هتل جمیرا النسیم دبی | Jumeirah Al Naseem Hotel Dubai

5/5

تور هتل جمیرا النسیم دبی | Jumeirah Al Naseem Hotel Dubai

تور های پیشنهادی شامل : اقامت هتل انتخابی / پرواز رفت و برگشت / ترانسفر فرودگاهی / اینترنت بین الملل / بیمه مسافرتی و پشتیبانی تلفنی و انلاین اختصاصی   می باشد .

✅ امکان تغییر تعداد شب اقامت ✅ اینترنت بین المللی هدیه روی سیمکارت شما ✅ پشتیبانی آنلاین و تلفنی حین سفر ✅ تماس رایگان با ایران (اختصاصی مسافران VIP گردشگران)

تور از مبدا :

 شیراز

 تهران

بندرعباس

تاریخ خدمات هتل اتاق 2 تخته هر نفر اتاق یک تخته رزرو

SYZ به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
106,734,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
107,360,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
107,360,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
103,941,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
107,360,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
106,823,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
105,376,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
106,026,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ 13:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
105,987,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
107,360,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
103,726,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ 10:10:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
107,364,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
106,823,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
105,901,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
106,485,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ 13:10:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
105,987,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
108,201,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
103,376,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ 10:10:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
107,364,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
106,823,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
105,901,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
106,485,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ 13:10:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
105,948,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
108,201,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
104,185,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ 09:45:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
107,364,000 تومان رزرو تور

SYZ به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۲۶ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
106,768,000 تومان رزرو تور
res

جزئیات کامل هتل جمیرا النسیم دبی | Jumeirah Al Naseem Hotel Dubai

꧂ هتل جمیرا النسیم دبی ꧁

Jumeirah Al Naseem Hotel Dubai

هتل جمیرا ال نسیم دبی یکی از هتل‌های لوکس، معروف و پرطرفدار  در منطقه مدینه جمیرا دبی است. این هتل پنج ستاره بخشی از مجموعه هتل‌های جمیرا می باشد  که در نزدیکی ساحل جمیرا و برج العرب قرار دارد. سالیانه افراد زیادی از سراسر جهان به ویژه ایران به دبی سفر می کنند و در Jumeirah Al Naseem Hotel Dubai به راحتی توسط کارشناسان رزرو هتل گروه گردشگران شهر راز اقامتی خاطره انگیز داشته اند. همچنین

هتل جمیرا ال نسیم با ترکیب لوکس‌ترین امکانات و خدمات، محیطی آرام و دلپذیر برای مسافران فراهم می‌کند و یکی از بهترین انتخاب‌ها برای اقامت در دبی محسوب می‌شود.

در ادامه به برخی از ویژگی‌ها و امکانات این هتل می پردازیم:

امکانات و خدمات هتل جمیرا ال نسیم

خدمات 24 ساعته اتاق

خدمات نگهداری از کودکان و برنامه‌های تفریحی برای کودکان

ترانسفر فرودگاهی و خدمات لیموزین

خدمات کنفرانس و برگزاری مراسم‌های خاص با سالن‌های مجهز

دسترسی رایگان به پارک آبی وایلد وادی.

ورزش‌های آبی مانند کایاک‌سواری، قایق‌سواری و غواصی.

زمین‌های تنیس و گلف.

اتاق‌ها و سوئیت‌های بزرگ و مدرن با مناظر دریا، باغ و استخر.

تلویزیون صفحه‌تخت، سیستم تهویه مطبوع، مینی‌بار و اینترنت وای‌فای رایگان.

حمام‌های لوکس با دوش و وان جداگانه، لوازم بهداشتی مرغوب و حوله‌های نرم.

رستوران‌های بین‌المللی با منوی متنوع شامل غذاهای ایتالیایی، آسیایی، دریایی و محلی.

کافه‌های ساحلی و کنار استخر با انواع نوشیدنی‌ها و اسنک‌ها.

ساحل خصوصی با امکانات کامل مانند صندلی‌های آفتاب‌گیری، سایبان‌ها و خدمات نوشیدنی.

کافه‌های ساحلی با مناظر زیبا از خلیج فارس.

استخرهای بزرگ با طراحی زیبا و مناطق ویژه برای کودکان.

استخرهای با آب گرم و سرد.

خدمات کنار استخر مانند حوله، نوشیدنی و غذا.

مرکز اسپا با انواع ماساژها و درمان‌های زیبایی و سلامتی.

حمام ترکی، سونا و جکوزی.

سالن زیبایی و آرایشگاه.

امتیاز شما به هتل جمیرا ال نسیم-مدینات جمیرا

راحتی و تمیزی هتل
خدمات هتل
موقعیت
عملکرد کارکنان
روم سرویس
کیفیت و تنوع غذایی

رستوران‌های هتل جمیرا Jumeirah Al Naseem

رستوران نوع رستوران نوع غذا
Katsuya by Starck سرو غذاهای ژاپنی با ترکیبی از طعم‌های سنتی و مدرن سوشی، ساشیمی و انواع گریل‌های ژاپنی
Rockfish رستوران ساحلی دریایی و مدیترانه‌ای سرو غذاهایی مانند خرچنگ، صدف و ماهی‌های گریل شده
Summersalt سرو غذاهای بین المللی بین المللی
The Palmery محلی و بین المللی سرو انواع غذاهای متنوع از صبحانه تا شام
Borro Tuscan Bistro ایتالیایی و غذاهای اصیل توسکانی پاستا، پیتزا و غذاهای ایتالیایی
Ambar لابی بار مدرن و شیک انواع نوشیدنی و خوراکی: سرو انواع نوشیدنی‌های الکلی و غیرالکلی، کوکتل‌ها و اسنک‌های سبک
Sugarmash کافه بار در کنار استخر سرو انواع متنوع از نوشیدنی‌ها و اسنک‌های سبک

اتاق های هتل جمیرا النسیم دبی

JUMEIRAH AL NASEEM

هتل جمیرا ال نسیم در دبی انواع مختلفی از اتاق‌ها و سوئیت‌های لوکس را ارائه می‌دهد که هر یک با طراحی مدرن و امکانات رفاهی بی‌نظیر، تجربه‌ای خاص و راحت را برای مهمانان فراهم می‌کنند. در ادامه به معرفی انواع اتاق‌ها و سوئیت‌های این هتل می‌پردازیم:

انواع اتاق‌ها و سوئیت‌های هتل JUMEIRAH AL NASEEM

اتاق / سوئیت متراژ چشم انداز
Ocean View Club Superior 60 متر رو به دریا
Resort Deluxe & Wild Wadi Waterpark 51 متر رو به باغ
Ocean View Deluxe & Wild Wadi Waterpark 51 متر رو به دریا
Family Suite 126 متر رو به دریا
Ocean View Suite 135 متر رو به دریا و بالکن
Presidential Ocean View Suite 300 متر رو به دریا و بالکن
Royal Suite 500 متر رو به دریا و بالکن
Family Superior Room & Wild Wadi Waterpark 60 متر رو به باغ
Ocean View Club Terrace Room 51 متر رو به باغ و تراس
Burj View Suite 135 متر رو به برج خلیفه
Resort Suite - with airport transfers 135 متر رو به باغ و دریا
Pool Terrace Room 51 متر رو به استخر و تراس
Gulf Ocean View Suite 126 متر رو به دریا و تراس

فاصله هتل جمیرا النسیم دبی تا دیگر مناطق

برج العرب

مسافت: حدود 1 کیلومتر

زمان تقریبی با خودرو: حدود 5 دقیقه

پارک آبی وایلد وادی

مسافت: حدود 1 کیلومتر

زمان تقریبی با خودرو: حدود 5 دقیقه

مرکز خرید امارات

مسافت: 4 کیلومتر

زمان تقریبی با خودرو: 11 دقیقه

برج خلیفه و دبی مال

مسافت: 12 کیلومتر

زمان تقریبی با خودرو: حدود 20 دقیقه

ساحل جمیرا

مسافت: دسترسی مستقیم به ساحل خصوصی

زمان تقریبی با خودرو:

پالم جمیرا

مسافت: حدود 8 کیلومتر

زمان تقریبی با خودرو: حدود 15 دقیقه

فرودگاه بین‌المللی دبی

مسافت: حدود 25 کیلومتر 

زمان تقریبی با خودرو:  حدود 30 دقیقه

Dubai Marina

مسافت: 10 کیلومتر

زمان تقریبی با خودرو: حدود 15 دقیقه

رزرو هتل جمیرا ال نسیم دبی

جهت رزرو هتل جمیرا ال نسیم دبی می توانید در هر ساعت از شبانه روز با همکاران ما در کانتر رزرو هتل های دبی گروه گردشگران شهر راز در ارتباط باشید و تور، بلیط و هتل خود را به راحتی تهیه کنید.  

دبی

مناسب برای :

رتبه کلی هتل 100%

8 صبح تا 8 شب حضوری و آنلاین میزبان شما هستیم

سفرهای خوب از اینجا آغاز می شود . . .

پس از بررسی توسط کارشناس در کوتاهترین زمان با شما تماس گرفته می شود و تمامی مراحل و مشاوره و رزرو با شما هماهنگ  می شود .

سلام

دیدگاه و پیشنهاد شما راهنمای ماست

فرم گزارش

ممنونیم که ما را در بهتر کردن خدمات یاری می کنید.