Menu

تور (7شب و 8روز دور چین(-ویژه (4شب پکن+3شب شانگهای )-(5شهریور )-از تهران

خدمات تور : 7شب اقامت (4شب پکن+3شب شانگهای ) بلیط رفت و برگشت ماهان از تهران روزهای پروازی جمعه هر هفته میباشد. ساعت رفت پرواز :09:00 ساعت برگشت 23:00 پرواز رفت از تهران به مقصد فرودگاه پکن از شهر پکن به شهر شانگهای با قطار سریع السیر میباشد. پرواز برگشت از شهر پکن میباشد. ترانسفر […]

تور (9شب و 10روز دور چین)-ویژه (4شب پکن+2شب هانگزو+3شب شانگهای )-(8شهریور )-از تهران

خدمات تور : 9شب اقامت (4شب پکن+2شب هانگزو+3شب شانگهای ) بلیط رفت و برگشت ماهان از تهران روزهای پروازی جمعه هر هفته میباشد. ساعت رفت پرواز :09:00 ساعت برگشت 23:00 پرواز رفت از تهران به مقصد فرودگاه پکن از شهر پکن به شهر شانگهای با قطار سریع السیر میباشد. از شهر شانگهای به هانگزو با […]

تور چین – پکن – شانگهای – هانگزو ( 11 مرداد ماه ) از تهران

بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی بلیط را باکانتر خارجی چک کنید خدمات تور : • 9 شب اقامت ( 4 شب پکن ، 2 شب هانگزو ، 3 شب شانگهای) • بلیط رفت و برگشت ماهان از تهران • روز های پروازی سه شنبه و جمعه هر هفته می باشد • ساعت رفت […]

تور چین – پکن – شانگهای ( 8 مرداد ماه ) از تهران

بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی بلیط را باکانتر خارجی چک کنید خدمات تور : • 7 شب اقامت ( 4 شب پکن ، ، 3 شب شانگهای) • بلیط رفت و برگشت ماهان از تهران • روز های پروازی سه شنبه و جمعه هر هفته می باشد • ساعت رفت پرواز : 08:00 […]

تور چین – 8 شب ( 25 تیر – 3 مرداد ماه ) از تهران

پکيح در تاريخ ھای ديگر نيز موجود می باشد، می توانيد نرخ آن را با کانتر مربوطه چک فرماييد. توضيحات: به دليل نوسان نرخ ارز و پرواز نرخ نھايی را با کانتر مربوطه چک کنيد. خدمات تور: ٨ شب و ٩ روز (۴ شب پکن +۴ شب سنت شانگھای )اقامت در ھتل با صبحانه – […]

تور چین – 9 شب ( 14 تیر – 24 مرداد ماه ) از تهران

پکيح در تاريخ ھای ديگر نيز موجود می باشد، می توانيد نرخ آن را با کانتر مربوطه چک فرماييد. توضيحات: به دليل نوسان نرخ ارز و پرواز نرخ نھايی را با کانتر مربوطه چک کنيد. خدمات تور: ٩ شب و ١٠ روز (۴ شب پکن +٣ شب سنت شانگھای+ ٢ شب ھانگزو ) اقامت در […]

تور چین – 8 شب ( 11 تیر – 19 تیر ماه ) از تهران

توضيحات: به دليل نوسان نرخ ارز و پرواز نرخ نھايی را با کانتر مربوطه چک کنيد. خدمات تور: ٨ شب و ٩ روز (۴ شب پکن +۴ شب سنت شانگھای )اقامت در ھتل با صبحانه – بليط رفت و برگشت با پرواز ماھان– ترانسفر فرودگاھی –- بيمه مسافرتی – راھنمای فارسی زبان- ويزای گروھی چين […]

تور چین – 7 شب ( 7 تیر – 14 تیر ماه ) از تهران

پکيح در تاريخ ھای ديگر نيز موجود می باشد، می توانيد نرخ آن را با کانتر مربوطه چک فرماييد. توضيحات: به دليل نوسان نرخ ارز و پرواز نرخ نھايی را با کانتر مربوطه چک کنيد. خدمات تور: ٧ شب و ٨ روز (۴ شب پکن +٣ شب سنت شانگھای )اقامت در ھتل با صبحانه – […]