هتل گرند میلینیوم بیزینس بی دبی Grand Millennium Business Bay Hotel Dubai

5/5

تور هتل گرند میلینیوم بیزینس بی دبی Grand Millennium Business Bay Hotel Dubai

تور های پیشنهادی شامل : اقامت هتل انتخابی / پرواز رفت و برگشت / ترانسفر فرودگاهی / اینترنت بین الملل / بیمه مسافرتی و پشتیبانی تلفنی و انلاین اختصاصی   می باشد .

✅ امکان تغییر تعداد شب اقامت ✅ اینترنت بین المللی هدیه روی سیمکارت شما ✅ پشتیبانی آنلاین و تلفنی حین سفر ✅ تماس رایگان با ایران (اختصاصی مسافران VIP گردشگران)

تور از مبدا :

 شیراز

 تهران

بندرعباس

تاریخ خدمات هتل اتاق 2 تخته هر نفر اتاق یک تخته رزرو

syz به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
35,106,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
35,732,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
35,732,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
32,313,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
35,732,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
35,195,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
33,748,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
34,398,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ 13:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
34,359,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
35,732,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
32,098,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ 10:10:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
35,736,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
35,195,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
34,273,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
34,857,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ 13:10:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
34,359,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
36,573,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
31,748,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ 10:10:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
35,736,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
35,195,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
34,273,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
34,857,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ 13:10:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
34,320,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
36,573,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
32,557,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ 09:45:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
35,736,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۲۶ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
35,140,000 تومان رزرو تور
res

جزئیات کامل هتل گرند میلینیوم بیزینس بی دبی Grand Millennium Business Bay Hotel Dubai

꧂ هتل گرند میلینیوم بیزینس بی دبی ꧁

Grand Millennium Business Bay Hotel Dubai

هتل گرند میلینیوم بیزینس بی دبی، یکی از بهترین هتل های ۵ ستاره دبی و به عنوان جدیدترین‌ها در میان همتایان خود در مرکز شهر واقع شده است. این هتل رویایی دارای چشم اندازی 360 درجه رو به آسمان خراش های دبی قرار دارد که هر گردشگری را شیفته خود می کند. ازایوان گرند میلینیوم بیزینس بی می توانید تمام برج‌های دبی، را در حالی که قهوه لذیذ عربی مزه مزه می‌کنید، نظاره گر باشید. همچنین تفریحات بسیاری را در این هتل جدای از رستورانی با غذاهای عالی می توانید داشته باشید. علاوه براین، هتل گرند میلینیوم بیزینس بی پیشنهاد فوق العاده ویژه  گردشگران برای افرادیست که با  هدف تجارت و جلسات خود به شهر شیخ نشین های اماراتی سفر می کنند، خواهد بود.

امتیازات شما به هتل گرند میلینیوم بیزینس دبی

Booking.com
0
Hotel.com
0
Trip Advisor
0
Kayak.com
0
راحتی
84%
تمیزی و نظافت
90%
دسترسی به نقاط دبی
77%
سرگرمی و امکانات تفریحی
80%
برخورد پرسنل
79%
رستوران های هتل
79%

امکانات هتل گرند میلینیوم بیزینس دبی

💠امکانات رفاهی

 • پذیرش 24 ساعته
 • دارای 11 اتاق و سالن کنفرانس
 • خدمات تور و گردشگری دبی
 • شستشو و اتوشویی
 • امکان اجاره لیموزین و ماشین
 • اینترنت وای فای رایگان در فضاهای عمومی و اتاق ها
 • خدمات شبانه روزی اتاق ها
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بارهای بارهای ساحلی و بار های کنار استخر
 • سرویس رایگان رفت و آمد

💠امکانات تفریحی

 • دارای مبلمان و فضای استراحت و نشستن درتراس هر اتاق
 • باشگاه تناسب اندام
 • سالن های زیبایی و آریشگاه ها
 • سونا جکوزی، اتاق بخار و حمام ترکی
 • ماساژ
 • خدمات ویژه خانواده ها

اتاق های گرند میلینیوم بیزینس بی

اتاق سوپریور کینگ
Superior King Room
تعداد تخت1 تخت کینگ دو نفره
ظرفیت: 3 نفر
اتاق دلوکس توئین
Deluxe Twin Room
تعداد تخت2 تخت 1 نفره
ظرفیت:3 نفر
اتاق دلوکس کینگ
Deluxe King Room
تعداد تخت: 1 تخت دو نفره کینک
ظرفیت: 3 نفر
اتاق سوپریور کینگ با نمای کانال
Superior King Room - Canal View
تعداد تخت: 1 تخت کینگ
ظرفیت: 2 بزرگسال و 1 کودک
اتاق کلاب کینگ
Club King Room
تعداد تخت: 1 تخت کینگ
ظرفیت: 3 بزرگسال و 1 کودک
اتاق کلاب تویین
Club Twin Room
تعداد تخت: 2 تخت توئین
ظرفیت: 3 بزرگسال و 1 کودک
سوئیت جونیور
Junior Suite
تعداد تخت: 1 تخت کینگ
ظرفیت: 3 بزرگسال و 1 کودک
سوئیت یک اتاقه با نمایی رو به کانال
One Bedroom Canal Suite
تعداد تخت:1 تخت کینگ
ظرفیت: 3 بزرگسال و 1 کودک

هتل Grand Millennium Business Bay

تا جاذبه های دبی

 • ایستگاه مترو ماراسی مارین: 300 متر
 • میدان عمار: 800 متر
 • پارک و خیابان بی: 1 کیلومتر
 • بازار البهار: 1 کیلومتر و 300 متر
 • ساختمان اپرا و فواره های دبی: 1 کیلومتر و 400 متر
 • مرکز خرید امارات و اسکی دبی: 14 کیلومتر
 • برج خلیفه: 6 کیلومتر
 • دبی مال: در 1 کیلومتر و 700 متر
 • مرکز خرید سیتی واک: 1 کیلومتر
 • دبی آکواریوم و باغ وحش دبی: ا1 کیلومتر و 700 متر
 • مسجد گرند: 3 کیلومتر
 • فرودگاه بین المللی دبی: ۱۱.۲ کیلومتر
 • فرودگاه بین المللی المکتوم: تا این هتل حدود ۳۴.۱ کیلومتر
 • پیست مصنوعی اسکی دبی 2 کیلومتر و 700 متر
 • دبی فری 2 کیلومتر و 800 متر
 • مركز خريد امارات 2 کیلومتر و 900 متر
 • بازار مدینه الجمیرا 3 کیلومتر و 600 متر
 • دبی مال 14 کیلومتر و 800 متر
 • دهکده جهانی13 کیلومتر و 600 متر
 • مسیر پیاده روی پالم جمیرا 7 کیلومتر

رستوران های هتل 5 ستاره گراند میلنیوم دبی

رستوران
The Atrium
نوع غذا: مدیترانه ای، مکزیکی، ایتالیایی، دریایی، بین المللی و اروپایی
وعده غذایی: Buffet & à la carte
رستوران
Toshi
نوع غذایی: ایتالیایی
وعده غذایی:À la carte
رستوران
Juzz Bar
نوع غذایی: بین المللی
وعده غذایی:À la carte
رستوران
Belgian Beer Cafe
نوع غذایی: بلژیکی
وعده غذایی:À la carte
رستوران
Crystal Bar
نوع غذایی: بین المللی
وعده غذایی:À la carte
رستوران
Hitchki
نوع غذایی: هندی
وعده غذایی:صبحانه / ناهار / شام / کوکتل
رستوران
Lock, Stock & Barrel
نوع غذایی: بین المللی
وعده غذایی:شام و کوکتل
رستوران
Lucky Voice
نوع غذایی: بین المللی
وعده غذایی:شام و کوکتل

رزرو هتل گراند میلنیوم دبی

با توجه به امکانات هتل گرند میلنیوم دبی میتوانید از روش های ذیل با همکاران ما در کانتر رزرو هتل، تور و بلیط گروه گردشگران شهر راز در ارتباط باشید و سفری خاطره انگیزی با ما تجربه کنید.

رزرو هتل دبی

دبی

مناسب برای :

رتبه کلی هتل 80%
سفر کاری 80%
سفر خانوادگی 100%
سفر زوج 90%
سفر تنهایی 70%

8 صبح تا 8 شب حضوری و آنلاین میزبان شما هستیم

سفرهای خوب از اینجا آغاز می شود . . .

پس از بررسی توسط کارشناس در کوتاهترین زمان با شما تماس گرفته می شود و تمامی مراحل و مشاوره و رزرو با شما هماهنگ  می شود .

سلام

دیدگاه و پیشنهاد شما راهنمای ماست

فرم گزارش

ممنونیم که ما را در بهتر کردن خدمات یاری می کنید.