هتل چدی مسقط The Chedi Muscat

5/5

تور هتل چدی مسقط The Chedi Muscat

تور های پیشنهادی شامل : اقامت هتل انتخابی / پرواز رفت و برگشت / ترانسفر فرودگاهی / اینترنت بین الملل / بیمه مسافرتی و پشتیبانی تلفنی و انلاین اختصاصی   می باشد .

✅ امکان تغییر تعداد شب اقامت ✅ اینترنت بین المللی هدیه روی سیمکارت شما ✅ پشتیبانی آنلاین و تلفنی حین سفر ✅ تماس رایگان با ایران (اختصاصی مسافران VIP گردشگران)

تور از مبدا :

 شیراز

 تهران

بندرعباس

تاریخ خدمات هتل اتاق 2 تخته هر نفر اتاق یک تخته رزرو

syz به MCT

⬅️ رفت: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ 12:00:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ 22:10:00

ایرلاین: BAE 146

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,785,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ 15:15:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ 13:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,882,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ 10:30:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
61,269,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ 19:00:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ 12:30:00

ایرلاین: unknow

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,899,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ 15:15:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ 18:30:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,785,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ 08:00:00

➡️ بازگشت: جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,203,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ 09:30:00

➡️ بازگشت: شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ 08:30:00

ایرلاین: Boeing MD

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
61,274,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ 12:00:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ 22:10:00

ایرلاین: BAE 146

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
61,076,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ 08:00:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ 13:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,979,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ 10:30:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
61,172,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ 19:00:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ 12:30:00

ایرلاین: BAE 146

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,785,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ 15:15:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ 18:30:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,785,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ 08:00:00

➡️ بازگشت: جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ 13:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,785,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ 09:30:00

➡️ بازگشت: شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ 08:30:00

ایرلاین: Boeing MD

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
61,274,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ 12:00:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ 22:10:00

ایرلاین: BAE 146

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,785,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ 15:15:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ 13:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,785,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:30:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
61,657,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ 19:00:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ 12:30:00

ایرلاین: BAE 146

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,785,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ 15:15:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ 18:30:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,785,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ 08:00:00

➡️ بازگشت: جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ 13:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,785,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ 09:30:00

➡️ بازگشت: شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ 08:30:00

ایرلاین: Boeing MD

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
61,585,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ 12:00:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ 22:10:00

ایرلاین: BAE 146

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,785,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ 15:15:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ 13:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,785,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ 19:00:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ 12:30:00

ایرلاین: BAE 146

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,785,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ 15:15:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ 18:30:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,785,000 تومان رزرو تور

syz به MCT

⬅️ رفت: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ 08:00:00

➡️ بازگشت: جمعه ۲۶ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
60,785,000 تومان رزرو تور
res

جزئیات کامل هتل چدی مسقط The Chedi Muscat

The Chedi Muscat

بدون شک یکی از هتل های پنج ستاره و با شکوه عمان، هتل چدی مسقط می باشد که توجه بسیاری از گردشگران سراسر دنیا را در سال های اخیر به خود جلب کرده است! 

هتل 5 ستاره د چدی به دلیل داشتن موقعیت مکانی فوق العاده خود، با بسیاری از جاهای دیدنی مشهور مسقط، فاصله چندانی ندارد و در مدت زمانی کوتاه می‌توانید از جاهای دیدنی مشهور شهر بازدید کنید.

با توجه به اینکه هتل چدی عمان در مجاورت دریا قرار دارد و دارای باغی سرسبز است، چشم‌انداز و فضایی بسیار دل‌انگیز و رویایی بسیار زیبایی را به خود اختصاص داده است. با رزرو آنلاین هتل چدی می‌توانید سفری لوکس و به یاد ماندنی را برای رقم بزنید.

پخش ویدیو

امتیاز شما به هتل د چدی مسقط

راحتی و تمیزی هتل
خدمات هتل
موقعیت
عملکرد کارکنان
روم سرویس
کیفیت و تنوع غذایی

امکانات هتل چدی مسقط

امکانات عمومی

 • لابی شیک و وسیع
 • چندین رستوران و کافی شاپ
 • اینترنت رایگان قابل دسترس در تمامی فضاهای هتل
 • پارکینگ رایگان
 • پذیرش ۲۴ ساعته
 • ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت
 • سالن جلسات
 • بیزنس سنتر
 • دوچرخه سواری
 • ترانسفر فرودگاهی

امکانات تفریحی

 • باغ و استخر روباز
 • باشگاه ورزشی
 • سالن ماساژ و اسپا
 • سونا و جکوزی
 • بار های ساحلی و کنار استخر
 • موسیقی زنده
 • زمین تنیس
 • قایق سواری
 • موج سواری
 • تورهای پیاده‌روی و دوچرخه سواری
 • تورهای آموزشی جهت آشنایی با آداب و رسوم محلی همگی

اتاق های هتل د چدی مسقط

سوئیت Chedi Club Suite

 • ۶۷ متر مربع
 • ۲ بزرگسال
 • 1 تخت دبل و 1 مبل تختخواب شو
 • رو به باغ – رو به محوطه
 • ۳۹ متر مربع
 • ۲ بزرگسال
 • 1 تخت دبل
 • رو به باغ

اتاق Deluxe Room

اتاق Serai Room

 • ۳۳ متر مربع
 • ۲ بزرگسال
 • 1 تخت دبل
 • رو به باغ
 • ۳۹ مترمربع
 • ۲ بزرگسال
 • 1 تخت دبل
 • رو به باغ

اتاق Deluxe Club Room

اتاق Serai Sea View Room

 • ۳۳ مترمربع
 • ۲ بزرگسال
 • 1 تخت دبل
 • رو به دریا
 • ۳۹ متر مربع
 • ۲ بزرگسال
 • 1 تخت دبل
 • رو به باغ

اتاق Deluxe Club Terrace Room

فاصله هتل چدی مسقط

تا جاذبه های دیدنی نزدیک

نام لوکیشن مدت زمان پیاده روی زمان با ماشین مسافت با کیلومتر
مرکز خرید اونیوز مال 30 دقیقه 10 دقیقه 3 کیلومتر
ساحل مسقط 40 دقیقه 12 دقیقه 4.5 کیلومتر
موزه تاریخ طبیعی 30 دقیقه 10 دقیقه 3 کیلومتر
سالن اپرای سلطنتی مسقط 1 ساعت 10 دقیقه 8.6 کیلومتر
ساحل القرم بیشتر از یک ساعت 16 دقیقه 11 کیلومتر
موزه دروازه مسقط بیشتر از یک ساعت 26 دقیقه 22 کیلومتر
فرودگاه بین‌المللی مسقط بیشتر از یک ساعت 20 دقیقه 17 کیلومتر
مسجد جامع سلطان قابوس 28 دقیقه 7 دقیقه 2 کیلومتر
خانه‌ اپرای رویال مسقط 86 دقیقه 20 دقیقه 7 کیلومتر
مرکز نمایشگاه‌های عمان بیشتر از یک ساعت 20 دقیقه 8 کیلومتر
سوق مطرح بیشتر از یک ساعت 40 دقیقه 16 کیلومتر

رزرو هتل چدی عمان

با توجه به عوامل مختلفی نظیر قیمت، روز، فصل، زمان و نرخ پرواز، نوع تور چه ترکیبی و چه انفرادی، نوع اتاق و سوئیت‌ها، قیمت و … می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر برای رزرو هتل 5 ستاره د چدی مسقط عمان با همکاران ما در کانتر رزرواسیون تور، هتل، بلیط و … در گروه گردشگران شهر راز در ارتباط باشید.

مسقط

مناسب برای :

رتبه کلی هتل 90%
سفر کاری 70%
سفر خانوادگی 90%
سفر زوج 100%
سفر تنهایی 80%

8 صبح تا 8 شب حضوری و آنلاین میزبان شما هستیم

سفرهای خوب از اینجا آغاز می شود . . .

پس از بررسی توسط کارشناس در کوتاهترین زمان با شما تماس گرفته می شود و تمامی مراحل و مشاوره و رزرو با شما هماهنگ  می شود .

سلام

دیدگاه و پیشنهاد شما راهنمای ماست

فرم گزارش

ممنونیم که ما را در بهتر کردن خدمات یاری می کنید.