تور تایلند (۷شب پوکت )-ویژه (۱۶ ابان )-از شیراز

بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی تور را باکانتر خارجی چک کنيد . پرواز از شيراز به مقصد فرودگاه پوکت می باشد. خدمات تور : ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه  بليط رفت و برگشت قطری از شيراز  راهنمای فارسی زبان  بيمه مسافرتی  ترانسفر فرودگاهی  […]

تور ویژه تایلند (۴شب پوکت+۳شب بانکوک)-ویژه (۳ابان -۱۰ ابان )-از تهران

بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی تور را باکانتر خارجی چک کنيد پرواز از شيراز به مقصد فرودگاه پوکت و پرواز داخلی به مدت يک ساعت به بانکوک میباشد. خدمات تور : ۷شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه  پرواز داخلی بين پوکت و بانکوک  ترانسفر فرودگاهی  بليط رفت […]

تور پوکت – پاتایا ( ۳ آبان به ۱۰ آبان ) از تهران

بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی بلیط را باکانتر خارجی چک کنید پرواز از شیراز به مقصد فرودگاه پوکت و ترانسفر زمینی به پاتایا و برگشت از بانکوک می باشد. خدمات تور : • ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه • بلیط رفت و برگشت قطر ایرویز از شیراز به […]

تور تایلند(۴شب پوکت+۳شب بانکوک)-ویژه (۱۰مهر -۳ ابان)-از تهران

بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی تور را باکانتر خارجی چک کنيد. پرواز از شيراز به مقصد فرودگاه پوکت و پرواز داخلی به مدت يک ساعت به بانکوک می باشد. خدمات تور : ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه  پرواز داخلی بين پوکت و بانکوک  ترانسفر فرودگاهی  […]

تور تایلند (۷شب پوکت)-ویژه (۱۸مهر -۲۵مهر )-از تهران

بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی بلیط را باکانتر خارجی چک کنید پرواز ازشیراز به مقصد فرودگاه پوکت میباشد. خدمات تور : • ۷ شب و ۸ روز( ۴شب بانکوک – ۳ شب پوکت) اقامت در هتل با صبحانه • بلیط رفت و برگشت ماهان از تهران ساعت رفت ۰۴:۵۵ ساعت برگشت از بانکوک […]

تور بانکوک – پوکت ( ویژه مهر ماه ) از تهران

بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی بلیط را باکانتر خارجی چک کنید پرواز از تهران به مقصد فرودگاه بانکوک و پرواز داخلی به مدت یک ساعت به پوکت می باشد. خدمات تور : • ۷ شب و ۸ روز( ۴شب بانکوک – ۳ شب پوکت) اقامت در هتل با صبحانه • بلیط رفت و […]

تور پوکت – ۷ شب ( ویژه مهر ماه ۹۸ ) از تهران

بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی بلیط را باکانتر خارجی چک کنید پرواز از تهران به مقصد فرودگاه بانکوک و پرواز داخلی به مقصد پوکت می باشد. خدمات تور : • ۷ شب و ۸ ( ۳ شب بانوک + ۴ شب پوکت )روز اقامت در هتل با صبحانه • بلیط رفت و برگشت […]

تور پاتایا – پوکت ( ۲۲ مهر به ۲۹ مهر ماه ) از تهران

بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی بلیط را باکانتر خارجی چک کنید پرواز از شیراز به مقصد فرودگاه پوکت و ترانسفر زمینی به پاتایا و برگشت از بانکوک می باشد. خدمات تور : • ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه • بلیط رفت و برگشت قطر ایر ویز از شیراز […]

تور تایلند (۷شب پوکت )-ویژه (۱۸مهر -۲۵مهر )-از تهران

زئیات کامل تور به دلیل نوسانات نرخ پرواز قیمت نهایی بلیط را با کانتر خارجی چک کنید. پرواز از شیراز به مقصد فرودگاه پوکت میباشد. خدمات تور : ۷شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه بلیط رفت و برگشت قطری از تهران ساعت رفت ۰۴:۵۵ ساعت برگشت از بانکوک ۰۸:۵۵ ترانسفر فرودگاهی بیمه […]

تور ۷شب تایلند(۴شب پوکت+۳شب بانکوک)-ویژه (۲۲مهر به ۲۹مهر )-از تهران

جزئیات کامل تور به دلیل نوسانات نرخ پرواز قیمت نهایی بلیط را با کانتر خارجی چک کنید. پرواز از تهران به مقصد فرودگاه پوکت و پرواز داخلی به مدت یک ساعت به مقصد بانکوک میباشد. خدمات تور : ۷شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه بلیط رفت و برگشت قطر ایر ویز از […]