تور قشم از شیراز

تورهای زمستان ۹۸ و نوروز ۹۹

تور قشم از شیراز هتل ساحل طلایی قشم
جزيره قشم -جاده ساحلي جنوبي -جنب زيارتگاه شاه شهيد -هتل ساحل طلايي مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۱,۱۳۹,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل بوتیک هتل فولتون قشم
قشم، ميدان استقلال، بزرگراه خليج فارس، بعد از كمپ هامون، مجموعه تفريحي گردشگري اقامتي فولتون مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۱,۴۲۲,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل مارینا ۱ قشم
جزيره قشم، بزرگراه قشم، روبروي مسکن مهر، هتل مارينا ۱ قشم مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۹۳۲,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل الوند۱ قشم
جزيره قشم، بلوار آزادگان، ميدان سعدي، هتل الوند ۱ مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۹۶۴,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل هتل آپارتمان آرش قشم
قشم، بلوار آزاذگان، حدفاصل ميدان سعدي و شهدا، نبش کوچه لقمان ۹، هتل آپارتمان آرش مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۱,۰۱۴,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل لوکس پرشیا قشم
قشم، پايين تر از چهارراه پرديس، خيابان فلسطين، هتل لوکس پرشیا مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۱,۲۳۶,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل الوند۲ قشم
جزيره قشم، بلوار آزادگان، ميدان سعدي، هتل الوند ۲ مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۹۶۴,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل کیمیا ۳ قشم
جزيره قشم - شهرک سام و زال - ورودي دوم - بعد از تقاطع - هتل کيميا۳ مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۹۶۴,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل کیمیا ۴ قشم
قشم، ميدان جهاد، بلوار صيادان (برگ سبز) ، هتل کيميا ۴ مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۱,۰۵۵,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل پلاس قشم
جزيره قشم- بازار قديم- ميدان امام خميني- هتل آپارتمان پلاس مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۱,۱۰۹,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل سما قشم
جزيره قشم- بلوار وليعصر- چهار راه رسالت- هتل آپارتمان سما مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۹۶۴,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل ریحان قشم
جزيره قشم، چهارراه پرديس ،انتهاي خيابان فلسطين ،نبش کوچه سينا ۵، هتل ريحان مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۹۶۶,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل رویال قشم
چهار راه پرديس، خيابان فلسطين، روبروي مبلمان جالوود، هتل رويال مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۱,۰۶۴,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل مارینا ۲ قشم
جزيره قشم- بلوار وليعصر- خيابان فارس- روبروي درب جنوبي بازار ستاره- هتل مارينا ۲ مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۱,۰۶۱,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل آرام قشم
جزيره قشم- نرسيده به بازار ستاره- کوي نور-هتل آرام مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۹۵۸,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل بهشت قشم
جزيره قشم - خيابان وليعصر - خيابان فلسطين - هتل بهشت مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۷۷۵,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل شمس قشم
قشم- انتهاي خيابان فلسطين- هتل آپارتمان شمس مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۸۹۰,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل دیانا قشم
قشم- ميدان شهداي گمنام- بلوار آزادگان- هتل ديانا مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۸۳۹,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل سان سیتی قشم
جزيره قشم -چهار راه پرديس- خيابان فلسطين - هتل سان سيتي مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۸۳۹,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل سینگو درگهان قشم
درگهان، طبقه دوم مجتمع تجاري دريا، هتل سینگو مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۱,۰۶۴,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل سما ۲ قشم
قشم،بلوار آزادگان،شهرک سام وزال،ورودي دوم،هتل سما ۲ مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۸۹۴,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل هتل باغ ایران زمین قشم
قشم، جاده ساحلي جنوبي، جنب پارک زيتون، روبروي شهرک گلستان، مجموعه اقامتي باغ ايران زمين مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۹۳۴,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل ژئو پارک قشم
قشم، بلوار باهنر، جنب مجتمع تجاري معراج، هتل ژئوپارک مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۸۸۶,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل آرمان درگهان قشم
درگهان، بلوار ساحلي وحدت، هتل آرمان مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۸۵۸,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل آرکا قشم
قشم، ميدان جهاد، بلوار صيادان، هتل آرکا مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۹۹۸,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل رخسار قشم
قشم، بلوار شهيد رجايي، مصلا امام علي، نبش کوچه محمد بازماندگان، هتل رخسار مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۹۵۰,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل شهریار درگهان قشم
درگهان، بلوار ساحلی، روبروی بازار ماهی فروش ها، هتل شهریار مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۱,۰۰۱,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل امیر قشم
قشم، میدان شهدا، بلوار اصلی الهیه، جنب پارک گلبرگ، هتل امیر مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۸۴۲,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل آتامان قشم
بلوار آزادگان، ميدان حافظ به سمت ميدان امام قلي خان، هتل آتامان مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۱,۳۶۳,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل بوتیک هتل ایرمان قشم
قشم، نخل زرين، خيابان پژوهش، خيابان پيام، بوتيک هتل ايرمان مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۱,۵۸۰,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل آرتا قشم
ميدان امام قلي. بلوار شهيد بهشتي. جنب رستوران نعيم. روبه روي مجتمع علي ابن ابي طالب. هتل آرتا مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۱,۴۴۳,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته
تور قشم از شیراز هتل ارم قشم
قشم.، بلوار آزادگان، روبروي اداره شيلات، هتل ارم مکان روی نقشه
رفت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۴  -  ۱۸:۰۵:۰۰
برگشت : ۱۳۹۸-۱۲-۱۷  - 18:10:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
۱,۳۰۰,۰۰۰
هر نفر در اتاق دو تخته

سوالات متداول

جزیره قشم با وسعتی که دارد و آب و هوای گرم و تنوع جاذبه ها برای سفر همیشه مقصد عالی بوده است و برای سفر فصل بهار پاییز و زمستان پیشنهاد میشود .
برای رزرو تور قشم کافیست از میان تورهای موجود که بر اساس تاریخ رفت و یا بر اساس هتل می باشد را انتخاب کنید و پس از ورود شماره همراه خود منتظر تماس همکاران ما باشید . ( درساعات ۸ صبح تا ساعت ۸ شب در کمتر از نیم ساعت )
تمام اطلاعات تورها به صورت لحظه ای توسط سیستم هوشمند تور بروزرسانی می شود ولی با توجه به تاخیر بروزرسانی توسط سیستم های رزرواسیون امکان تغییر ظرفیت در موارد معدودی وجود دارد .
گردشگران قیمت را تضمین میکند . سیستم تور هوشمند گردشگران به صورت لحظه ای در حال رصد کامل ترین تامین کنندگان بلیت و هتل به مقصد قشم می باشد و بهترین تورها را بر اساس پایین ترین نرخ تضمین میکند .
برای خرید و رزرو آنلاین تور قشم مدرک خاصی مورد نیاز نیست ولی برای سوار شدن به هواپیما و تحویل اتاق هتل شناسنامه و کارت ملی مسافران را می بایست به همراه داشته باشید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *