تور تایلند – پوکت – ۷ شب ( ویژه کریسمس ) از تهران

بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی تور را باکانتر خارجی چک کنید پرواز از تهران به مقصد فرودگاه بانکوک و پرواز داخلی به مدت یک ساعت به پوکت می باشد. خدمات تور : • ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه • بلیط رفت و برگشت ماهان از تهران • ترانسفر […]

تور تایلند – پوکت ( ویژه ۳۰ آبان ماه ) از شیراز

بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی تور را باکانتر خارجی چک کنید پرواز از شیراز به مقصد فرودگاه پوکت می باشد. خدمات تور : • ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه • بلیط رفت و برگشت قطر ایر ویز از شیراز به مقصد پوکت می باشد • ترانسفر فرودگاهی • […]

تور ویژه تایلند (۴شب پوکت+۳شب بانکوک)-ویژه (۱۲به ۱۹ ابان )-از شیراز

جزئیات کامل تور بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی تور را باکانتر خارجی چک کنید پرواز از تهران به مقصد فرودگاه بانکوک و پرواز داخلی به مدت یک ساعت به پوکت می باشد. خدمات تور : • ۷ شب و ۸ روز( ۴شب بانکوک – ۳ شب پوکت) اقامت در هتل با صبحانه • […]

تور پوکت ( ویژه ۱۳ آبان – ۱۸ آذر ماه ) از تهران

بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی تور را باکانتر خارجی چک کنید پرواز از تهران به مقصد فرودگاه بانکوک و پرواز به مقصد پوکت می باشد. خدمات تور : • ۷ شب و روز ۸ (پوکت ) اقامت در هتل با صبحانه • بلیط رفت و برگشت ماهان از تهران ساعت رفت ۲۲:۱۰ ساعت […]

تور بانکوک – پوکت ( ویژه ۱۳ آبان – ۱۸ آذر ماه ) از تهران

بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی تور را باکانتر خارجی چک کنید پرواز از تهران به مقصد فرودگاه بانکوک و پرواز داخلی به مدت یک ساعت به پوکت می باشد. خدمات تور : • ۷ شب و ۸ روز( ۴شب بانکوک – ۳ شب پوکت) اقامت در هتل با صبحانه • بلیط رفت و […]

تور ویژه تایلند (۸شب )-(۴شب بانکوک+۴شب پوکت )-ویژه (۲۶مهر )-از شیراز

بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی تور را باکانتر خارجی چک کنيد پرواز رفت و برگت از شيراز به مقصد فرودگاه بانکوک می باشد. خدمات تور: ۸ شب و ۹ روز اقامت(۴ شب بانکوک – ۴ شب پوکت) در هتل با صبحانه  بليط رفت و برگشت قطری از شيراز  راهنمای فارسی زبان […]

تور تایلند (۷شب پوکت )-ویژه (۱۶ ابان )-از شیراز

بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی تور را باکانتر خارجی چک کنيد . پرواز از شيراز به مقصد فرودگاه پوکت می باشد. خدمات تور : ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه  بليط رفت و برگشت قطری از شيراز  راهنمای فارسی زبان  بيمه مسافرتی  ترانسفر فرودگاهی  […]

تور ویژه تایلند (۴شب پوکت+۳شب بانکوک)-ویژه (۳ابان -۱۰ ابان )-از تهران

بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی تور را باکانتر خارجی چک کنيد پرواز از شيراز به مقصد فرودگاه پوکت و پرواز داخلی به مدت يک ساعت به بانکوک میباشد. خدمات تور : ۷شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه  پرواز داخلی بين پوکت و بانکوک  ترانسفر فرودگاهی  بليط رفت […]

تور پوکت – پاتایا ( ۳ آبان به ۱۰ آبان ) از تهران

بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی بلیط را باکانتر خارجی چک کنید پرواز از شیراز به مقصد فرودگاه پوکت و ترانسفر زمینی به پاتایا و برگشت از بانکوک می باشد. خدمات تور : • ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه • بلیط رفت و برگشت قطر ایرویز از شیراز به […]

تور تایلند(۴شب پوکت+۳شب بانکوک)-ویژه (۱۰مهر -۳ ابان)-از تهران

بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی تور را باکانتر خارجی چک کنيد. پرواز از شيراز به مقصد فرودگاه پوکت و پرواز داخلی به مدت يک ساعت به بانکوک می باشد. خدمات تور : ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه  پرواز داخلی بين پوکت و بانکوک  ترانسفر فرودگاهی  […]