تور قشم از شیراز

تور قشم بهترین قیمت تابستان 98

هتل2 شب و 3 روز
هر نفر در اتاق 2 تخته
2 شب و 3 روز
هر نفر در اتاق 3 تخته
3 شب و 4 روز
هر نفر در اتاق 2 تخته
3 شب و 4 روز
هر نفر در اتاق 3 تخته
هتل الوند1
3*
660000650000720000710000
هتل آرکا
3*
680000670000745000735000
هتل ریحان
3*
700000690000770000760000
هتل کیمیا2
3*
710000700000785000775000
هتل آپارتمان سما 2
3*
740000730000820000810000
هتل ساحل طلایی
3*
860000850000910000900000
هتل آرتا
4*
92000089000010500001030000
هتل فولتون
4*
99000098000011500001140000
هتل آتامان
4*
100000099000011800001150000
هتل یرمان
4*
1050000103000012100001180000

 

 

برنامه پروازی تورهای شیراز به جزیره قشم

 

جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه مسیر
 
16:0018:30 ایران ایر13:10 آسمان10:30 آسمان18:20 ایران ایرشیراز به قشم
17:55 آسمان20:30 ایران ایر15:00 آسمان12:25 آسمان20:25 ایران ایر قشم به شیراز