تور تبریز از شیراز

تور تبریز از شیراز  و تور اردبیل کندوان سرعین و … با پرواز آسمان روزهای دوشنبه چهارشنبه و جمعه رفت از شیراز به تبریز با گشت های متنوع یکروزه و چند روزه و بازدید از تمام مکان های دیدنی شهر تبریز و اردبیل سرعین کندوان و هتل های پنج ستاره لوکس و تور ارزانقیمت تبریز اردبیل  و کندوان

تور قشم بهار و تابستان ۹۹

تور تبریز از شیراز ۳ شب ویژه چهارشنبه ۰۷ آبان ۹۸

۶۱ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه ۰۷ آبان ۹۸ ۲۲:۳۵:۰۰ Boeing MD

بازگشت : شنبه ۱۰ آبان ۹۸ ۱۱:۵۰:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تبریز از شیراز ۳ شب ویژه پنجشنبه ۰۸ آبان ۹۸

۷۲ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه ۰۸ آبان ۹۸ ۲۱:۱۰:۰۰ Boeing 737

بازگشت : یکشنبه ۱۱ آبان ۹۸ ۲۱:۰۰:۰۰ unknow

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تبریز از شیراز ۳ شب ویژه جمعه ۰۹ آبان ۹۸

۵۸ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه ۰۹ آبان ۹۸ ۲۲:۰۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : دوشنبه ۱۲ آبان ۹۸ ۰۷:۴۵:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۶ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تبریز از شیراز ۳ شب ویژه شنبه ۱۰ آبان ۹۸

۷۸ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه ۱۰ آبان ۹۸ ۱۱:۵۰:۰۰ BAE 146

بازگشت : سه شنبه ۱۳ آبان ۹۸ ۱۷:۴۰:۰۰ unknow

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۹ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تبریز از شیراز ۳ شب ویژه یکشنبه ۱۱ آبان ۹۸

۷۳ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه ۱۱ آبان ۹۸ ۲۱:۰۰:۰۰ unknow

بازگشت : چهارشنبه ۱۴ آبان ۹۸ ۲۲:۰۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۹ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تبریز از شیراز ۳ شب ویژه دوشنبه ۱۲ آبان ۹۸

۸۳ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : دوشنبه ۱۲ آبان ۹۸ ۰۷:۴۵:۰۰ Boeing MD

بازگشت : پنجشنبه ۱۵ آبان ۹۸ ۱۸:۲۵:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۷ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تبریز از شیراز ۳ شب ویژه سه شنبه ۱۳ آبان ۹۸

۷۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه ۱۳ آبان ۹۸ ۱۷:۴۰:۰۰ unknow

بازگشت : جمعه ۱۶ آبان ۹۸ ۲۲:۰۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۹ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تبریز از شیراز ۳ شب ویژه چهارشنبه ۱۴ آبان ۹۸

۶۲ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه ۱۴ آبان ۹۸ ۲۲:۰۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : شنبه ۱۷ آبان ۹۸ ۱۱:۵۰:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۶ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تبریز از شیراز ۳ شب ویژه پنجشنبه ۱۵ آبان ۹۸

۷۵ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه ۱۵ آبان ۹۸ ۱۸:۲۵:۰۰ Boeing MD

بازگشت : یکشنبه ۱۸ آبان ۹۸ ۲۱:۰۰:۰۰ Foker

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۶ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تبریز از شیراز ۳ شب ویژه جمعه ۱۶ آبان ۹۸

۵۸ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه ۱۶ آبان ۹۸ ۲۲:۰۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : دوشنبه ۱۹ آبان ۹۸ ۰۷:۴۵:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۶ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تبریز از شیراز ۳ شب ویژه شنبه ۱۷ آبان ۹۸

۸۳ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه ۱۷ آبان ۹۸ ۱۱:۵۰:۰۰ BAE 146

بازگشت : سه شنبه ۲۰ آبان ۹۸ ۲۲:۳۰:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۹ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تبریز از شیراز ۳ شب ویژه یکشنبه ۱۸ آبان ۹۸

۷۴ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه ۱۸ آبان ۹۸ ۲۱:۰۰:۰۰ Foker

بازگشت : چهارشنبه ۲۱ آبان ۹۸ ۲۲:۳۰:۰۰ BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۹ نفر

سه شب اقامت هتل
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *