تور گرجستان تفلیس باتومی از تهران

  • بهترین قیمت تور پاییز و زمستان ۹۸
  • مشاوره حرفه ای قبل و بعد از رزرو
  • خدمات ترانسفر فرودگاهی و CIP
  • بهترین هتل های گارانتی شده تفلیس
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه شنبه ۰۵ بهمن ۹۸

۷۴ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه ۰۵ بهمن ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 320

بازگشت : سه شنبه ۰۸ بهمن ۹۸ ۱۸:۰۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۸ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه یکشنبه ۰۶ بهمن ۹۸

۷۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه ۰۶ بهمن ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 320

بازگشت : چهارشنبه ۰۹ بهمن ۹۸ ۲۰:۰۰:۰۰ Airbus 320

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۴ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه سه شنبه ۰۸ بهمن ۹۸

۷۴ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه ۰۸ بهمن ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 320

بازگشت : جمعه ۱۱ بهمن ۹۸ ۱۸:۰۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۲ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه چهارشنبه ۰۹ بهمن ۹۸

۷۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : چهارشنبه ۰۹ بهمن ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 320

بازگشت : شنبه ۱۲ بهمن ۹۸ ۲۰:۰۰:۰۰ Airbus 320

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۱ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه پنجشنبه ۱۰ بهمن ۹۸

۷۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : پنجشنبه ۱۰ بهمن ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 320

بازگشت : یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸ ۲۰:۰۰:۰۰ Airbus 320

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۳ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه جمعه ۱۱ بهمن ۹۸

۷۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : جمعه ۱۱ بهمن ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 300-600

بازگشت : دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۸ ۲۰:۰۰:۰۰ Airbus 300-600

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۴ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه شنبه ۱۲ بهمن ۹۸

۷۴ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : شنبه ۱۲ بهمن ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 300-600

بازگشت : سه شنبه ۱۵ بهمن ۹۸ ۱۸:۰۰:۰۰ Boeing MD

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۸ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸

۷۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 320

بازگشت : چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸ ۲۰:۰۰:۰۰ Airbus 320

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۲ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۸

۷۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 320

بازگشت : پنجشنبه ۱۷ بهمن ۹۸ ۲۰:۰۰:۰۰ Airbus 320

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۵ نفر

سه شب اقامت هتل
تور تفلیس از تهران ۳ شب ویژه سه شنبه ۱۵ بهمن ۹۸

۷۶ ساعت در سفر خواهید بود

رفت : سه شنبه ۱۵ بهمن ۹۸ ۱۶:۳۰:۰۰ Airbus 320

بازگشت : جمعه ۱۸ بهمن ۹۸ ۲۰:۰۰:۰۰ Airbus 320

بلیت هواپیما
اقامت هتل
استقبال فرودگاهی
تومان
هر نفر در اتاق دو تخته

ظرفیت : ۳ نفر

سه شب اقامت هتل