تور کیش از شیراز

لیست  بهترین قیمت تور کیش از شیراز و تهران  بر اساس تاریخ و هتل های  مورد نظر خود   را روی سایت بررسی و رزرو بفرمایید . 

پرواز ها همه روزه از شیراز به کیش و از تهران به کیش در ساعات مختلف برقرار می باشد .

در لیست ارائه شده تور بر اساس هتل های کیش میتوانید پایینترین قیمت پروازی به صورت لحظه ای محاسبه می شود و شما میتوانید هر تاریخ و یا ساعتی که مناسب شماست برای تور خود انتخاب کنید .  

دسترسی سریع

تورکیش هتل 2 ستاره
⭐⭐

تور لحظه آخری کیش از شیراز

تور شیراز به کیش  تابستان 1401

تور کیش از شیراز هتل پانیذ

۲ ستاره
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل پانیذ
رفت : 1401-2-29  -  10:30
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل پانیذ
بازگشت : 1401-3-1  -  20:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
2,001,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از شیراز هتل آفتاب شرق

۳ ستاره
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل آفتاب شرق
رفت : 1401-2-29  -  10:30
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل آفتاب شرق
بازگشت : 1401-3-1  -  20:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
2,100,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از شیراز هتل پارس نیک

۳ ستاره
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل پارس نیک
رفت : 1401-2-29  -  10:30
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل پارس نیک
بازگشت : 1401-3-1  -  20:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
2,331,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از شیراز هتل سورینت مریم

۴ ستاره
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل سورینت مریم
رفت : 1401-2-29  -  10:30
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل سورینت مریم
بازگشت : 1401-3-1  -  20:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
2,441,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از شیراز هتل پارمیدا

۴ ستاره
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل پارمیدا
رفت : 1401-2-29  -  10:30
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل پارمیدا
بازگشت : 1401-3-1  -  20:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
3,015,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از شیراز هتل میراژ

۴ ستاره
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل میراژ
رفت : 1401-2-29  -  10:30
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل میراژ
بازگشت : 1401-3-1  -  20:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
3,172,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از شیراز هتل بین المللی

۵ ستاره
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل بین المللی
رفت : 1401-2-29  -  10:30
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل بین المللی
بازگشت : 1401-3-1  -  20:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
3,321,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از شیراز هتل پارمیس

۵ ستاره
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل پارمیس
رفت : 1401-2-29  -  10:30
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل پارمیس
بازگشت : 1401-3-1  -  20:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
2,386,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از شیراز هتل مارینا پارک کیش

۵ ستاره
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل مارینا پارک کیش
رفت : 1401-2-29  -  10:30
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل مارینا پارک کیش
بازگشت : 1401-3-1  -  20:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
5,878,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از شیراز هتل ترنج کیش

۵ ستاره
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل ترنج کیش
رفت : 1401-2-29  -  10:30
ایرلاین : تور کیش از شیراز هتل ترنج کیش
بازگشت : 1401-3-1  -  20:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
7,776,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور لحظه اخری کیش از تهران

تور کیش از تهران هتل پانیذ

۲ ستاره
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل پانیذ
رفت : 1400-12-15  -  14:50
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل پانیذ
بازگشت : 1400-12-18  -  14:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
2,067,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از تهران هتل آفتاب شرق

۳ ستاره
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل آفتاب شرق
رفت : 1400-12-15  -  14:50
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل آفتاب شرق
بازگشت : 1400-12-18  -  14:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
2,166,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از تهران هتل پارس نیک

۳ ستاره
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل پارس نیک
رفت : 1400-12-15  -  14:50
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل پارس نیک
بازگشت : 1400-12-18  -  14:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
2,397,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از تهران هتل سورینت مریم

۴ ستاره
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل سورینت مریم
رفت : 1400-12-15  -  14:50
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل سورینت مریم
بازگشت : 1400-12-18  -  14:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
2,507,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از تهران هتل پارمیدا

۴ ستاره
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل پارمیدا
رفت : 1400-12-15  -  14:50
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل پارمیدا
بازگشت : 1400-12-18  -  14:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
3,082,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از تهران هتل میراژ

۴ ستاره
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل میراژ
رفت : 1400-12-15  -  14:50
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل میراژ
بازگشت : 1400-12-18  -  14:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
3,238,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از تهران هتل بین المللی

۵ ستاره
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل بین المللی
رفت : 1400-12-15  -  14:50
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل بین المللی
بازگشت : 1400-12-18  -  14:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
3,387,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از تهران هتل پارمیس

۵ ستاره
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل پارمیس
رفت : 1400-12-15  -  14:50
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل پارمیس
بازگشت : 1400-12-18  -  14:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
2,452,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از تهران هتل مارینا پارک کیش

۵ ستاره
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل مارینا پارک کیش
رفت : 1400-12-15  -  14:50
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل مارینا پارک کیش
بازگشت : 1400-12-18  -  14:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
5,944,000
هر نفر در اتاق دو تخته

تور کیش از تهران هتل ترنج کیش

۵ ستاره
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل ترنج کیش
رفت : 1400-12-15  -  14:50
ایرلاین : تور کیش از تهران هتل ترنج کیش
بازگشت : 1400-12-18  -  14:00
پرواز رفت و برگشت
اقامت هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی
سه شب اقامت هتل
7,842,000
هر نفر در اتاق دو تخته

اطلاعات گردشگری جزیره کیش

آب و هوای کیش

به دلیل اینکه جزیره ی کیش در جنوبی ترین منطقه ی کشورایران قرار دارد از نظر آب و هوایی در بیشتر ماه های سال گرم و مرطوب میباشد به همین خاطر بهترین زمان سفر به جزیره ی کیش پاییز و زمستان میباشد. کیش دارای زمستانهای با هوای عالی و ملایم میباشد .

 

هزینه در جزیره کیش

از نظر هزینه جزیره ی کیش در برگیرنده ی طیف های مختلف میباشد و برای هرقشر و درامدی مناسب است ولی به طور کل هزینه ی کیش بالاتر از باقی شهر های ایران است و به عنوان جزیره ی لوکس 5 هزارتومان به بالا میباشد و هتل های 140 ستاره از 2 شناخته شده است . هزینه ی اقات در هتل های میلیون تومان . 200 هزار تومان شروع میشود تا شبی 600 ستاره از شبیبستگی به سلیقه ی مسافر و قصد و هدفش از سفر دارد . مسافران اگر قصد استفاده از هیچ وسیله ی هزار تومان هم در کیش سپری کنند تفریحی را نداشته باشند و هدف فقط دیدن باشد میتوانند با روزی 100 هزارتومان ولی اگر بخواهند از تفریحات ابی کیش و غیره … استفاده کنند بستگی به نوع تفریحات و تعدادش قیمت ها متفاوت هست و میتواند تا روزی 400 هزارتومان باشد اجراره خودرو در کیش تقریبا از 100 هزار تومان سروع و تا 1 ملیون تومان میباشد البته با همان 100 تومان در روز هم میتوانید خودرو های خیلی خوبی داشته باشید .

بازارهای کیش 

مرکز خرید دامون , بازار ونوس, پردیس, مرکز تجاری, مریم, مرجان, زیتون, مروارید, پارس خلیج, پانیذ, صفین, بازار عربها مرکز خرید دامون و مرکز خرید پردیس 2 و 1 گرانترین مراکز خرید کیش از گرانترین مراکز خرید کیش میباشد

مسافران عزیز اگر بخواهید از مراکزتجاری ارزان قیمت کیش خرید کنید میتوانند از مرکز خرید ونوس, مروارید, پانیذ و همینطور اگر به دنبال اجناس خیلی ارزان هستید از بازار عرب ها , صفین و بازار چینی ها میتوانید دیدن کنید . مرکز خرید تجاری و زیتون جزء مراکزی با نرخ ها متعادل هستند که هم اجناس گران قیمت یافت میشود هم ارزان قیمت .

جاذبه های کیش

تاریخی : جزیره ی هندورابی, شهر حریره, کشتی یونانی, , قلعه وحشت, آب انبارهای کیش, شهر زیرزمینی کاریز, درخت سبز, کلبه هور, موزه مردم شناسی, بازار پدیده, پدیده ی شاندیز, , سافاری, باغ پرندگان, دوچرخه سواری

تفریحات آبی: ساحل مرجانی-پارک ساحلی میر مهنا-پاراسل-اسکله تفریحی-کیبل اسکی-غواصی- انواع قایق های تفریحی-قایق شیشه ای-انواع کشتی های تفریحی با برنامه ها و جنگ هاس شبانه-پارک دلفین-پارک ابی اوشن-اکواریوم-شاتل- بنانا

 

سوالات متداول تور کیش FAQ

اواسط مهر ماه  تا اوایل اردیبهشت ماه بهترین زمان سفر به این مقصد گردشگری محبوب و جذاب است.

به دلیل تغییر قیمت پرواز های کیش شما می توانید  با ذخیره این صفحه و مراجعه به آن  به صورت لحظه ای ارزانترین نرخ ها را رزرو کنید .

برای رزرو تور ها شما میتوانید  از میان تورهای موجود که بر اساس تاریخ رفت و  برگشت یا بر اساس هتل می باشد، را انتخاب کنید. و پس از ورود شماره همراه خود منتظر تماس همکاران ما باشید . ( درساعات 8 صبح تا ساعت 8 شب در کمتر از نیم ساعت )

تمام اطلاعات تورها به صورت لحظه ای توسط سیستم هوشمند تور بروزرسانی می شود ولی با توجه به تاخیر بروزرسانی توسط سیستم های رزرواسیون امکان تغییر ظرفیت در موارد محدودی  وجود دارد .

گردشگران قیمت را تضمین میکند . سیستم تور هوشمند گردشگران به صورت لحظه ای در حال رصد کامل ترین تامین کنندگان بلیت و هتل می باشد و بهترین نرخ های تور را بر اساس پایین ترین نرخ تضمین میکند .

برای خرید و رزرو آنلاین تور کیش مدارک خاصی مورد نیاز نیست .ولی برای سوار شدن به هواپیما کارت ملی یا هرگونه مدرک شناسایی معتبر و برای تحویل اتاق هتل شناسنامه و کارت ملی مسافران را می بایست به همراه داشته باشید. ( قوانین عمومی و داخلی رزرو هتل‌ها از جمله ضوابط اجتماعی پذیرش مسافران به عهده مسافران و هتل می باشد )

در اکثر موارد سفر از طریق تور هزینه کمتری در مقایسه با سفر شخصی دارد، شاید از خودتان بپرسید که علت چیست ؟ آژانس ها سالیانه هتل ها و پرواز های کیش را به قیمت مناسب چارتر یا اجاره می کنند و خرید تور که شامل  پرواز و هتل می باشد  در حقیقت به صورت  عمده خرید کردن است و همیشه خرید عمده نرخ مناسبتری نسبت به تک تک خرید کردن دارد البته شاید خیلی وقت ها شما وقت و زمان کافی برای رفتن به آژانس را نداشته باشید در این صورت می توانید از طریق  سایت گردشگران تور خود را به راحتی و بدون دردسر و اتلاف وقت خریداری کنید، هر سوالی هم که داشته باشید ما شمارو راهنمایی می کنیم.

شما می توانید لیست به روز و دقیق این خدمات را به صورت آنلاین روی سایت https://gardeshgaran1.com/چک بفرمایید  و اگر نیاز به اطلاعات بیشتری داشته باشید.در ساعات اداری آژانس به صورت آنلاین و تماس با همکاران مربوطه اطلاعات را در اختیارتان  قرار میگیرد  و در ساعات  غیر از ساعات اداری میتوانید روی  سایت برای ما پیغام گذاشته و همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس گرفته  و شما را راهنمایی خواهیم کرد.

پس از اینکه شما نرخ و خدمات تورها را روی سایت ما چک کردید، برای مقایسه اولین توصیه ما به شما خواندن نظرات مسافران درباره  هتل هاست البته گاهی اوقات نظرات مسافران در مورد  هتل ها خیلی متفاوت و سلیقه ای میباشد. در این مواقع باید نظرات کلی و مهم تر  و مواردی که برای انتخاب هتل برای شما اولویت بیشتری دارد را در نظر بگیرید. سپس شما به راحتی می توانید از طریق مقایسه نظرات و مشاهده عکس ها و خدماتی که هر هتل ارائه می دهد بهترین گزینه طبق شرایط درخواستتان را  انتخاب کنید وسپس  تور مورد نظرتان را رزرو کنید .

در کیش ساعت تحویل اتاق ۱۴:۰۰ و ساعت تخلیه اتاق ۱۲:۰۰ می باشد.

توصیه ما در انتخاب پرواز رفت پروازهای قبل از ظهر و و برای پرواز برگشت پروازهای بعد از ظهر می باشد . تا شما زمان بیشتری را برای استفاده از تور خود را داشته باشید .

به طور کلی هر تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل با صبحانه، استقبال فرودگاه است و یک سری از تورها تخفیف خدمات تفریحی، گشت ها، را نیز ارائه می دهند، اما در اکثر مواقع شما باید خدمات تفریحی را به صورت جداگانه از روی سایت یا آژانس ما خریداری کنید که این خیلی از نظر هزینه و وقت به  نفع  شماست و بدون معطلی و در صف ایستادن خدمات را  با خیال راحت و از پیش خریداری می کنید.

روزانه چندین پرواز در این مسیر انجام می شود که نرخ پروازها در ساعت های مختلف متفاوت می باشد.

طول پرواز حداقل 45 دقیقه و حداکثر یک ساعت می باشد.(369کیلومتر فاصله هوایی)

مقدار بار مجاز هر نفر در پرواز ۲۰ کیلوگرم است و در صورتی که بار شما بیش تر از حد مجاز باشد هنگام گرفتن کارت پرواز بار شما وزن و بابت هر کیلو اضافه بار از شما هزینه اضافه  دریافت می شود .

4/5 - (260 امتیاز)

3 Responses

 1. سلام
  خیلی متشکریم از نظرات سازنده ی شما در حال توسعه سیستم هستیم و به زودی با قابلیت انتخاب هتل و چندین قابلیت دیگر در خدمت شماخواهیم بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.