تور مشهد از شیراز

  • مشاوره حرفه ای قبل و بعد از رزرو
  • خدمات ترانسفر فرودگاهی و CIP
  • بهترین هتل های گارانتی شده مشهد

انتخاب تور بر اساس هتل های پیشنهادی مشهد

با انتخاب هتل های پیشنهادی زیر می توانید بهترین قیمت تور  هوایی مشهد را با هتل انتخابی را ببینید و بر اساس تاریخ مورد نظر رزرو خود را به کمک سفریاران گردشگران با خیال راحت انجام دهید .

ارزانترین قیمت تور مشهد 

از لیست زیر می توانید بر اساس اولین تاریخ های موجود و  هتل های پایه رزرو تور خود را با پایینترین قیمت هتل انجام دهید .

تور مشهد از شیراز هتل سهند 2 مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,294,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل مرآت مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,360,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل خانه سبز مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,387,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل ساوین مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,443,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل فرهنگ و هنر مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,443,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل کارن مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,459,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل هاترا مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,476,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل سهند مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,476,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل منجی مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,484,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل هلیا مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,517,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل تارا مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,583,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل پردیسان مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,591,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل بشری مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,591,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل هتل ایران مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,617,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل کیانا مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,624,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل سی نور مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,643,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل الماس نوین مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,649,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل فردوس مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,657,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل جواد مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,657,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل بزرگ پارک حیات مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,657,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل تهران مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,667,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل رفاه مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,680,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل هتل الماس
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,772,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل هما2 (خیام) مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,872,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل هتل نگین پاسارگاد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
1,974,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل هما1(احمدآباد)مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
2,075,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل مدینه الرضا مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
2,095,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل هتل درویشی مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
2,488,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل رز درویشی
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
2,491,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل Boshra Hotel
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
2,560,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز هتل بین المللی قصرالضیافه مشهد
رفت : 1399-11-16  -  20:20:00
برگشت : 1399-11-19  - 20:15:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
جزئیات کامل
سه شب اقامت هتل
2,799,000
هر نفر در اتاق دو تخته
تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه پنجشنبه 09 بهمن 98

59 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه 09 بهمن 98 22:10:00 Boeing MD

بازگشت : یکشنبه 12 بهمن 98 09:20:00 Airbus 300-600

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 3 نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه جمعه 10 بهمن 98

64 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه 10 بهمن 98 22:20:00 Boeing MD

بازگشت : دوشنبه 13 بهمن 98 14:30:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 6 نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه شنبه 11 بهمن 98

72 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه 11 بهمن 98 21:45:00 Boeing 737

بازگشت : سه شنبه 14 بهمن 98 21:45:00 Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 5 نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه یکشنبه 12 بهمن 98

72 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه 12 بهمن 98 09:20:00 Airbus 300-600

بازگشت : چهارشنبه 15 بهمن 98 09:05:00 Foker

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 4 نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه دوشنبه 13 بهمن 98

78 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : دوشنبه 13 بهمن 98 14:30:00 Boeing MD

بازگشت : پنجشنبه 16 بهمن 98 20:20:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 7 نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه سه شنبه 14 بهمن 98

73 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه 14 بهمن 98 21:45:00 Boeing 737

بازگشت : جمعه 17 بهمن 98 22:30:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 2 نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه چهارشنبه 15 بهمن 98

83 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه 15 بهمن 98 09:05:00 Foker

بازگشت : شنبه 18 بهمن 98 20:30:00 Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 9 نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه پنجشنبه 16 بهمن 98

72 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه 16 بهمن 98 20:20:00 Boeing MD

بازگشت : یکشنبه 19 بهمن 98 20:15:00 BAE 146

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 1 نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه جمعه 17 بهمن 98

71 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه 17 بهمن 98 22:30:00 Boeing MD

بازگشت : دوشنبه 20 بهمن 98 21:50:00 Foker

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 7 نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه شنبه 18 بهمن 98

73 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه 18 بهمن 98 20:30:00 Boeing MD

بازگشت : سه شنبه 21 بهمن 98 21:45:00 Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 3 نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه یکشنبه 19 بهمن 98

74 ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه 19 بهمن 98 20:15:00 BAE 146

بازگشت : چهارشنبه 22 بهمن 98 22:25:00 Airbus 320

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : 7 نفر

سه شب اقامت هتل

سوالات متداول تور مشهد  

از لیست زیر میتوانید بر اساس اولین تاریخ های موجود و  هتل های پایه رزرو تور خود را با پایینترین قیمت هتل انجام دهید .

بهترین زمان برای سفر با تور مشهد از لحاظ آب و هوایی فصل بهار است .
معمولا در روزهای هفته شنبه و یکشنبه و در ماه های فصل زمستان و بعد از تعطیلات رسمی بهترین قیمت های تور را میتوانید رزرو کنید.
برای رزرو تور ها کافیست از میان تورهای مشهد موجود که بر اساس تاریخ رفت و یا بر اساس هتل می باشد را انتخاب کنید و پس از ورود شماره همراه خود منتظر تماس همکاران ما باشید . ( درساعات 8 صبح تا ساعت 8 شب در کمتر از نیم ساعت )
تمام اطلاعات تورهای مشهد به صورت لحظه ای توسط سیستم هوشمند تور بروزرسانی می شود ولی با توجه به تاخیر بروزرسانی توسط سیستم های رزرواسیون امکان تغییر ظرفیت در موارد معدودی وجود دارد .
گردشگران قیمت را تضمین میکند . سیستم تور هوشمند گردشگران به صورت لحظه ای در حال رصد کامل ترین تامین کنندگان بلیت و هتل در مشهد می باشد و بهترین نرخ های تور را بر اساس پایین ترین نرخ تضمین میکند .
برای خرید و رزرو آنلاین تور مشهد مدرک خاصی مورد نیاز نیست ولی برای سوار شدن به هواپیما و تحویل اتاق هتل شناسنامه و کارت ملی مسافران را می بایست به همراه داشته باشید. ( قوانین عمومی و داخلی رزرو هتل و ضوابط اجتماعی پذیرش به عهده مسافر و هتل می باشد)
5 1 رای
رتبه این مطلب
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش تمامی نظرات