تور گرجستان تفلیس باتومی از تهران

  • بهترین قیمت تور پاییز و زمستان ۹۸
  • مشاوره حرفه ای قبل و بعد از رزرو
  • خدمات ترانسفر فرودگاهی و CIP
  • بهترین هتل های گارانتی شده تفلیس
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه شنبه ۲۳ آذر ۹۸

۶۸ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه ۲۳ آذر ۹۸ ۲۲:۰۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : سه شنبه ۲۶ آذر ۹۸ ۱۸:۰۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۱ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه یکشنبه ۲۴ آذر ۹۸

۷۴ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه ۲۴ آذر ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 300-600

بازگشت : چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸ ۱۸:۰۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۱ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه سه شنبه ۲۶ آذر ۹۸

۷۴ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه ۲۶ آذر ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 320

بازگشت : جمعه ۲۹ آذر ۹۸ ۱۸:۰۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۲ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸

۷۷ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸ ۱۵:۰۰:۰۰ Boeing MD

بازگشت : شنبه ۳۰ آذر ۹۸ ۲۰:۰۰:۰۰ Airbus 320

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۷ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه جمعه ۲۹ آذر ۹۸

۷۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه ۲۹ آذر ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 300-600

بازگشت : دوشنبه ۰۲ دی ۹۸ ۲۰:۰۰:۰۰ Airbus 300-600

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۳ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه شنبه ۳۰ آذر ۹۸

۷۴ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه ۳۰ آذر ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 300-600

بازگشت : سه شنبه ۰۳ دی ۹۸ ۱۸:۰۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۳ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه یکشنبه ۰۱ دی ۹۸

۷۴ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه ۰۱ دی ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 300-600

بازگشت : چهارشنبه ۰۴ دی ۹۸ ۱۸:۰۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه دوشنبه ۰۲ دی ۹۸

۷۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : دوشنبه ۰۲ دی ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 300-600

بازگشت : پنجشنبه ۰۵ دی ۹۸ ۲۰:۰۰:۰۰ Airbus 320

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه سه شنبه ۰۳ دی ۹۸

۷۴ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه ۰۳ دی ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 300-600

بازگشت : جمعه ۰۶ دی ۹۸ ۱۸:۰۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه چهارشنبه ۰۴ دی ۹۸

۷۴ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه ۰۴ دی ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 300-600

بازگشت : شنبه ۰۷ دی ۹۸ ۱۸:۰۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل