کشورنوع – مدت ویزامدارک مورد نیازتحویلقیمت
آذربایجانسه ماهه سینگل

سه ماهه دبل

یکساله ۹۰ روز اقامت
۲ روز کاری

۴ روز کاری

۴ روز کاری

۷ روز کاری
$۳۶۵

$۵۱۵

$۱۲۵۵
روسیه توریستی۱۵ روزه
تورستی 15 روزه فوری
توریستی 1ماهه
توریستی 1ماهه فوری
تجاری 1 ماهه
تجاری 1 ماهه فوری
تجاری 3ماهه سینگل
تجاری 3ماهه سینگل فوری
تجاری 3ماهه دبل
تجاری 3 ماهه دبل فوری
تجاری 1ساله مولتی پل
پاسپورت امضا شده
1قطعه عکس
شغل و آدرس و تلفن
بلیت
7روز کاری
2روز کاری
7روز کاری
2روز کاری
30_25روز کاری
20_15 روز کاری
30_25روز کاری
20_15 روز کاری
30_25 روز کاری
20_15 روز کاری
30 روز کاری
390000
620000
490000
690000
100$+295000
130$+490000
130$+295000
140$+560000
140$+450000
170$+720000
220$+830000
تایلندعادی سینگل
عادی دبل
پاسپورت
1قطعه عکس
کپی شناسنامه و کارت ملی
آدرس و تلفن
۵ روز کاری
۵ روز کاری
40 یورو
83 یورو
چینعادی
فوری
پاسپورت
2قطعه عکس 6*4
شغل وآدرس منزل و محل کار و تلفن
12 روز
5 روز
140 دلار
180 دلار
هندعادی
فوری
پاسپورت امضا شده
2قطعه عس 4*3
کپی صفحه اول و دوم شناسنامه+
کپی کارت ملی+آدرس منزل و محل کار و تلفن

انگشت نگاری الزامی است
2 هفته کاری240000
گرجستان30 روزه توریستیاسکن پاسپورت
اسکن عکس
اسکن گواهی تمکن مالی
بیمه
10 روز کاری60$+35000
دبی14 روزه عادی
14 روزه فوری
یک ماهه
3 ماهه
اسکن پاسپورت
چک ضمانت
1 هفته کاری
2 روز کاری
275000
335000
410 درهم
1500 درهم
ویتنامطبق تاریخ رزرو بلیتپاسپورت
2قطعه عکس 4*6
کپی شناسنامه و کارت ملی
چک ضمانت
معرفی نامه از محل کار یا جواز کاری
پرینت حساب
آدرس منزل و محل کار
شماره تلفن و موبایل
14 روز کاری 185 $
اندونزیطبق رزرو هتلپاسپورت
2 قطعه عکس 4*3
اصل بلیت
کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
کپی کارت ملی
آدرس منزل و محل کار
شماره تلفن
رزرو هتل
پرینت حساب بانکی به لاتین
10 روز کاری95 $
سنگاپوریک ماهه دبل12 روز کاری70 $
کره جنوبی30 روزه14 روز کاری320 $
بلاروسطبق تاریخ رزرو بلیت 14 روز کاری280 $
تاجیکستان30 روزه توریستی
30 روزه توریستی فوری
7 روز کاری
2 روز کاری
45 یورو
70 یورو
هنگ کنگ1 ماهه 2بار وررود40 روز کاری280 دلار
عراق15 روز3 روز کاری80 دلار
ویزای ایران1 ماهه10 روز کاری50 دلار