تور بزرگ افریقای جنوبی ( ۱۰ شب و ۱۱ روزه ) ویژه نوروز ۹۹ ( ۲ فروردین ) از شیراز

۲ شب ژوهانسبورگ + ۲ شب پارک جنگلی+ ۲ شب سان سيتی+ ۴ شب کيپ تان ۲ شب اقامت در ژوهانسبورگ روز اول : ورود به فرودگاه بين المللی ژوهانسبورگ و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت، مسافرين می توانند با هماهنگی راهنمای تور جهت استفاده از برنامه هايی که در ميدان […]

تور بزرگ افریقای جنوبی ( ۹ شب و ۱۰ روزه ) ویژه نوروز ۹۹ ( ۱ فروردین -۱۰ فروردین ) از شیراز

۲ شب ژوهانسبورگ + ۲شب سان سيتی + ۱ شب پارک جنگلی + ۴ شب کيپ تان ۲ شب اقامت در ژوهانسبورگ روز اول : ورود به فرودگاه بين المللی ژوهانسبورگ و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت، مسافرين می توانند با هماهنگی راهنمای تور جهت استفاده از برنامه هايی که در […]

تور بزرگ آفریقای جنوبی – ۹ شب ( ۲۷ دی الی ۵ بهمن ماه ) از شیراز

۱۷ژانويه ورود به فرودگاه بين المللی کيپ تان ، ترانسفر به سمت هتل ( لطفا در نظر داشته باشيد ساعت تحويل اتاق ها در ساعت ۱۴ خواهد بود ) ۱۸ ژانويه اجرای گشت نيم روز شهر کيپ تان و بازديد از Mountain Table و سيگنال هيلز ، محله مالزيايی های شهر کيپ تان و بازديد […]

تور بزرگ آفریقای جنوبی – ۱۰ شب ( ۱۷ بهمن – ۲۶ بهمن ماه ) از شیراز

۶فوريه ورود به فرودگاه بين المللی ژوهانسبورگ ، ترانسفر به سمت هتل ( لطفا در نظر داشته باشيد ساعت تحويل اتاق ها در ساعت ۱۴ خواهد بود ) ۷ فوريه صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت تمام روز بازديد از شهر ژوهانسبورگ و سپس ترانسفر به سمت شهر بازی گلد ريف سيتی ، ترانسفر به […]

تور لوکس افریقای جنوبی (۱۳شب و ۱۴ روزه )-(۴شب کیپ تان+۳شب دوربان +۲شب سان سیتی+۲شب پارک جنگلی+۲شب ژوهانسبورگ )-ویژه (۲۸اسفند۹۸)-از شیراز

۴شب کیپ تان + ۳ شب دوربان +۲ شب سان سیتی + ۲ شب پارک جنگلی + ۲ شب ژوهانسبورگ ۴ شب اقامت در کیپ تان روز اول : ورود به کیپ تان و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت ، روز دوم : صرف صبحانه در هتل ، اجرای تور تمام […]

تور بزرگ آفریقای جنوبی – زیمباوه – ۱۳ شب ( ۲۸ اسفند ۹۸ – ویژه نوروز ۹۹ ) از شیراز

تور بزرگ و استثنائی آفريقاي جنوبي و زیمبابوه ۱۳ شب و ۱۴روزه ۴ شب کیپ تان+۲شب سان سیتی +۲ شب پارک جنگلی +۲شب ژوهانسبورگ +۳ شب آبشار ویکتوریا ۴ شب اقامت در کیپ تان روز اول : ورود به کیپ تان و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت ، روز دوم : […]

تور بزرگ آفریقای جنوبی و زیمباوه – ۱۳ شب ( ۲۸ اسفند ۹۸ ) از تهران

تور بزرگ و استثنائی آفريقاي جنوبي و زیمبابوه ۱۳ شب و ۱۴روزه ۴ شب کیپ تان+۲شب سان سیتی +۲ شب پارک جنگلی +۲شب ژوهانسبورگ +۳ شب آبشار ویکتوریا ۴ شب اقامت در کیپ تان روز اول : ورود به کیپ تان و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت ، روز دوم : […]

تور بزرگ آفریقای جنوبی – ۹ شب ( ۲۷ دی – ۵ بهمن ماه ) از تهران

۱۷ ژانويه ورود به فرودگاه بين المللی کيپ تان ، ترانسفر به سمت هتل ( لطفا در نظر داشته باشيد ساعت تحويل اتاق ها در ساعت ۱۴ خواهد بود ) ۱۸ ژانويه اجرای گشت نيم روز شهر کيپ تان و بازديد از Mountain Table و سيگنال هيلز ، محله مالزيايی های شهر کيپ تان و […]

تور بزرگ آفریقای جنوبی – ۱۰ شب ( ۱۷ بهمن – ۲۶ بهمن ماه ) از تهران

۶ فوريه ورود به فرودگاه بين المللی ژوهانسبورگ ، ترانسفر به سمت هتل ( لطفا در نظر داشته باشيد ساعت تحويل اتاق ها در ساعت ۱۴ خواهد بود ) ۷ فوريه صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت تمام روز بازديد از شهر ژوهانسبورگ و سپس ترانسفر به سمت شهر بازی گلد ريف سيتی ، ترانسفر […]

تور بزرگ آفریقای جنوبی – ۱۰ شب ( ۲ فروردین ۹۹ ) از تهران

۲ شب اقامت در ژوهانسبورگ روز اول : ورود به فرودگاه بين المللی ژوهانسبورگ و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت، مسافرين می توانند با هماهنگی راهنمای تور جهت استفاده از برنامه هايی که در ميدان نلسون ماندلا و سند تان سنتر اجرا می شود اقدام نمايند ، روز دوم : صرف […]