تور مشهد از شیراز

تور مشهد هوایی ( ۳ شب و ۴ روز ) از شیراز

خدمات تور:

 • اقامت هتل با صبحانه – ناهار – شام
 • پرواز رفت و برگشت

توضیحات تور مشهد​: 

 • نرخ های فوق به تومان می باشد.
 • تور فوق از هر شهر ایران قابل اجرا می باشد.
 • هرگونه تغییر نرخ هتل در نرخ های فوق اعمال میگردد.
 • ساعت تحویل اتاق ۱۴:۰۰ ساعت تخلیه اتاق ۱۲:۰۰ می باشد.
 • در صورت درخواست، رزرو هتل های دیگر با هماهنگی آژانس انجام می شود.
 • نرخ ها لحظه ای میباشد، برای اطلاع از نرخ نهایی با کانتر مربوطه تماس بگیرید.

تور مشهد از شیراز هتل بین المللی ارغوان

۵ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل بین المللی ارغوان
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل بین المللی ارغوان
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۶۵۸,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل الماس

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل الماس
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل الماس
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۴,۰۴۶,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل الماس ۲

۵ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل الماس 2
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل الماس 2
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۵,۱۱۰,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل مجلل درویشی

۵ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل مجلل درویشی
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل مجلل درویشی
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۵,۴۳۲,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل فردوس

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل فردوس
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل فردوس
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۹۰۵,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل سی نور

۵ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل سی نور
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل سی نور
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۷۸۳,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل مدینه الرضا

۵ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل مدینه الرضا
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل مدینه الرضا
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۴,۴۴۲,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل خورشید هشتم

۵ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل خورشید هشتم
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل خورشید هشتم
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۴,۹۰۴,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل بین المللی قصر

۵ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل بین المللی قصر
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل بین المللی قصر
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۴,۹۷۸,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل تبرک

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل تبرک
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل تبرک
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۹۷۱,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل آریو

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل آریو
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل آریو
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۰۴۷,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل حلما

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل حلما
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل حلما
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۲۴۵,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل عماد

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل عماد
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل عماد
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۳۰۳,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل آدینا

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل آدینا
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل آدینا
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۴۶۰,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل نوین پلاس

۵ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل نوین پلاس
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل نوین پلاس
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۴۷۶,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل جواد

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل جواد
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل جواد
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۹۰۵,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل رز درویشی

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل رز درویشی
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل رز درویشی
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۵,۱۱۸,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل میامی

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل میامی
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل میامی
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۷۵۰,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل مدائن

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل مدائن
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل مدائن
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۹۵۲,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل تارا

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل تارا
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل تارا
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۲۹۷,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل مرآت

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل مرآت
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل مرآت
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۴۴۳,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل قصر طلایی

۵ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل قصر طلایی
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل قصر طلایی
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۵,۰۶۵,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل اترک

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل اترک
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل اترک
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۷,۶۱۸,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل ملیسا

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل ملیسا
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل ملیسا
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۲۳۹,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل پارمیدا

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل پارمیدا
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل پارمیدا
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۲۵۵,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل هما ۱

۵ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل هما 1
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل هما 1
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۴,۹۱۲,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل مینو

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل مینو
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل مینو
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۴۲۲,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل آراد

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل آراد
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل آراد
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۹۸۸,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل جوار الملک

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل جوار الملک
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل جوار الملک
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۸۲۳,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل تهران

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل تهران
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل تهران
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۶۵۸,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل اطلس

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل اطلس
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل اطلس
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۹۷۳,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل سیمرغ

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل سیمرغ
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل سیمرغ
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۸۳۳,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل جم

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل جم
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل جم
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۳۱۱,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل پردیسان

۵ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل پردیسان
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل پردیسان
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۸۳۹,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل رفاه

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل رفاه
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل رفاه
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۶,۳۳۱,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل صدر

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل صدر
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل صدر
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۴۱۷,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل فرهنگ و هنر

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل فرهنگ و هنر
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل فرهنگ و هنر
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۵۰۱,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل سقا

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل سقا
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل سقا
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۹۳۲,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل حیات شرق(سارا سابق)

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل حیات شرق(سارا سابق)
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل حیات شرق(سارا سابق)
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۹۴۴,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل نور

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل نور
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل نور
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۲۲۲,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل مجلل ایران زمین

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل مجلل ایران زمین
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل مجلل ایران زمین
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۲۹۵,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل الماس نوین

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل الماس نوین
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل الماس نوین
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۴,۰۱۹,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل پارسیس

۵ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل پارسیس
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل پارسیس
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۴,۳۱۵,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل هفت آسمان

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل هفت آسمان
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل هفت آسمان
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۶۸۴,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل آبان

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل آبان
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل آبان
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۴۹۳,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل فیروزه توس

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل فیروزه توس
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل فیروزه توس
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۹۸۸,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل پارک حیات

۵ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل پارک حیات
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل پارک حیات
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۴,۱۳۳,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل قصر الضیافه

۵ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل قصر الضیافه
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل قصر الضیافه
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۶,۱۲۶,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل ارم

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل ارم
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل ارم
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۴۹۶,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل نیما

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل نیما
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل نیما
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۷۱۶,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل رضا

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل رضا
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل رضا
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۸۵۹,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل هلیا

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل هلیا
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل هلیا
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۰۹۷,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل ثامن

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل ثامن
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل ثامن
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۹۹۸,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل گوهر

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل گوهر
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل گوهر
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۰۴۱,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل خیام

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل خیام
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل خیام
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۰۷۷,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل آپادانا

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل آپادانا
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل آپادانا
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۲۰۶,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل شباهنگ

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل شباهنگ
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل شباهنگ
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۶۴۱,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل ایران

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل ایران
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل ایران
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۴,۰۹۳,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل مشهد

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل مشهد
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل مشهد
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۵,۰۹۰,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل جاوید

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل جاوید
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل جاوید
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۵۸۵,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل منجی

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل منجی
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل منجی
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۶۵۸,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل قصر الضیافه رکسان

۵ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل قصر الضیافه رکسان
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل قصر الضیافه رکسان
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۹,۵۷۰,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل سارینا

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل سارینا
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل سارینا
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۹۹۸,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل امیران

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل امیران
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل امیران
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۶۷۱,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل شیراز

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل شیراز
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل شیراز
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۳۹۵,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل خانه سبز

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل خانه سبز
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل خانه سبز
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۲,۷۴۰,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل آفتاب شرق

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل آفتاب شرق
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل آفتاب شرق
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۴۷۶,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل کیانا

۴ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل کیانا
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل کیانا
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۴,۰۲۴,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل رضوان

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل رضوان
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل رضوان
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۴,۰۹۵,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد از شیراز هتل سهند

۳ ستاره
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل سهند
رفت : ۱۴۰۱-۹-۲۳  -  ۲۲:۱۵
ایرلاین : تور مشهد از شیراز هتل سهند
بازگشت : ۱۴۰۱-۹-۲۶  -  ۱۵:۵۵
پرواز رفت و برگشت اقامت هتل با صبحانه < استقبال فرودگاهی
۳,۳۷۷,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

تور مشهد هوایی ( ۳ شب و ۴ روز ) از شیراز

۸ صبح تا ۸ شب حضوری و آنلاین میزبان شما هستیم

سوالات متداول تور مشهد  

از لیست زیر میتوانید بر اساس اولین تاریخ های موجود و  هتل های پایه رزرو تور خود را با پایینترین قیمت هتل انجام دهید .

بهترین زمان برای سفر با تور مشهد از لحاظ آب و هوایی فصل بهار است .
معمولا در روزهای هفته شنبه و یکشنبه و در ماه های فصل زمستان و بعد از تعطیلات رسمی بهترین قیمت های تور را میتوانید رزرو کنید.
برای رزرو تور ها کافیست از میان تورهای مشهد موجود که بر اساس تاریخ رفت و یا بر اساس هتل می باشد را انتخاب کنید و پس از ورود شماره همراه خود منتظر تماس همکاران ما باشید . ( درساعات ۸ صبح تا ساعت ۸ شب در کمتر از نیم ساعت )
تمام اطلاعات تورهای مشهد به صورت لحظه ای توسط سیستم هوشمند تور بروزرسانی می شود ولی با توجه به تاخیر بروزرسانی توسط سیستم های رزرواسیون امکان تغییر ظرفیت در موارد معدودی وجود دارد .
گردشگران قیمت را تضمین میکند . سیستم تور هوشمند گردشگران به صورت لحظه ای در حال رصد کامل ترین تامین کنندگان بلیت و هتل در مشهد می باشد و بهترین نرخ های تور را بر اساس پایین ترین نرخ تضمین میکند .
برای خرید و رزرو آنلاین تور مشهد مدرک خاصی مورد نیاز نیست ولی برای سوار شدن به هواپیما و تحویل اتاق هتل شناسنامه و کارت ملی مسافران را می بایست به همراه داشته باشید. ( قوانین عمومی و داخلی رزرو هتل و ضوابط اجتماعی پذیرش به عهده مسافر و هتل می باشد)
۴.۴/۵ - (۶۲ امتیاز)
5 1 رای
رتبه این مطلب
اشتراک در
اطلاع از
guest
مخفی برای کاربران
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

پس از بررسی توسط کارشناس در کوتاهترین زمان با شما تماس گرفته می شود و تمامی مراحل و مشاوره و رزرو با شما هماهنگ  می شود .