد شده، رواديدي كشور مقصد و نامه از شركت با مشخصات راننده و خودرو الزامي است. در مورد رواديدي تحصيلي و پزشكي، با سفارت تماس گرفته شود. ساعات كار بخش صدور رواديد 9 الي 12 يكشنبه تا پنجشنبه نشاني: بزرگراه افريقا، خيابان پيروز، شماره 1 تلفن: 4-8787262 فاكس: 8788774 صندوق پستي: 3489-11365

ليبي

بليت رفت و برگشت مبلغ حداقل 500 دلار در گذرنامه، دو قطعه عكس، پاسپورت

بازرگاني: دعوتنامه از شركت ليبيايي شنبه تا پنجشنبه از 10 تا 30/12 استاد مطهري-روبروي سليمان خاطر شماره 163 تلفن: 8742572-8742815 فاكس: 8742552

مالزي

عادي-توريستي: براي مسافرت 2 هفته أي رواديد لازم نيست.براي اقامت بيشتر: دعوتنامه از اقوام درجه يك، فتوكپي اشتغال به كار، بليت رفت و برگشت، 2 قطعه عكس و فرم سفارت، هزينه دريافت رواديد 1000 تومان، اصل پاسپورت، مدارك چهارده روز قبل از سفر بايد تحويل شود، 2 فرم تكميل شود.

بازرگاني: بيش از دو هفته ارائه كارت بازرگاني، فرم سفارت، بليت رفت و برگشت، دعوتنامه شركت در مالزي

تحصيلي: گواهي پذيرش از دانشگاههاي مالزي، يكشنبه تا پنجشنبه از 8 تا 11 و 14 تا 16 خيابان فرشته شماره 72 – تلفن: 2009360-2009275-2001943 تلكس: MAL IR 212692

مراكش

مدارك مورد نياز براي رواديدي توريستي: فتوكپي پاسپورت يك قطعه عكس، فتوكپي شناسنامه، گواهي اشتغال به كار، فيش حقوقي و حساب بانكي (يك ميليون تومان) كه حداقل طي 4 ماه اخير دست نخورده باشد.يا سند مالكيت حساب بانكي گواهي شغليمعتبر و هزينه تلكس روزهاي شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 9 الي 12 خيابان آفريقا، ارمغان شرقي پلاك 47 تلفن: 2059707

مكزيك

تكميل فرم درخواست (به زبان اسپانيائي و يا انگليسي)، شرح دلائل سفر همراه با قيد مقصد و تاريخ سفر و دعوتنامه، ضمانت و تعهد مالي از طرف كارفرما، عكس و فتوكپي گذرنامه و شناسنامه، اگر متقاضي همسر و يا فرزندان مكزيكي داشته باشد بايد قباله ازدواج و شناسنامه اطفال را ارائه كند، صدور رواديد 90 روز به طول خواهد انجاميد در صورت صدور رواديد، پرداخت وجه با توجه به تعرفه و بليت رفت و برگشت الزامي است. تلفن: 5-2055374 نشاني: آفريقا،خيابان 24

نروژ

عادي-توريستي: در حال حاضر رواديد توريستي صادر نمي شود.

بازرگاني: تلكس دعوت از شركت نروژي معتبر، فرم سفارت، گذرنامه معتبر

تحصيلي: گواهي پذيرش از دانشگاه نروژي-تنها متقاضيان داراي فوق ديپلم و تافل مي توانند رواديد دريافت كنند. ليست دانشگاهها از طريق سفارت در اختيار متقاضي قرار مي گيرد. يكشنبه تا پنجشنبه 5/8 تا 5/14 پاسداران، كوهستان، هشتم، اختياريه شمالي، شماره 412 تلفن: 2293933-2291333 فاكس: 2292776 تلكس: 213009

نيوزيلند

عادي-توريستي: فقط بستگان درجه اول افراد تبعه يا مقيم نيوزيلند، فرم كامل شده دعوت از طرف ميزبان به تاييد اداره مهاجرت نيوزيلند، بليت رفت و برگشت، 1 قطعه عكس، هزينه صدور رواديد، هزينه اقامت براي حداقل يك سال 1000 دلار نيوزيلند.

متقاضيان بايد درخواست خود را براي گرفتن رواديد اقامت به بخش منطقه أي اداره مهاجرت در سنگاپور ارسال كرده و فرم هاي مربوطه را دريافت كنند.

نشاني سفارت نيوزيلند در سنگاپور:

New Zealand Immigration , Service Singapore Branch , 391 Orchard Road , #15-50 Tower A , Ngee Ann City , Singapre 0923

بازرگاني: دعوتنامه از شركت نيوزيلندي با شرح كامل فعاليتها، آدرس و سابقه فعاليتها، فرم سفارت، 1 قطعه عكس، بليت رفت و برگشت، هزينه صدور رواديد، 35200 تومان.

تحصيلي: دانشجويان ايراني نمي توانند مستقيما” وارد دانشگاه هاي نيوزيلند شوند.براي تحصيل در مقطع ليسانس در اين كشور دانشجويان بايد ابتدا يك دوره انبقالي را در كالج بگذرانند و سپس واحدهاي گذرانده خود را به يك دانشگاه انتقال دهند.بعضي از مدارس پلي تكنيك در نيوزيلند عملا” مانند دانشگاه عمل مي كنند و قدرند دانشجو را تا مقطع ليسانس بپذيرند.براي تحصيل در مقطع هاي بالاتر از ليسانس گرفتن پذيرش از دپارتمان مربوط در دانشگاه ضروري است.شهريه دانشگاه ها و مدارس نيوزيلند بر حسب رشته و مقطع و طول دوره تحصيل متفاوت است.براي اطلاع بيشتر با سفارت تماس بگيريد.شهريه تحصيل براي يك دوره ممكن است در هر مدرسه متفاوت باشد.هزينه زندگي براي يك دانشجو به طور متوسط معادل 12000 دلار نيوزيلند در سال است.

براي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي،داروسازي، حقوق و رانشناسي در مقطع ليسانس، دانشجوي خارجي فهرستي كه سفارت ارائه كرده، آزاد است.اداري و امور بازرگاني: يكشنبه تا پنجشنبه از 8 تا 15 رواديد: يكشنبه، سه شنبه و پنجشنبه 30/8 تا 12 خيابان استاد مطهري، خيابان شهيد سرافراز شماره 57 تلفن: 8715083-8715061 فاكس: 8861715

نروژ

عادي- توريستي: در حال حاضر رواديد توريستي صادر نمي شود.

بازرگاني: تلكس دعوت از شركت نروژي معتبر، فرم سفارت، گذرنامه معتبر

تحصيلي: گواهي پذيرش از دانشگاه نروژي- تنها متقاضيان داراي فوق ديپلي و تافل مي توانند رواديد دريافت كنند. ليست دانشگاهها از طريق سفارت در اختيار متقاضي قرار مي گيرد. يكشنبه تا پنجشنبه 5/8 تا 5/14 پاسداران، كوهستان هشتم، اختياريه شمالي، شماره 412 تلفن: 2293933-2291333 فاكس: 2292776 تلكس: 213009

نيجريه

بازرگاني: دعوتنامه از شركت نيجريه أي كه حتما”مورد تاييد وزارت خارجه و يا وزارت كشور نيجريه باشد، سه قطعه عكس، كپي از صفحات نوشته شده پاسپورت، رواديد ظرف حداقل 3 هفته صادر مي شود و اعتبار آن يك ماه است. يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 30/15 خيابان خالد اسلامبولي، خيابان 31 شماره 11 تلفن: 36-8774935 فاكس: 8774921

ونزوئلا

مدارك عمومي: بليت رفت و برگشت يا ادامه مسافرت به كشور ديگر، 1 عكس جديد، فرم سفارت، ترجمه رسمي كليه مدارك به اسپانيوئي يا انگليسي، گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار، انجام مصاحبه با بخش كنسولي سفارت.

توريستي: پر كردن فرم بانكي سفارت، گواهي كار با ذكر حقوق، گواهي محضري تقبل هزينه اقامت از سوي دعوت كننده، ارائه مدارك مربوط به اموال غير منقول به علاوه مدارك عمومي براي صدور رواديد 30 دلار نقدا” از متقاضيان دريافت مي گردد. زمان انتظار براي دريافت رواديد 3 تا 4 روز.

بازرگاني: ارائه نامه از شركت يا موسسه ايراني دال بر هدف از مسافرت يا دعوتنامه از شركت ونزوئلايي با تقبل كليه هزينه ها، اقرادي كه با هزينه شخصي مسافرت مي كنند بايد مدارك كافي دال بر توانايي مالي داشته باشند. كليه مدارك بايد به انگليسي يا اسپانيولي ترجمه شده باشد. يكشنبه تا پنجشنبه از 30/8 تا 14 مراجعه با وقت قبلي: خيابان احمد قصير كوچه نهم شماره 31 تلفن: 8715185-871464-8714262

هلند

شرايط رواديد براي مسافرت به منطقه كشورهاي بلژيك، پرتغال، فرانسه، آلمان، لوكزامبرگ، هلند، اسپانيا كه به منطقه (شنگن) معروفند بين يك تا نود روز اقامت يا سفر عبوري از برخي كشورهاي منطقه، رواديد كوتاه مدت يا مسافرت به منظور توريستي، تجارتي، خانوادگي، طول اقامت از تاريخ اولين ورود نبايد در هر نيم سال از سه ماه تجاوز كند.به ضميمه درخواست براي صدور رواديد مدارك بايد به سفارت خانه كشور مورد نظر ارائه شود، بدون اينكه محل اول ورود مورد نظر باشد، اگر قصد اقامت در هيچكدام از كشورهاي منطقه را نداشته باشيد، بايد مدارك به سفارت كشور مقصد داده شود.قبل از مراجعه به سفارت خانه هاي منطقه شنگن بايد رواديد كشور مقصد را دريافت كرده باشيد.

عادي-توريستي: گذرنامه يا اجازه نامه مسافرت كه توسط تمامي كشورهاي عضو منطقه به رسميت شناخته شده باشد (با حداقل سه ماه اعتبار) به علاوه گذرنامه يا اجازه نامه مسافرت همسر متقاضي در صورت تاهل ارائه شوذ، يك فرم درخواست رواديد پر شده بعلاوه يك قطعه عكس گذرنامه أي، اثبات دارا بودن امكانات مسافرت (بليت رفت و برگشت با هواپيما) و يا بليت وسيله حمل ونقل زميني كه با آن شخص متقاضي مي تواند از منطقه شنگن خارج شده ز به كشور ديگر وارد شود، اثبات دارا بودن بيمه درماني معتبر، در موارد ويژه ممكن است ارائه مدارك ديگر نيز نياز باشد. نشاني: مطهري، خيابان سربداران، كوچه جهانسوز، شماره 36.يكشنبه تا پنج شنبه 8 تا 5/14 – تلفن: 2-896011،896207 فاكس: 8892087

آرژانتين

عادي و توريستي: دعوتنامه از اقوام مقيم (اين دعوتنامه بايد از طريق فاكس به كنسولگري ارسال شود)، گذرنامه معتبر، مراجعه به سفارت و دريافت فرم، در صورت جواب مثبت بليت رفت و برگشت تهيه شود. هزينه صدور رواديد 7300 تومان، مبلغ 300 تومان براي تشكيل پرونده، دو قطعه عكس، هر كدام از درخواست توريستي به طور جداگانه و بر حسب مورد بررسي مي شود. پاسخ به رواديد 4 هفته بعد از دريافت مدارك داده مي شود. تمام دعوتنامه ها بايد از طريق Immigranion باشد.

بازرگاني: دعوتنامه يا فاكس از شركت آرژانتيني، معرفي نامه شركت ايراني، گذرنامه معتبر قبل از صدور رواديد، بليت رفت و برگشت، 2 قطعه عكس فقط روزهاي يكشنبه تا چهارشنبه از 10 تا 12

نشانی: م آرژانتین – ساختمان بانک تجارت – ط چهارم تلفن: 88746244 – 88719189 – 88718294 فکس:

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

سفرهای خوب از اینجا آغاز می شود . . .

پس از بررسی توسط کارشناس در کوتاهترین زمان با شما تماس گرفته می شود و تمامی مراحل و مشاوره و رزرو با شما هماهنگ  می شود .