خدمات :

  • بلیت رفت و برگشت با هواپیما
  • اقامت و صبحانه
  • ترانسفر بین شهری

توضیحات :

  • پرواز رفت روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 19:15 و جمعه ساعت 20:00 و پرواز برگشت دوشنبه و پنجشنبه ساعت 21:40 و جمعه ساعت 22:25 می باشد.
  • تورهای 3 شبه از دوشنبه به پنج شنبه و جمعه به دوشنبه هر هفته و تورهای 4 شبه از دوشنبه به جمعه و پنجشنبه به دوشنبه هر هفته می باشد.
  • نرخ بلیت تک به ازای هر نفر بزرگسال 522800 تومان در نظر گرفته شده است که در صورت هر گونه تغییر نرخ در پرواز افزایش نرخ در پکیج فوق اعمال می گردد.