تور مشهد از شیراز

تور مشهد از شیراز
4.7 (94.4%) 25 votes
  • بهترین قیمت تور دراسفند 97 و فروردین 98
  • مشاوره حرفه ای قبل و بعد از رزرو
  • خدمات ترانسفر فرودگاهی و CIP
  • بهترین هتل های گارانتی شده مشهد

تایید سفارش

قیمت متوسط تور مشهد در دو ماه آینده 1057500 تومان است

تور مشهد از شیراز 03 اردیبهشت 98

70 ساعت در سفر خواهید بود !

شروع قیمت از 1,015,000 تومان

  • تاریخ رفت : 1398/02/03ساعت : 11:20
  • پرواز ماهان AIRBUS A320
  • تاریخ بازگشت : 1398/02/06 ساعت : 09:45
  • پرواز ماهان AIRBUS A320

ظرفیت  5 نفر 

بهترین تورهای 3 شب و 4 روز مشهد از شیراز اسفند 97 و فروردین 98

ترتیب نمایش تورها بر اساس اولین تاریخ های موجود بروزرسانی 

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 03 اردیبهشت 98

سه‌شنبه 1398/02/03

15:50 BOEING-MDجمعه 1398/02/06

14:15 BOEING-MD70 ساعت سفر

از 1,083,000 تومان


ظرفیت 7 نفر

-->

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 02 اردیبهشت 98

دوشنبه 1398/02/02

15:45 BOEING-MDپنج‌شنبه 1398/02/05

11:55 BOEING-MD68 ساعت سفر

از 27,658,000 تومان


ظرفیت 3 نفر

-->

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 04 اردیبهشت 98

چهارشنبه 1398/02/04

14:45 BOEING-MDشنبه 1398/02/07

13:45 BOEING-MD71 ساعت سفر

از 1,153,000 تومان


ظرفیت 7 نفر

-->

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 10 اردیبهشت 98

سه‌شنبه 1398/02/10

15:50 BOEING-MDجمعه 1398/02/13

14:15 BOEING-MD70 ساعت سفر

از 1,138,000 تومان


ظرفیت 7 نفر

-->

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 09 اردیبهشت 98

دوشنبه 1398/02/09

15:45 BOEING-MDپنج‌شنبه 1398/02/12

11:55 BOEING-MD68 ساعت سفر

از 1,158,000 تومان


ظرفیت 7 نفر

-->

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 08 اردیبهشت 98

یک‌شنبه 1398/02/08

16:20 BOEING-MDچهارشنبه 1398/02/11

12:15 BOEING-MD68 ساعت سفر

از 1,118,000 تومان


ظرفیت 7 نفر

-->

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 07 اردیبهشت 98

شنبه 1398/02/07

16:15 BOEING-MDسه‌شنبه 1398/02/10

13:20 BOEING-MD69 ساعت سفر

از 1,103,000 تومان


ظرفیت 7 نفر

-->

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 06 اردیبهشت 98

جمعه 1398/02/06

16:45 BOEING-MDدوشنبه 1398/02/09

13:20 BOEING-MD69 ساعت سفر

از 1,088,000 تومان


ظرفیت 5 نفر

-->

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 05 اردیبهشت 98

پنج‌شنبه 1398/02/05

14:25 BOEING-MDیک‌شنبه 1398/02/08

13:50 BOEING-MD71 ساعت سفر

از 1,093,000 تومان


ظرفیت 7 نفر

-->

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 14 اردیبهشت 98

شنبه 1398/02/14

16:15 BOEING-MDسه‌شنبه 1398/02/17

13:20 BOEING-MD69 ساعت سفر

از 1,207,800 تومان


ظرفیت 7 نفر

-->

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 13 اردیبهشت 98

جمعه 1398/02/13

16:45 BOEING-MDدوشنبه 1398/02/16

13:20 BOEING-MD69 ساعت سفر

از 1,158,000 تومان


ظرفیت 5 نفر

-->

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 12 اردیبهشت 98

پنج‌شنبه 1398/02/12

14:25 BOEING-MDیک‌شنبه 1398/02/15

13:50 BOEING-MD71 ساعت سفر

از 1,188,000 تومان


ظرفیت 7 نفر

-->

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 11 اردیبهشت 98

چهارشنبه 1398/02/11

14:45 BOEING-MDشنبه 1398/02/14

13:45 BOEING-MD71 ساعت سفر

از 1,203,000 تومان


ظرفیت 7 نفر

-->

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 20 اردیبهشت 98

جمعه 1398/02/20

16:45 BOEING-MDدوشنبه 1398/02/23

13:20 BOEING-MD69 ساعت سفر

از 1,148,000 تومان


ظرفیت 7 نفر

-->

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 19 اردیبهشت 98

پنج‌شنبه 1398/02/19

14:25 BOEING-MDیک‌شنبه 1398/02/22

13:50 BOEING-MD71 ساعت سفر

از 1,168,000 تومان


ظرفیت 7 نفر

-->