تور بندر عباس از شیراز

تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه جمعه 14 آذر 98

65 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه 14 آذر 98 22:20:00 Boeing 737

بازگشت : دوشنبه 17 آذر 98 15:00:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 5 نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه شنبه 15 آذر 98

72 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه 15 آذر 98 21:55:00 Boeing MD

بازگشت : سه شنبه 18 آذر 98 22:00:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 2 نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه یکشنبه 16 آذر 98

71 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه 16 آذر 98 22:10:00 Boeing MD

بازگشت : چهارشنبه 19 آذر 98 20:45:00 Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 3 نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه دوشنبه 17 آذر 98

77 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : دوشنبه 17 آذر 98 15:00:00 Boeing MD

بازگشت : پنجشنبه 20 آذر 98 20:20:00 unknow

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 5 نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه سه شنبه 18 آذر 98

73 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه 18 آذر 98 22:00:00 Boeing MD

بازگشت : جمعه 21 آذر 98 22:30:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه چهارشنبه 19 آذر 98

72 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه 19 آذر 98 20:45:00 Boeing 737

بازگشت : شنبه 22 آذر 98 20:30:00 unknow

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 2 نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه پنجشنبه 20 آذر 98

66 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه 20 آذر 98 20:20:00 unknow

بازگشت : یکشنبه 23 آذر 98 14:10:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 5 نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه جمعه 21 آذر 98

61 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه 21 آذر 98 22:30:00 Boeing MD

بازگشت : دوشنبه 24 آذر 98 11:30:00 Foker

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه شنبه 22 آذر 98

73 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه 22 آذر 98 20:30:00 unknow

بازگشت : سه شنبه 25 آذر 98 21:50:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 7 نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه یکشنبه 23 آذر 98

66 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه 23 آذر 98 14:10:00 Boeing MD

بازگشت : چهارشنبه 26 آذر 98 08:15:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 4 نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه دوشنبه 24 آذر 98

72 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : دوشنبه 24 آذر 98 11:30:00 Foker

بازگشت : پنجشنبه 27 آذر 98 11:50:00 Foker

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 3 نفر

سه شب اقامت هتل
تور بندرعباس از شیراز 3 شب ویژه سه شنبه 25 آذر 98

72 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه 25 آذر 98 21:50:00 Boeing MD

بازگشت : جمعه 28 آذر 98 22:00:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
امتیاز دهید
سفرهای خوب از اینجا آغاز می شود . . .

پس از بررسی توسط کارشناس در کوتاهترین زمان با شما تماس گرفته می شود و تمامی مراحل و مشاوره و رزرو با شما هماهنگ  می شود .