تور مشهد از شیراز

  • مشاوره حرفه ای قبل و بعد از رزرو
  • خدمات ترانسفر فرودگاهی و CIP
  • بهترین هتل های گارانتی شده مشهد

قیمت متوسط تور مشهد در دو ماه آینده 1215000 تومان است

تور مشهد از شیراز 02 06 98

72 ساعت در سفر خواهید بود !

شروع قیمت از 1,199,000 تومان

  • تاریخ رفت : 1398/06/02ساعت : 16:00
  • BOEING-MD
  • تاریخ بازگشت : 1398/06/05 ساعت : 16:10
  • BOEING-MD

ظرفیت  5 نفر 

بهترین تورهای 3 شب و 4 روز مشهد از شیراز تابستان 98

ترتیب نمایش تورها بر اساس اولین تاریخ های موجود 

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 05 شهریور 98

سه‌شنبه 1398/06/05

18:50 BOEING-MDجمعه 1398/06/08

16:20 BOEING-MD70 ساعت سفر

از1,309,000 تومان


ظرفیت 5 نفر

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 06 شهریور 98

چهارشنبه 1398/06/06

13:20 BOEING-MDشنبه 1398/06/09

13:20 BOEING-MD72 ساعت سفر

از1,254,000 تومان


ظرفیت 5 نفر

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 02 شهریور 98

شنبه 1398/06/02

16:00 BOEING-MDسه‌شنبه 1398/06/05

16:10 BOEING-MD72 ساعت سفر

از1,199,000 تومان


ظرفیت 5 نفر

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 09 شهریور 98

شنبه 1398/06/09

16:00 BOEING-MDسه‌شنبه 1398/06/12

16:10 BOEING-MD72 ساعت سفر

از1,397,000 تومان


ظرفیت 5 نفر

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 12 شهریور 98

سه‌شنبه 1398/06/12

18:50 BOEING-MDجمعه 1398/06/15

16:20 BOEING-MD70 ساعت سفر

از1,474,000 تومان


ظرفیت 5 نفر

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 16 شهریور 98

شنبه 1398/06/16

16:00 BOEING-MDسه‌شنبه 1398/06/19

16:10 BOEING-MD72 ساعت سفر

از1,474,000 تومان


ظرفیت 5 نفر

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 13 شهریور 98

چهارشنبه 1398/06/13

13:20 BOEING-MDشنبه 1398/06/16

13:20 BOEING-MD72 ساعت سفر

از1,474,000 تومان


ظرفیت 5 نفر

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 23 شهریور 98

شنبه 1398/06/23

16:00 BOEING-MDسه‌شنبه 1398/06/26

16:10 BOEING-MD72 ساعت سفر

از1,474,000 تومان


ظرفیت 5 نفر

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 26 شهریور 98

سه‌شنبه 1398/06/26

18:50 BOEING-MDجمعه 1398/06/29

16:20 BOEING-MD70 ساعت سفر

از1,474,000 تومان


ظرفیت 5 نفر

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 19 شهریور 98

سه‌شنبه 1398/06/19

18:50 BOEING-MDجمعه 1398/06/22

16:20 BOEING-MD70 ساعت سفر

از1,474,000 تومان


ظرفیت 5 نفر

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 20 شهریور 98

چهارشنبه 1398/06/20

13:20 BOEING-MDشنبه 1398/06/23

13:20 BOEING-MD72 ساعت سفر

از1,474,000 تومان


ظرفیت 5 نفر

تور مشهد از شیراز 3 شب ویژه 27 شهریور 98

چهارشنبه 1398/06/27

13:20 BOEING-MDشنبه 1398/06/30

13:20 BOEING-MD72 ساعت سفر

از1,474,000 تومان


ظرفیت 5 نفر