تور مشهد از شیراز

  • مشاوره حرفه ای قبل و بعد از رزرو
  • خدمات ترانسفر فرودگاهی و CIP
  • بهترین هتل های گارانتی شده مشهد

انتخاب تور بر اساس هتل های پیشنهادی

با انتخاب هتل های پیشنهادی زیر میتوانید بهترین قیمت تور کامل بر روی هتل انتخابی را ببینید و بر اساس تاریخ مورد نظر رزرو خود را به کمک سفریاران گردشگران با خیال راحت انجام دهید .

انتخاب تور بر اساس اولین تاریخ های موجود روی ارزانترین قیمت هتل

از لیست زیر میتوانید بر اساس اولین تاریخ های موجود و  هتل های پایه رزرو تور خود را با پایینترین قیمت هتل انجام دهید .

تور مشهد از شیراز ۳ شب ویژه پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸

۷۲ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸ ۱۷:۰۰:۰۰ Boeing 737

بازگشت : یکشنبه ۲۴ آذر ۹۸ ۱۶:۴۵:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۳ نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز ۳ شب ویژه جمعه ۲۲ آذر ۹۸

۸۰ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه ۲۲ آذر ۹۸ ۰۹:۰۰:۰۰ Boeing 737

بازگشت : دوشنبه ۲۵ آذر ۹۸ ۱۶:۴۵:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز ۳ شب ویژه شنبه ۲۳ آذر ۹۸

۷۳ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه ۲۳ آذر ۹۸ ۱۹:۲۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : سه شنبه ۲۶ آذر ۹۸ ۲۰:۰۰:۰۰ Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز ۳ شب ویژه یکشنبه ۲۴ آذر ۹۸

۶۹ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه ۲۴ آذر ۹۸ ۱۷:۱۵:۰۰ Boeing MD

بازگشت : چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸ ۱۴:۱۵:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز ۳ شب ویژه دوشنبه ۲۵ آذر ۹۸

۶۹ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : دوشنبه ۲۵ آذر ۹۸ ۱۹:۲۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : پنجشنبه ۲۸ آذر ۹۸ ۱۶:۴۵:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۴ نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز ۳ شب ویژه سه شنبه ۲۶ آذر ۹۸

۷۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه ۲۶ آذر ۹۸ ۱۳:۲۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : جمعه ۲۹ آذر ۹۸ ۱۷:۴۵:۰۰ Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۲ نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز ۳ شب ویژه چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸

۷۲ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸ ۱۷:۱۵:۰۰ Boeing MD

بازگشت : شنبه ۳۰ آذر ۹۸ ۱۶:۴۵:۰۰ Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز ۳ شب ویژه پنجشنبه ۲۸ آذر ۹۸

۷۰ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه ۲۸ آذر ۹۸ ۱۹:۱۵:۰۰ Airbus 300-600

بازگشت : یکشنبه ۰۱ دی ۹۸ ۱۶:۴۵:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز ۳ شب ویژه جمعه ۲۹ آذر ۹۸

۸۰ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه ۲۹ آذر ۹۸ ۰۹:۰۰:۰۰ Boeing 737

بازگشت : دوشنبه ۰۲ دی ۹۸ ۱۶:۴۵:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۷ نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز ۳ شب ویژه شنبه ۳۰ آذر ۹۸

۷۵ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه ۳۰ آذر ۹۸ ۱۴:۰۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : سه شنبه ۰۳ دی ۹۸ ۱۶:۴۵:۰۰ Boeing 737

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۹ نفر

سه شب اقامت هتل
تور مشهد از شیراز ۳ شب ویژه یکشنبه ۰۱ دی ۹۸

۶۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه ۰۱ دی ۹۸ ۱۴:۰۰:۰۰ Boeing 737

بازگشت : چهارشنبه ۰۴ دی ۹۸ ۰۷:۳۰:۰۰ unknow

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۷ نفر

سه شب اقامت هتل