هتل آتلانتیس دپالم دبی Atlantis The Palm Hotel

5/5

تور هتل آتلانتیس دپالم دبی Atlantis The Palm Hotel

تور های پیشنهادی شامل : اقامت هتل انتخابی / پرواز رفت و برگشت / ترانسفر فرودگاهی / اینترنت بین الملل / بیمه مسافرتی و پشتیبانی تلفنی و انلاین اختصاصی   می باشد .

✅ امکان تغییر تعداد شب اقامت ✅ اینترنت بین المللی هدیه روی سیمکارت شما ✅ پشتیبانی آنلاین و تلفنی حین سفر ✅ تماس رایگان با ایران (اختصاصی مسافران VIP گردشگران)

تور از مبدا :

 شیراز

 تهران

بندرعباس

تاریخ خدمات هتل اتاق 2 تخته هر نفر اتاق یک تخته رزرو

syz به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
66,729,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
67,355,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
67,355,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
63,936,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
67,355,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
66,818,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
65,371,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
66,021,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ 13:00:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
65,982,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
67,355,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
63,721,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ 10:10:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
67,359,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
66,818,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
65,896,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
66,480,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ 13:10:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
65,982,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
68,196,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
63,371,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ 10:10:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
67,359,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
66,818,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
65,896,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ 11:10:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
66,480,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ 08:10:00

➡️ بازگشت: دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ 13:10:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
65,943,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
68,196,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ 13:05:00

➡️ بازگشت: چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ 10:55:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
64,180,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ 09:45:00

➡️ بازگشت: پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ 10:50:00

ایرلاین: Airbus 320

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
67,359,000 تومان رزرو تور

syz به DXB

⬅️ رفت: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ 12:45:00

➡️ بازگشت: جمعه ۲۶ مرداد ۱۴۰۳ 11:00:00

ایرلاین: Boeing 737

3 شب اقامت

🍳BB

تومان
66,763,000 تومان رزرو تور
res

جزئیات کامل هتل آتلانتیس دپالم دبی Atlantis The Palm Hotel

سفر اعجاب انگیز به هتل سلطنتی آتلانتیس نگین نخل‌های جمیرا …

هتل ۵ ستاره آتلانتیس، یکی از هتل‌های باشکوه با معماری سلطنتی از نوع کلاب ریزورت در شهر پرآوازه دبی با و ابهت حیرت انگیز خود غوغایی در خاورمیانه برپار کرده است. این هتل با طراحی تلفیقی مدرن و کلاسیک تاریخی خود و همچنین با استفاده از دکوراسیون اقیانوسی و عربی توانسته توجه و رضایت بسیاری از گردشگران را در سراسر جهان به خود جذب کند.

یک لحظه تصور کنید تماشای دلفین های بازیگوش را در حالی که دارید طعم گس قهوه عربی را  آرام مزه می‌کنید چه لذتی دارد!!

هتل آتلانتیس پالم دبی امارات که در جزیره زیبای نخل جمیرا دبی واقع شده و دارای ساحل شنی اختصاصی است. گفتنی ها از این ریزورت ساحلی کم نیست! از مناظر خیره کننده‌ای از خلیج فارس در حاشیه این هتل قرار گرفته بگوییم یا تماشای آکواریوم لاست چمبرز و تفریح در پارک آبی آکواونچر!!

از تمام این ویژگی های باورنکردنی هتل آتلانتیس پالم جمیرا که بگذریم نمی توان به راحتی از امکانات آن گذر کرد …

 

امتیازات شما به هتل آتلانتیس پالم دبی

موقعیت و دسترسی
93%
تفریحات و امکانات هتل
87%
کیفیت و تنوع غذا
100%
ارزش قیمت به نسبت خدمات
76%
تمیزی و زیبایی هتل و اتاق ها
86%
عملکرد پرسنل
86%

امکانات هتل آتلانتیس پالم جمیرا

اقامت در کنار بزرگ‌ ترین پارک آبی جهان با این همه خدمات در سطح خدمات فوق لاکچری جهانی قطعا ارزشش را دارد! خدمات هتل Atlantis The Palm Dubai به تفکیک نوع ارائه خدمات به شکل ذیل ارائه می‌شود.

امکانات رفاهی اتاق امکانات عمومی امکانات ورزشی و سلامتی تفریحات آبی امکانات ویژه کودکان Rixy Kids امکانات حمل و نقل
حمام با انواع لوازم بهداشتی مورد نیاز پرسنل مسلط به زبان های عربی، هندی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، چینی، روسی بسکتبال استخر استخر ویژه کودکان کرایه خودرو
قهوه‌ساز / چای‌ساز تور لیدر برای گشت شهری بدمینتون سونا و جکوزی سالن بازی کودکان سرویس رفت و برگشت به فرودگاه
تلویزیون LED خدمات زیبایی و سلامتی خشک‌شویی سان لانجرز سونای خشک و بخار، سولاریوم، سالن اسپا خدمات نگهداری کودکان ترانسفر فرودگاهی
روم سرویس 24 ساعته پاسخگویی 24 ساعته تنیس روی میز ارائه انواع فیشیال های تخصصی جهت صورت و بدن کلوب راش برای نوجوانان 13 تا 18 سال Shuttle Service
کافی شاپ و مینی کلاب صندوق امانات زمین گلف آبگرم و مرکز سلامتی ( ماساژ درمانی وجوانسازی / مرکز مراقبت و درمانی آیورودا) کلوب کودکان: ارائه دهنده خدمات رفاهی و سرگرمی مناسب برای کودکان 3 تا 12 سال Pay Shuttle Service
مجهز به آشپزخانه کوچک دارای یخچال و ماکروویو اینترنت سالن و اتاق والیبال ساحل موسیقی زنده Game Club ترنسفر رایگان به مرکز خرید
اتاق بازی پارکینگ سالن بدنسازی پارک آبی تئاتر زیر آب -
دارای یک تراس بزرگ با دیدی پانورامیک از پالم سوپر مارکت دوچرخه سواری اسکی روی آب اجرای جشن و مراسم های تولد همراه با پکیج برای کودکان و نوجوانان -
- اینترنت پرسرعت در هر اتاق بیلیارد موج سواری با بادبان - -
- شهر بازی و باغ وحش کلاس‌های یوگا قایق پدالی - -
- خشکشویی والیبال غواصی - -
- گشت با هلیکوپتر برای به مدت 15 دقیقه در اطراف دبی - ماهی‌گیری - -

اتاق‌ها و سوئیت‌های هتل 5 ستاره آتلانتیس دبی

یکی از جذاب‌ترین و لذت‌بخش ترین قسمت سفر، استراحت و ریلکس کردن در یک اتاق فوق العاده راحت و دنج است. حال تصور کنید که اقامت در اتاق هایی با دکوراسیون تلفیقی از معماری عربی و اقیانوسی چقدر می تواند خاطره انگیز باشد آن هم با چشم انداز دریا و شهر دیدنی دبی ؟!!

هتل 5 ستاره آتلانتیس دبی دارای 1548 دارد. اتاق‌هایی با امکانات و ویژگی های منحصر به فرد خود که در جدول ذیل می توانید یک ارزیابی کوتاه داشته باشید. همچنین جهت اطلاع از ظرفیت و ویژگی‌های هر یک از این اتاق‌ها می‌توانید با کارشناسان رزرواسیون هتل ما در گروه گردشگران شهر راز در ارتباط باشید.

انواع اتاق‌های هتل آتلانتیس پالم دبی در جمیرا

سوئیت های خانوادگی
Family Suites
(سوئیت دو خوابه خانوادگی با ظرفیت 7 نفر (همراه با شام
سوئیت دو خوابه خانوادگی با ظرفیت 7 نفر
سوئیت دو خوابه خانوادگی با ظرفیت 7 نفر (فولبرد)
سوئیت های اسکای لاین
Suites Skyline
سوئیت Skyline 2 خوابه با ظرفیت 6 نفر (فولبرد)
سوئیت Skyline با ظرفیت 4 نفر (فولبرد)
سوئیت Skyline با ظرفیت 4 نفر و چشم‌انداز ساحل (همراه با شام)
سوئیت Skyline با ظرفیت 4 نفر و چشم‌انداز دریا
سوئیت Skyline دو خوابه با ظرفیت 6 نفر و چشم‌انداز ساحل (همراه با شام)
سوئیت های امپریال
Emperial Suites
اتاق دو تخته امپریال با ظرفیت 3 نفر (فولبرد)
اتاق چهار تخته امپریال با ظرفیت 4 نفر (فولبرد)
اتاق کلاب با ظرفیت 4 نفر و چشم‌انداز دریا (همراه با شام)
اتاق کلاب با ظرفیت 3 نفر (امپریال) و چشم انداز دریا
اتاق های دبل
Double Rooms
اتاق دو تخته دبل با ظرفیت 3 نفر و با چشم‌انداز دریا (فولبرد)
اتاق دو تخته دبل با ظرفیت 3 نفر و با چشم‌انداز ساحل
سوئیت 4 نفره با چشم‌انداز دریا (فولبرد)
اتاق کلاب با ظرفیت 3 نفر (امپریال) و چشم انداز دریا
اتاق های دلوکس
Deluxe Rooms
اتاق دو تخته دلوکس با ظرفیت 4 نفر (همراه با شام)
اتاق دو تخته دلوکس با ظرفیت 4 نفر و چشم‌انداز دریا
اتاق دلوکس با ظرفیت 3 نفر و چشم‌انداز ساحل (همراه با شام)
سوئیت های تراس دار
Terrace Suite
سوئیت تراس ‌دار با ظرفیت 4 نفر و چشم‌انداز ساحل (همراه با شام)
سوئیت دو خوابه تراس ‌دار Terrace Suite با ظرفیت 6 نفر و چشم‌انداز ساحل (همراه با شام)
سوئیت تراس‌ دار Terrace Suite با ظرفیت 4 نفر و چشم‌انداز ساحل
سوئیت دو خوابه تراس‌ دار Terrace Suiteبا ظرفیت 6 نفر و چشم‌انداز دریا
>سوئیت تراس ‌دار 4 Terrace Suite نفره با چشم‌انداز دریا
سوئیت دو خوابه تراس ‌دار Terrace Suiteبا ظرفیت 6 نفر (فولبرد)
سوئیت های سیگنیچیر
Signature Suites
Plush Regal Suite
Underwater Suits
رویال بریج سوییت (Royal Bridge Suite)
Regal Suites
سوئیت پرزیدنتال Presidental Suites با ظرفیت 4 نفر و چشم‌انداز ساحل
سوئیت ماه‌عسل دو تخته با ظرفیت 2 نفر و چشم انداز زیر دریا
سوئیت گرند Grand آتلانتیس با ظرفیت 6 نفر و چشم‌انداز ساحل
سوئیت های زیرآب (پوزیدون و نپتون)
پنت هاوس اسکای سیگنیچیر
sky signature penthouse
پنت هاوس پانوراما (نمای 360 درجه از دریا و غروب)
پنت هاوس افق
سوئیت های زیرآب (پوزیدون و نپتون)

قوانین هتل آتلانتیس د پالم دبی

🔻 ساعت ورود: ۱۵:۰۰ و ساعت خروج: 12:00

🔻 قوانین تخت اضافه و کودک: ارائه گهواره برای نوزادان در صورت درخواست

🔻 ارائه تخت اضافه رایگان برای کودکان زیر 3 سال در صورت درخواست

🔻 هزینه اقامت کودکان ۴ تا ۱۳ سال به صورت نیم بها در صورت عدم درخواست تخت اضافه

🔻 ارائه تخت اضافه با هزینه نیم بها برای کودکان ۱۴ سال و بالاتر بزرگسال در صورت درخواست

🔻 ورود حیوانات خانگی به این هتل ممنوع می‌باشد.

🔻 برگزاری هرگونه مراسمات جشن و تولد ممنوع می‌باشد.

🔻 اطلاعات تکمیلی تمامی مسافران کاملا الزامیست.

رستوران‌های هتل آتلانتیس د پالم امارات

درحال حاضر هتل آتلانتیس د پالم دبی دارای 25 کافه بار و رستوران چند ستاره است. هر یک این رستوران‌ها با تم‌های متنوع و سبک غذاهای متفاوت و فرهنگ های مختلف پذیرای مهمانان عزیز هستند.

برخی از آن‌ها شامل:

رستوران نوبو
Nobu Restaurant
نوع غذای سرو: غذاهای سنتی ژاپنی و آمریکای جنوبی و همچنین غذاهای معاصر و دریایی
وعده های غذایی: نهار
منو: باز
رستوران شوافل
Shawafel Restaurant
نوع غذای سرو: خاورمیانه و عربی
وعده های غذایی: نهار و شام
منو: آلاکارته
رستوران استیک هاوس و بار سفیر
Steak House Seafire
نوع غذای سرو: سرو انواع استیک آمریکایی و غذاهای لوکس دریایی
وعده های غذایی: شام
منو: آلاکارته
رستوران هاکاسان
Hakkasan Restaurant
نوع غذای سرو: غذاهای چینی و کانتونی و کوکتل‌های بین المللی
وعده های غذایی: شام
منو: باز
رستوران ایتالیایی روندا لوکاتل
Ronda Locatelli Restaurant
نوع غذای سرو: انواع غذاهای ایتالیایی و گیاهی
وعده های غذایی: نهار و شام
منو: باز
رستوران ساحل سفید
WHITE BEACH
نوع غذای سرو: غذاهای آسیایی، دریایی، مدیترانه‌ ای و سوشی، همبرگر و پیتزا
وعده های غذایی: شام
منو: آلاکارته
رستوران ایامنا
Ayamna
نوع غذای سرو: غذاهای خاورمیانه، عربی و لبنانی همراه با گوشت های کبابی لذیذ و دسرهای کلاسیک عربی
وعده های غذایی: شام
منو: آلاکارته
رستوران آسیایی زعفران
Restaurant Saffron
نوع غذای سرو: غذاهای جنوب شرق آسیایی، هندی و دریایی
وعده های غذایی: صبحانه / نهار / شام
منو: سلف سرویس
رستوران اسپانیایی
Restaurant Jaleo
نوع غذای سرو: غذاهای اسپانیایی
وعده های غذایی: نهار و شام
منو: باز
رستوران ایرانی آریانا
Ariana’s Persian Kitchen
نوع غذای سرو: انواع شربت‌ها، نوشیدنی‌ها و کباب‌های ایرانی
وعده های غذایی: نهار و شام
منو: باز
رستوران کلیدوسکوپ
kaleidoscope Restaurant
نوع غذای سرو: انواع غذاهای بین المللی و عربی
وعده های غذایی: صبحانه / ناهار / شام
منو: بوفه
رستوران جمهوری آسیا
Asia Republic Restaurant
نوع غذای سرو: غذاهای آسیایی
وعده های غذایی: نهار / شام
منو: آلاکارته
رستوران برگر جوینت
The Burger Joint
نوع غذای سرو: غذاهای آمریکایی / فست‌فود
وعده های غذایی: نهار / شام
منو: آلاکارته
رستوران و بار واو هاوس
Wave House Restaurant and Bar
نوع غذای سرو: غذاهای بین المللی
وعده های غذایی: نهار / شام
منو: آلاکارته
رستوران ساحلی شُر
The shore Restaurant
نوع غذای سرو: میان وعده و انواع غذاهای Tex-Mex
وعده های غذایی: نهار / شام
منو: باز
رستوران ادج
The edge RESTAURANT
نوع غذای سرو: فست فود
وعده های غذایی: نهار / شام
منو: باز
رستوران و بار برد استریت
bread street kitchen and bar
نوع غذای سرو: غذاهای اروپایی و نوشیدنی‌ها
وعده های غذایی: کافه بار و سبک انگلیسی نهار و شام
منو: باز
کافه‌ی ایلی
Illy Caffè
نوع غذای سرو: غذاهای ایتالیایی
وعده های غذایی: کافه بار همراه با قهوه، چای، شیرینی و بیسکوییت
منو: باز
رستوران چینی یوآن
Yuan RESTAURANT
نوع غذای سرو: غذاهای کلاسیک چینی و ژاپنی و سوشی
وعده های غذایی: شام
منو: باز
کلوب ساحل نسیمی
Nasimi Beach
نوع غذای سرو: سرو انواع نوشیدنی، کوکتل و فینگرفود
وعده های غذایی: کافه بار
منو: باز
رستوران تی بی جی
TBJ RESTAURANT
نوع غذای سرو: سرو انواع برگر
وعده های غذایی: کافه بار
رستوران پلاتو
Plato's RESTAURANT
نوع غذای سرو: سرو انواع غذاهای عربی و تازه ترین آبمیوه ها، شیرینی ها، چای و قهوه
وعده های غذایی: کافه بار
منو: باز
کافه بار بارازورا
Barazura Caffe
نوع غذای سرو: سرو انواع نوشیدنی، کوکتل و فینگرفود
وعده های غذایی: نهار و شام
منو: باز
رستوران گوردون رمزی
Gordon Ramsay
نوع غذای سرو: سرو انواع غذاهای بریتانیایی، پیتزاها و نوشیدنی ها
وعده های غذایی: نهار و شام
منو: باز
رستوران زیرآب اوشیانو
Ossiano Restaurant
نوع غذای سرو: رستوران غذاهای کاتالان معاصر و غذاهای دریایی تازه و مدیترانه ای
وعده های غذایی: شام
منو: آلاکارته

فاصله هتل آتلانتیس پالم تا مراکز مختلف دبی

فاصله هتل آتلانتیس پالم

تا فرودگاه ها

 • فاصله هتل تا فرودگاه بین المللی آل مکتوم 27.3 کیلومتر
 • فاصله هتل تا فرودگاه بین المللی شارجه 45.8 کیلومتر
 • فرودگاه بین المللی دبی: 27.6 کیلومتر 
 • فرودگاه اس بی پی کریک دبی 25 کیلومتر

فاصله هتل آتلانتیس پالم

تا پارک آبی دبی

 • پارک آبی آتلانتیس دبی 1.5 کیلومتر
 • پارک آبی لاگونا دبی 29 کیلومتر
 • پارک زعبیل دبی 29 کیلومتر
 • پارک گاردن گلو دبی 30 کیلومتر
 • پارک خور دبی 33 کیلومتر
 • موزه دبی 33 کیلومتر
 • تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی 35 کیلومتر
 • تم پارک بالیوود پارکس دبی 39 کیلومتر

فاصله هتل آتلانتیس پالم

تا مراکز خرید دبی

 • برج العرب ۷.۱ کیلومتر
 • مرکز خرید نخیل 1 کیلومتر
 • ابن بطوطه مال  10 کیلومتر
 • ویلِیج مال 18 کیلومتر
 • دبی مال 20 دقیقه
 • برج خلیفه ۱۷.۵ کیلومتر
 • مرکز تجاری دبی مارینا مال 12 کیلومتر
 • مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی 17 کیلومتر

فاصله هتل آتلانتیس پالم

تا جاذبه‌های دیدنی دبی

 • فاصله هتل تا اتاق آکواریوم گمشده 0.2 کیلومتر
 • دهکده جهانی 20.3 کیلومتر
 • مسیر پیاده روی پالم جمیرا 357 متر
 • هتل آتلانتیس د رویال 1.5 کیلومتر (لینک داده شود)
 • پیست اسکی دبی 14.6 کیلومتر
 • باغ پروانه دبی 22.3 کیلومتر
 • باغ معجزه دبی 22.6 کیلومتر
دبی

مناسب برای :

رتبه کلی هتل 90%
سفر کاری 90%
سفر خانوادگی 80%
سفر زوج 100%
سفر تنهایی 100%

8 صبح تا 8 شب حضوری و آنلاین میزبان شما هستیم

سفرهای خوب از اینجا آغاز می شود . . .

پس از بررسی توسط کارشناس در کوتاهترین زمان با شما تماس گرفته می شود و تمامی مراحل و مشاوره و رزرو با شما هماهنگ  می شود .

سلام

دیدگاه و پیشنهاد شما راهنمای ماست

فرم گزارش

ممنونیم که ما را در بهتر کردن خدمات یاری می کنید.