خدمات :

  • بلیت رفت و برگشت هواپیما
  • اقامت و صبحانه
  •  ترانسفر بین شهری

توضیحات :

  • پرواز رفت روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 19:15 و پرواز برگشت وشنبه ساعت 21:40 و جمعه ساعت 22:25 می باشد.
  • تور های  4 شبه از دوشنبه به جمعه و پنجشنبه به دوشنبه هر هفته می باشد.
  • نرخ بلیت تک به ازای هر نفر بزرگسال 522800 تومان در نظر گرفته شده است که در صورت هر گونه تغییر نرخ در پرواز اقزایش نرخ در پکیج فوق اعمال می گردد.