تور کیش – ۳ شب ( ویژه ماه عسل )

توضیحات:  نرخ های فوق به تومان می باشد .  برای رزرو سایرهتل ها با کانترمربوطه تماس حاصل فرمایید .  زمان تحویل اتاق ساعت ۱۴ و تخلیه اتاق ساعت ۱۲میباشد .  هرگونه تغیر نرخ بلیط و هتل در نرخ های فوق اعمال می گرد د .