هتل والدورف آستوریا پالم جمیرا دبی Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah

5/5

تور هتل والدورف آستوریا پالم جمیرا دبی Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah

تور های پیشنهادی شامل : اقامت هتل انتخابی / پرواز رفت و برگشت / ترانسفر فرودگاهی / اینترنت بین الملل / بیمه مسافرتی و پشتیبانی تلفنی و انلاین اختصاصی   می باشد .

✅ امکان تغییر تعداد شب اقامت ✅ اینترنت بین المللی هدیه روی سیمکارت شما ✅ پشتیبانی آنلاین و تلفنی حین سفر ✅ تماس رایگان با ایران (اختصاصی مسافران VIP گردشگران)

تور از مبدا :

 شیراز

 تهران

بندرعباس

تاریخ خدمات هتل اتاق 2 تخته هر نفر اتاق یک تخته رزرو

syz به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
43,488,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
44,114,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
44,114,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
40,695,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
44,114,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
43,577,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
42,130,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
42,780,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ 13:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
42,741,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
44,114,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
40,480,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ 10:10:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
44,118,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
43,577,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
42,655,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
43,239,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ 13:10:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
42,741,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
44,955,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
40,130,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ 10:10:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
44,118,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
43,577,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
42,655,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
43,239,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ 13:10:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
42,702,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
44,955,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
40,939,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ 09:45:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
44,118,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۲۶ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
43,522,000 تومان رزرو تور
res

جزئیات کامل هتل والدورف آستوریا پالم جمیرا دبی Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah

امتیاز شما به هتل والدورف آستوریا پالم جمیرا

امکانات رفاهی و راحتی
خدمات هتل
موقعیت
عملکرد کارکنان
نظافت و تمیزی
کیفیت و تنوع غذایی

꧂هتل والدورف آستوریا پالم جمیرا دبی ꧁

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah

هتل والدورف آستوریا پالم جمیرا دبی (Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah)، یکی از معروف ترین هتل های پنج ستاره دبی در منطقه جزیره پالم واقع شده است. دسترسی راحت هتل به دریا و ساحل، بازدید از پارک آبی بزرگ Aquaventure و مرکز خرید آتلانتیس را برای گردشگران به راحتی امکان پذیر کرده است.

به‌طور کلی والدورف آستوریا پالم جمیرا دبی با امکانات رفاهی مناسب و کاملا لوکس است که می‌تواند اقامت بسیار خوبی را برای خانواده ها و زوج ها در سفر به دبی رقم بزند؛ مخصوصا اگر به اقامت در نزدیکی ساحل و دریا فکذ می کنید و فاصله نسبتا زیاد هتل تا جاهای دیدنی مهم دبی مساله‌ای نداشته باشد. بنابراین، هزینه اقامت در هتل 5 ستاره والدورف آستوریا پالم جمیرا دبی متوسط و متناسب با امکانات آن است.

تصور کنید بهشتی در دل شهر پر جنب و جوش و زنده دبی، جایی که درهای آسایش و آرامش به روی گردشگران از هر جای دنیا گشوده است!

نمایی از اتاق ها و سوئیت های هتل والدورف آستوریا پالم جمیرا

اتاق‌های هتل والدورف آستوریا پالم جمیرا

Pearl Club Queen Room

 • بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،3 کودک
 • تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب کویین 
 • مساحت : 54 متر مربع
 • منظره: رو به دریا

Two Queen Deluxe Room

 • بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،3 کودک
 • تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب کویین ،
 • مساحت : 54 متر مربع
 • منظره: رو به دریا

Pearl Club King Room

 • بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک
 • تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ 
 • مساحت : 54 متر مربع
 • منظره: رو به دریا

King Deluxe Room - Palm Jumeirah

 • بیشترین ظرفیت: 3 بزرگسال ،2 کودک
 • تخت خواب پیشفرض: 1 تختخواب کینگ
 • مساحت: 54 متر مربع
 • منظره: رو به جمیرا و دریا

King Deluxe Room

 • بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ، 2 کودک
 • تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ 
 • مساحت : 54 متر مربع
 • منظره: رو به دریا

King Superior Room

 • بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک
 • تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ
 • مساحت : 54 متر مربع
 • منظره: –

Two Queen Deluxe Room

 • بیشترین ظرفیت: 4 بزرگسال ،3 کودک
 • تخت خواب پیشفرض: 2 تختخواب کویین
 • مساحت: 54 متر مربع
 • منظره: رو به پالم جمیرا

King Accessible Room

 • بیشترین ظرفیت: 2 بزرگسال،1 کودک
 • تخت خواب پیشفرض: 1 تختخواب کینگ
 • مساحت: 54 متر مربع
 • منظره: –

Deluxe King Room

 • بیشترین ظرفیت: 3 بزرگسال، 2 کودک
 • تخت خواب پیشفرض: 1 تختخواب کینگ
 • مساحت: 54 متر مربع
 • منظره: رو به دریا

King Deluxe Suite

 • بیشترین ظرفیت: 4 بزرگسال، 3 کودک
 • تخت خواب پیشفرض:
 • مساحت: 99 متر مربع
 • منظره: پانوراما / دریا

Pearl Club Suite

 • بیشترین ظرفیت: 4 بزرگسال ،3 کودک
 • تخت خواب پیشفرض: 1 تختخواب کینگ
 • مساحت: 99 متر مربع به هم 
 • منظره: رو به دریا

Deluxe Family Room

 • بیشترین ظرفیت: 5 بزرگسال ،4 کودک
 • تخت خواب پیشفرض: 1 تختخواب کینگ
 • مساحت: 109 متر مربع
 • منظره: –

Deluxe Two-Bedroom Family Suite

 • بیشترین ظرفیت: 5 بزرگسال، 4 کودک
 • تخت خواب پیشفرض: 2 تخت خواب کینگ 
 • مساحت: 150 متر مربع
 • منظره: –

Waldorf Astoria Suite

 • بیشترین ظرفیت: 4 بزرگسال ،3 کودک
 • تخت خواب پیشفرض: 1 تخت خواب کینگ و 2 تخت خواب 1 نفره 
 • مساحت: 159 متر مربع
 • منظره: رو به دریا

Waldorf Astoria Two-Bedroom Family Suite

 • بیشترین ظرفیت: 5 بزرگسال ،4 کودک
 • تخت خواب پیشفرض: – 
 • مساحت: 200 متر مربع
 • منظره: –

فاصله هتل والدورف آستوریا پالم جمیرا

تا مناطق مختلف دبی

مناطق مختلف دبی مسافت با اتومبیل پیاده روی
palm Island 100 متر - 2 دقیقه
Aquaventure 4 کیلومتر 10 دقیقه 32 دقیقه
Lost Chambers Aquarium 4 کیلومتر 10 دقیقه 32 دقیقه
The Pointe 8 کیلومتر 20 دقیقه رانندگی بیشتر از 1 ساعت
The View at The Palm 10 کیلومتر 25 دقیقه رانندگی بیشتر از 1 ساعت
Nakheel Mall 12 کیلومتر 30 دقیقه رانندگی بیشتر از 1 ساعت
Al Sufouh Beach 13 کیلومتر 40 دقیقه رانندگی بیشتر از 1 ساعت
American University of Dubai (AUD) 13.5 کیلومتر 40 دقیقه رانندگی بیشتر از 1 ساعت
Dubai Marina Mall 15 کیلومتر 50 دقیقه رانندگی بیشتر از 1 ساعت و نیم
The Walk 15 کیلومتر 50 دقیقه رانندگی بیشتر از 1 ساعت و نیم
Skydive Dubai 15 کیلومتر 50 دقیقه رانندگی بیشتر از 1 ساعت و نیم
Jebel Ali Race Course 15 کیلومتر 50 دقیقه رانندگی بیشتر از 1 ساعت و نیم
Marina Beach 15 کیلومتر 50 دقیقه رانندگی بیشتر از 1 ساعت و نیم
The Beach Mall 16 کیلومتر 53 دقیقه رانندگی بیشتر از 1 ساعت و نیم

امکانات هتل والدورف آستوریا پالم جمیرا دبی

امکانات رفاهی

 • خدمات خشک‌شویی و لباسشویی
 • گیفت‌شاپ
 • پذیرش ۲۴ ساعته
 • نگهداری یا مراقبت از کودک به صورت رایگان
 • کلوپ کودکان (رایگان)
 • وای‌فای رایگان
 • دسترسی به حمل و نقل و پارکینگ
 • ترانسفر فرودگاهی (با پرداخت هزینه اضافه)
 • ترانسفر رایگان محلی
 • اتاق کنفرانس
 • مرکز تجاری

امکانات تفریحی

 • سونا، جکوزی، ماساژ و حمام ترکی
 • اسنورکلینگ
 • زمین تنیس
 • کلاس‌های آشپزی
 • غواصی
 • موج‌سواری
 • ماهیگیری
 • باشگاه ورزشی
 • خدمات مراسم عروسی
 • مرکز خرید در محل
 • زمین‌های تنیس در فضای باز
 • استخرهاب روباز و سرپوشیده
 • پکیج‌های خواستگاری و ماه عسل

رستوران های هتل والدورف آستوریا دبی

رستوران
Brunch
زمان فعالیت:
همه روزه
وعده های غذایی:
ناهار و شام
نوع غذا:
سرو انواع غذاهای بین المللی
رستوران
Social
زمان فعالیت:
همه روزه
وعده های غذایی:
ناهار و شام
نوع غذا:
سرو انواع غذاهای اروپایی
رستوران
Lao
زمان فعالیت:
همه روزه
وعده های غذایی:
شام
نوع غذا:
سرو انواع غذاهای سنتی چینی و غذاهای جنوب آسیا
رستوران آلاکارته
Mezzerie
زمان فعالیت:
همه روزه
وعده های غذایی:
صبحانه, ناهار, شام
نوع غذا:
سرو انواع غذاهای بین المللی و عربی
کافه استخر
Palm Avenue
زمان فعالیت:
همه روزه
وعده های غذایی:
ناهار
نوع غذا:
سرو غذاهای مدیترانه ای و انواع نوشیدنی ها
کافه رستوران
Peacock Alley
زمان فعالیت:
همه روزه
وعده های غذایی:
نهار و شام
نوع غذا:
ناهار, شام, چای، قهوه، کیک و ...
کافه بار
Serafina
زمان فعالیت:
همه روزه
وعده های غذایی:
منو بار
نوع غذا:
سرو انواع غذاهای بین المللی، نوشیدنی ها و کوکتل های مخصوص

رزرو هتل والدورف آستوریا

با توجه به عوامل مختلفی نظیر روز، فصل ، زمان و نرخ پرواز، نوع تور، نوع اتاق و سوئیت ها، قیمت و … می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر برای رزرو هتل 5 ستاره والدورف آستوریا دبی پالم جمیرا با همکاران ما در کانتر رزرواسیون تور، هتل، بلیط و … در گروه گردشگران شهر راز در ارتباط باشید.

دبی

مناسب برای :

رتبه کلی هتل 90%
سفر کاری 70%
سفر خانوادگی 100%
سفر زوج 90%
سفر تنهایی 80%

8 صبح تا 8 شب حضوری و آنلاین میزبان شما هستیم

سفرهای خوب از اینجا آغاز می شود . . .

پس از بررسی توسط کارشناس در کوتاهترین زمان با شما تماس گرفته می شود و تمامی مراحل و مشاوره و رزرو با شما هماهنگ  می شود .

سلام

دیدگاه و پیشنهاد شما راهنمای ماست

فرم گزارش

ممنونیم که ما را در بهتر کردن خدمات یاری می کنید.