Menu

تور (7شب و 8روز دور چین(-ویژه (4شب پکن+3شب شانگهای )-(5شهریور )-از تهران

خدمات تور : 7شب اقامت (4شب پکن+3شب شانگهای ) بلیط رفت و برگشت ماهان از تهران روزهای پروازی جمعه هر هفته میباشد. ساعت رفت پرواز :09:00 ساعت برگشت 23:00 پرواز رفت از تهران به مقصد فرودگاه پکن از شهر پکن به شهر شانگهای با قطار سریع السیر میباشد. پرواز برگشت از شهر پکن میباشد. ترانسفر […]

تور (9شب و 10روز دور چین)-ویژه (4شب پکن+2شب هانگزو+3شب شانگهای )-(8شهریور )-از تهران

خدمات تور : 9شب اقامت (4شب پکن+2شب هانگزو+3شب شانگهای ) بلیط رفت و برگشت ماهان از تهران روزهای پروازی جمعه هر هفته میباشد. ساعت رفت پرواز :09:00 ساعت برگشت 23:00 پرواز رفت از تهران به مقصد فرودگاه پکن از شهر پکن به شهر شانگهای با قطار سریع السیر میباشد. از شهر شانگهای به هانگزو با […]