خدمات :

  • بلیت رفت و برگشت با هواپیما
  • اقامت و صبحانه
  • ترانسفر بین شهری

توضیحات :

  • پرواز رفت روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت ۱۹:۱۵ و جمعه ساعت ۲۰:۰۰ و پرواز برگشت دوشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۱:۴۰ و جمعه ساعت ۲۲:۲۵ می باشد.
  • تورهای ۳ شبه از دوشنبه به پنج شنبه و جمعه به دوشنبه هر هفته و تورهای ۴ شبه از دوشنبه به جمعه و پنجشنبه به دوشنبه هر هفته می باشد.
  • نرخ بلیت تک به ازای هر نفر بزرگسال ۵۲۲۸۰۰ تومان در نظر گرفته شده است که در صورت هر گونه تغییر نرخ در پرواز افزایش نرخ در پکیج فوق اعمال می گردد.