Menu

تور های اروپا ( ویژه آبان 96 )

5/5
مبدا : شیراز
  • آبان 96
  • ترکیش
  • 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 شب
مقصد : اروپا
  • آبان 96
  • ترکیش
نام و مسیر تورپروازتاریخ حرکتهر نفر در اتاق 2 تختههر نفر در اتاق 1 تخته4 تا 11 سال با تخت2 تا 4 سال بدون تخت
فرانسه ( 8 روز ) 4*
7 شب پاریس
TURKISH19 آبان1490 یورو +
3100000 تومان
2290 یورو +
3100000 تومان
1390 یورو +
3100000 تومان
490 یورو +
3100000 تومان
سوییس ( 8 روز ) 5*
2شب ژنو -2 شب برن - 1 شب اینترلاکن - 2 شب زوریخ
TURKISH17 آبان2090 یورو +
3250000 تومان
2990 یورو +
3250000 تومان
1990 یورو +
3250000 تومان
990 یورو +
3250000 تومان
سوییس - فرانسه ( 9 روز ) 4*
4 شب زوریخ - 4 شب پاریس
TURKISH11 آبان1990 یورو +
3200000 تومان
2690 یورو +
3200000 تومان
1790 یورو +
3200000 تومان
790 یورو +
3200000 تومان
فرانسه - ایتالیا ( 9 روز ) 4*
4 شب پاریس - 4 شب رم
TURKISH11 آبان1990 یورو +
3870000 تومان
2890 یورو +
3870000 تومان
1890 یورو +
3870000 تومان
790 یورو +
3870000 تومان
فرانسه - هلند ( 10 روز ) 4*
5 شب پاریس - 4 شب آمستردام
TURKISH16 آبان2090 یورو +
3000000 تومان
2990 یورو +
3000000 تومان
1990 یورو +
3000000 تومان
890 یورو +
3000000 تومان
اسپانیا - ایتالیا ( 8 روز ) 4*
4شب بارسلون - 3 شب رم
TURKISH17 آبان1490 یورو +
3100000 تومان
2290 یورو +
3100000 تومان
1390 یورو +
3100000 تومان
780 یورو +
3100000 تومان
اسپانیا - فرانسه ( 9 روز ) 4*
4 شب بارسلون - 4 شب پاریس
TURKISH21 آبان1990 یورو +
3600000 تومان
2890 یورو +
3600000 تومان
1890 یورو +
3600000 تومان
790 یورو +
3600000 تومان
ایتالیا ( 8 روز ) 4*
2 شب ونیز - 2 شب فلورانس - 3 شب رم
TURKISH17 آبان2090 یورو +
3200000 تومان
2990 یورو +
3200000 تومان
1990 یورو +
3200000 تومان
790 یورو +
3200000 تومان
سوییس - اتریش ( 9 روز ) 4*
4 شب زوریخ - 4 شب وین
TURKISH11 آبان1890 یورو +
3100000 تومان
2690 یورو +
3100000 تومان
1690 یورو +
3100000 تومان
690 یورو +
3100000 تومان
سوییس - فرانسه - ایتالیا - اسپانیا ( 14 روز ) 4*
4 شب زوریخ - 3 شب پاریس - 3 شب رم - 3 شب بارسلون
TURKISH16 آبان2890 یورو +
3250000 تومان
3990 یورو +
3250000 تومان
2690 یورو +
3250000 تومان
990 یورو +
3250000 تومان
ایتالیا - فرانسه ( 12 روز ) 4*
2 شب ونیز - 2 شب فلورانس - 3 شب رم - 4 شب پاریس
TURKISH17 آبان2590 یورو +
3100000 تومان
3690 یورو +
3100000 تومان
2390 یورو +
3100000 تومان
990 یورو +
3100000 تومان
ایتالیا ( 10 روز ) 4*
3 شب رم - 2 شب فلورانس - 2 شب ونیز - 2 شب میلان
TURKISH17 آبان2190 یورو +
3100000 تومان
3190 یورو +
3100000 تومان
1990 یورو +
3100000 تومان
890 یورو +
3100000 تومان
فرانسه - اسپانیا - ایتالیا ( 11 روز ) 4*
4 شب پاریس - 3 شب بارسلون - 3 شب رم
TURKISH10 آبان2490 یورو +
360000 تومان
3590 یورو +
3600000 تومان
2290 یورو +
3600000 تومان
990 یورو +
3600000 تومان
اسپانیا - پرتقال ( 9 روز ) 4*
4 شب بارسلون - 3 شب لیسبون
TURKISH14 آبان1890 یورو +
4200000 تومان
2690 یورو +
4200000 تومان
1690 یورو +
4200000 تومان
890 یورو +
4200000 تومان
سوییس - هلند ( 8 روز ) 4*
4 شب زوریخ - 3 شب آمستردام
TURKISH17 آبان1890 یورو +
3100000 تومان
2690 یورو +
3100000 تومان
1790 یورو +
3100000 تومان
790 یورو +
3100000 تومان

جزئیات کامل تور

فرودگاه مبدا

فرودگاه مقصد

نکات ضروری

امکانات هتل

از 3100000 تومان

رزرو و مشاوره سفر

راهنمایان آماده پاسخگویی و برنامه ریزی سفر شما

09170906502

09170906505

 دیگر  تورهای پیشنهادی تابستان 98

سلام

دیدگاه و پیشنهاد شما راهنمای ماست

فرم گزارش

ممنونیم که ما را در بهتر کردن خدمات یاری می کنید.