خدمات :

  • بلیت رفت و برگشت هواپیما
  • اقامت و صبحانه
  •  ترانسفر بین شهری

توضیحات :

  • پرواز رفت روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت ۱۹:۱۵ و پرواز برگشت وشنبه ساعت ۲۱:۴۰ و جمعه ساعت ۲۲:۲۵ می باشد.
  • تور های  ۴ شبه از دوشنبه به جمعه و پنجشنبه به دوشنبه هر هفته می باشد.
  • نرخ بلیت تک به ازای هر نفر بزرگسال ۵۲۲۸۰۰ تومان در نظر گرفته شده است که در صورت هر گونه تغییر نرخ در پرواز اقزایش نرخ در پکیج فوق اعمال می گردد.