هتل جمیرا بیچ دبی | Dubai Jumeirah Beach Hotel

5/5

تور هتل جمیرا بیچ دبی | Dubai Jumeirah Beach Hotel

تور های پیشنهادی شامل : اقامت هتل انتخابی / پرواز رفت و برگشت / ترانسفر فرودگاهی / اینترنت بین الملل / بیمه مسافرتی و پشتیبانی تلفنی و انلاین اختصاصی   می باشد .

✅ امکان تغییر تعداد شب اقامت ✅ اینترنت بین المللی هدیه روی سیمکارت شما ✅ پشتیبانی آنلاین و تلفنی حین سفر ✅ تماس رایگان با ایران (اختصاصی مسافران VIP گردشگران)

تور از مبدا :

 شیراز

 تهران

بندرعباس

تاریخ خدمات هتل اتاق 2 تخته هر نفر اتاق یک تخته رزرو

SYZ به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
81,969,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
82,595,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
82,595,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
79,176,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
82,595,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
82,058,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
80,611,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
81,261,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ 13:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
81,222,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
82,595,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
78,961,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ 10:10:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
82,599,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
82,058,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
81,136,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
81,720,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ 13:10:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
81,222,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
83,436,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
78,611,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ 10:10:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
82,599,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
82,058,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
81,136,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
81,720,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ 13:10:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
81,183,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
83,436,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
79,420,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ 09:45:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
82,599,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۲۶ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍽️+🍳HB

تومان
82,003,000 تومان رزرو تور
res

جزئیات کامل هتل جمیرا بیچ دبی | Dubai Jumeirah Beach Hotel

ღ꧁ღ╭⊱ꕥ هتل جمیرا بیچ دبی ꕥ⊱╮ღ꧂ღ ˙

·٠•● Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ●•٠·

هتل  ستاره جمیرا بیچ دبی یکی از دیگر هتل های بی نظیر و لوکس اماراتی هاست که با ارائه خدمات و امکانات لوکس و با کیفیت بالا، تجربه‌ای بی‌نظیر و به یادماندنی را برای مهمانان خود فراهم می‌کند. موقعیت مکانی فوق‌العاده و نزدیکی به جاذبه‌های معروف دبی، همچنین دسترسی به ساحل خصوصی و پارک آبی وایلد وادی از دیگر مزایای این هتل 5 ستاره محسوب می‌شود. در ادامه، اطلاعات کاملی از امکانات و ویژگی های این هتل رویایی را گروه گردشگران شهر راز برای مسافرین گرامی فراهم کرده است.

رزرو هتل جمیرا بیچ امارات

انواع اتاق ها و سوئیت های هتل جمیرا بیچ دبی

اتاق‌ها و سوئیت‌ها:

  • اتاق‌های استاندارد: اتاق‌های مدرن و شیک با مناظر بی‌نظیر از خلیج فارس، مجهز به تلویزیون صفحه‌تخت، مینی‌بار، وای‌فای رایگان و حمام‌های لوکس.
  • سوئیت‌ها: سوئیت‌های بزرگ با فضای نشیمن جداگانه، اتاق خواب مجزا، حمام‌های مجلل و مناظر زیبا از دریا.
  • ویلاها: ویلاهای خصوصی با استخر اختصاصی، خدمات پیشخدمت شخصی و امکانات رفاهی کامل.

Ocean View Deluxe Room

Beit Al Bahar One Bedroom Royal Villa

Ocean View Club Room with Club Lounge

Ocean View Family Deluxe Room

One Bedroom Ocean View Suite with Private Terrace

Two Bedroom Ocean View Suite

One Bedroom Ocean View Suite with Private Terrace

One Bedroom Ocean View Suite

Three Bedroom Ocean View Suite with Private Terrace

رستوران های هتل جمیرا بیج

Beachcombers
رستوران ساحلی با منوی بین المللی
La Parrilla
رستوران لاتین
D&A - Dhow and Anchor
رستوران انگلیسی
Carnevale
رستوران ایتالیایی
Previous slide
Next slide

امکانات هتل جمیرا بیچ دبی

امکانات تفریحی و ورزشی ساحل خصوصی: ساحل اختصاصی با امکانات کامل شامل صندلی‌های آفتاب‌گیری و خدمات نوشیدنی.
استخرها: چندین استخر بزرگ و استخرهای مخصوص کودکان.
پارک آبی وایلد وادی: دسترسی رایگان به پارک آبی معروف وایلد وادی که در نزدیکی هتل قرار دارد.
مرکز تناسب اندام: سالن ورزشی مجهز با تجهیزات پیشرفته.
ورزش‌های آبی: امکان انجام ورزش‌های آبی مانند کایاک‌سواری، غواصی و جت‌اسکی.
اسپا و سلامتی مرکز اسپا: ارائه انواع ماساژها و درمان‌های زیبایی و سلامتی.
سونا و جکوزی: امکانات سونا و جکوزی برای استراحت و ریلکسیشن.
خدمات کودکان باشگاه کودکان: باشگاه مخصوص کودکان با برنامه‌های سرگرمی و آموزشی.
خدمات نگهداری از کودکان: خدمات نگهداری از کودکان برای راحتی خانواده‌ها.
امکانات تجاری و برگزاری مراسم سالن‌های کنفرانس و جلسات: امکانات کامل برای برگزاری کنفرانس‌ها، جلسات و مراسم‌های خاص.
خدمات تجاری: ارائه خدماتی مانند فکس، پرینت و اینترنت پرسرعت.

فاصله هتل Jumeirah Beach Dubai


📍 برج العرب
:

 • فاصله: حدود 0.5 کیلومتر
 • زمان تقریبی با خودرو: 5 دقیقه

📍 پارک آبی وایلد وادی:

 • فاصله: کمتر از 0.5 کیلومتر
 • زمان تقریبی پیاده‌روی: 5 دقیقه

📍 مرکز خرید امارات (Mall of the Emirates):

 • فاصله: حدود 5 کیلومتر
 • زمان تقریبی با خودرو: 10-15 دقیقه

📍 برج خلیفه و دبی مال:

 • فاصله: حدود 12 کیلومتر
 • زمان تقریبی با خودرو: 20-25 دقیقه

📍 ساحل جمیرا (Jumeirah Beach):

 • فاصله: دسترسی مستقیم به ساحل خصوصی

📍 پالم جمیرا:

 • فاصله: حدود 10 کیلومتر
 • زمان تقریبی با خودرو: 15-20 دقیقه

📍 فرودگاه بین‌المللی دبی:

 • فاصله: حدود 25 کیلومتر
 • زمان تقریبی با خودرو: 30-35 دقیقه

📍 بندرگاه دبی (Dubai Marina):

 • فاصله: حدود 10 کیلومتر
 • زمان تقریبی با خودرو: 15-20 دقیقه
دبی

مناسب برای :

رتبه کلی هتل 8.90%
سفر کاری 80%
سفر خانوادگی 100%
سفر زوج 80%
سفر تنهایی 70%

8 صبح تا 8 شب حضوری و آنلاین میزبان شما هستیم

سفرهای خوب از اینجا آغاز می شود . . .

پس از بررسی توسط کارشناس در کوتاهترین زمان با شما تماس گرفته می شود و تمامی مراحل و مشاوره و رزرو با شما هماهنگ  می شود .

سلام

دیدگاه و پیشنهاد شما راهنمای ماست

فرم گزارش

ممنونیم که ما را در بهتر کردن خدمات یاری می کنید.