کشورنوع – مدت ویزامدارک مورد نیازتحویلقیمت
آذربایجانسه ماهه سینگل

سه ماهه دبل

یکساله ۹۰ روز اقامت
۲ روز کاری

۴ روز کاری

۴ روز کاری

۷ روز کاری
$۳۶۵

$۵۱۵

$۱۲۵۵
روسیه توریستی۱۵ روزه
تورستی ۱۵ روزه فوری
توریستی ۱ماهه
توریستی ۱ماهه فوری
تجاری ۱ ماهه
تجاری ۱ ماهه فوری
تجاری ۳ماهه سینگل
تجاری ۳ماهه سینگل فوری
تجاری ۳ماهه دبل
تجاری ۳ ماهه دبل فوری
تجاری ۱ساله مولتی پل
پاسپورت امضا شده
۱قطعه عکس
شغل و آدرس و تلفن
بلیت
۷روز کاری
۲روز کاری
۷روز کاری
۲روز کاری
۳۰_۲۵روز کاری
۲۰_۱۵ روز کاری
۳۰_۲۵روز کاری
۲۰_۱۵ روز کاری
۳۰_۲۵ روز کاری
۲۰_۱۵ روز کاری
۳۰ روز کاری
۳۹۰۰۰۰
۶۲۰۰۰۰
۴۹۰۰۰۰
۶۹۰۰۰۰
۱۰۰$+۲۹۵۰۰۰
۱۳۰$+۴۹۰۰۰۰
۱۳۰$+۲۹۵۰۰۰
۱۴۰$+۵۶۰۰۰۰
۱۴۰$+۴۵۰۰۰۰
۱۷۰$+۷۲۰۰۰۰
۲۲۰$+۸۳۰۰۰۰
تایلندعادی سینگل
عادی دبل
پاسپورت
۱قطعه عکس
کپی شناسنامه و کارت ملی
آدرس و تلفن
۵ روز کاری
۵ روز کاری
۴۰ یورو
۸۳ یورو
چینعادی
فوری
پاسپورت
۲قطعه عکس ۶*۴
شغل وآدرس منزل و محل کار و تلفن
۱۲ روز
۵ روز
۱۴۰ دلار
۱۸۰ دلار
هندعادی
فوری
پاسپورت امضا شده
۲قطعه عس ۴*۳
کپی صفحه اول و دوم شناسنامه+
کپی کارت ملی+آدرس منزل و محل کار و تلفن

انگشت نگاری الزامی است
۲ هفته کاری۲۴۰۰۰۰
گرجستان۳۰ روزه توریستیاسکن پاسپورت
اسکن عکس
اسکن گواهی تمکن مالی
بیمه
۱۰ روز کاری۶۰$+۳۵۰۰۰
دبی۱۴ روزه عادی
۱۴ روزه فوری
یک ماهه
۳ ماهه
اسکن پاسپورت
چک ضمانت
۱ هفته کاری
۲ روز کاری
۲۷۵۰۰۰
۳۳۵۰۰۰
۴۱۰ درهم
۱۵۰۰ درهم
ویتنامطبق تاریخ رزرو بلیتپاسپورت
۲قطعه عکس ۴*۶
کپی شناسنامه و کارت ملی
چک ضمانت
معرفی نامه از محل کار یا جواز کاری
پرینت حساب
آدرس منزل و محل کار
شماره تلفن و موبایل
۱۴ روز کاری ۱۸۵ $
اندونزیطبق رزرو هتلپاسپورت
۲ قطعه عکس ۴*۳
اصل بلیت
کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
کپی کارت ملی
آدرس منزل و محل کار
شماره تلفن
رزرو هتل
پرینت حساب بانکی به لاتین
۱۰ روز کاری۹۵ $
سنگاپوریک ماهه دبل۱۲ روز کاری۷۰ $
کره جنوبی۳۰ روزه۱۴ روز کاری۳۲۰ $
بلاروسطبق تاریخ رزرو بلیت ۱۴ روز کاری۲۸۰ $
تاجیکستان۳۰ روزه توریستی
۳۰ روزه توریستی فوری
۷ روز کاری
۲ روز کاری
۴۵ یورو
۷۰ یورو
هنگ کنگ۱ ماهه ۲بار وررود۴۰ روز کاری۲۸۰ دلار
عراق۱۵ روز۳ روز کاری۸۰ دلار
ویزای ایران۱ ماهه۱۰ روز کاری۵۰ دلار