88725696327062624194

بیمه نامه مسافرتی:

این بیمه نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد . کلیه خسارات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین شرکت بیمه پاسارگاد و شبکه های بین المللی کمک رسان تضمین و ارائه می گردد و خسارت های ناشی از حادثه ، بیماری و صدمات بدنی مسافران خارج از کشور را پرداخت می نماید .

 

مزایای بیمه نامه مسافرت به خارج از كشور :

ـ تامین هزینه های درمانی، دارویی و بستری شدن و انتقال جسد به ایران

ـ تامین هزینه های فوریت های دندانپزشكی به استثناء پركردن قطعی

ـ پذیرش و انتقال پزشكی به نزدیكترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمه گذار به ایران تحت نظارت پزشكی

ـ همكاری و راهنمائی درصورت سرقت یا مفقود شدن گذرنامه، بلیت، ویزا و سایر مدارك مسافرتی

ـ استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار

 

مدارك لازم برای پرداخت خسارت درمان مسافرتی خارج از کشور :

 

۱ – اصل بیمه نامه

۲ – اصل گذرنامه (به منظور رؤیت توسط واحد مربوطه)

۳ – رونوشت از صفحات گذرنامه (صفحه اول، صفحات مربوط به ویزا، صفحه ورود و خروج به کشور مبدأ و مقصد)

۴ – اصل نسخه پزشک و صورت حساب های پرداختی

۵ – تکمیل فرم دریافت خسارت