تور بزرگ استرالیا – ۱۰ شب ( ۲۹ اسفند ۹۸ ) از شیراز

۲ شب ملبورن + ۴ شب گلدكست + ۴ شب سيدني (۱۰شب و ۱۱ روز ) ویژه دارندگان ویزا مولتی کانادا ویژه دارندگان ویزا مولتی کانادارندگان ویزا مولتی کا ۲ شب اقامت در ملبورن روز اول : ورود به فرودگاه ملبورن ، ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت روز دوم : صرف […]

تور بزرگ استرالیا ۱۰شب و ۱۱ روز از تهران

۲ شب ملبورن + ۴ شب گلدكست + ۴ شب سيدني (۱۰شب و ۱۱ روز ) ویژه دارندگان ویزا مولتی کانادا ویژه دارندگان ویزا مولتی کانادارندگان ویزا مولتی کا ۲ شب اقامت در ملبورن روز اول : ورود به فرودگاه ملبورن ، ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت روز دوم : صرف […]