تور مشهد از شیراز | لیست قیمت هتل ها

تا 50% تخفیف – گردشگران

5/5

مبدا شیراز 

 • 28 05 98
 • BOEING-MD

مقصد  مشهد

 • 31 05 98
 • BOEING-MD

تور مشهد از شیراز هتل فردوسی مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- بلوار مدرس- نبش مدرس1- روبروی دادگستری- هتل فردوسی
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1037 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل تهران مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا- نبش امام رضا 8- هتل تهران
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1126 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل آپارتمان بشری مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان اندرزگو(خسروی نو)- ابتدای بازارسرشور(مقابل باب الجواد)- هتل بشری
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1232 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل پارمیدا مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا- امام رضا 24- هتل پارمیدا
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1165 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل اطلس مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- فلکه آب- (میدان بیت المقدس)جنب بازار رضا- هتل اطلس مشهد
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1187 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل رضویه مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- بیت المقدس(فلکه آب)- جنب بازار رضا- هتل رضویه
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1178 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل هاترا مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا- چهارراه دانش- دانش غربی 2/1- نبش سه شور 37- هتل هاترا
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1090 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل دیپلمات مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- میدان راه آهن- نبش کامیاب 32- هتل دیپلمات
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1037 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل منجی مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- فلکه آب- ضلع جنوبی بازار رضا- نبش شیخ طوسی 9- هتل منجی
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1208 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل سهند مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- بلوار امام رضا(ع)- امام رضا 2- روبرو هتل کیانا- هتل سهند
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1172 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل میامی مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا(ع)- امام رضا 35- هتل میامی
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 983 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل آپارتمان آرمان مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان نواب صفوی- هتل آرمان
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1412 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل آتی مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا(ع)- امام رضا 32- نبش چهارراه دوم- هتل آتی
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1028 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل ارس مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- بلوار فردوسی- حد فاصل میدان جانباز و چهارراه خیام- هتل ارس
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 938 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل گلستان مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- میدان امام خمینی- انتهای خیابان شهید فیاض بخش- جنب دادگستری- هتل گلستان
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 902 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل عرش مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا- خیابان دانش غربی- ابتدای خیابان کامیاب- پلاک76- هتل عرش مشهد
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1060 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل زیتون مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان پاسداران - پاسداران 41- هتل زیتون
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1015 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل الوند مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا- امام رضا ۲۷- چهارراه اول سمت راست- هتل الوند
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1045 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل حلما مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا 26
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1172 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل ارم مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا- نبش امام رضا 74- هتل ارم
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1090 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل اعیان مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا- امام رضا 2- هتل اعیان
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1114 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل جواهر شرق مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا- بین خیابان امام رضا 6 و 8- هتل جواهرشرق
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1268 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل آفاق مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- چهارراه شهدا- خيابان آيت الله بهجت- آیت الله بهجت ۲- پشت باغ نادری
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 790 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل آپارتمان لبخند مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا ۸- کوچه ربیعی- هتل لبخند
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 790 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل سپنتا مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- چهارراه شهدا- کوچه شاهین فر- هتل سپنتا
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1060 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل آپارتمان عمارت مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- امام رضا 16- نبش عنصری 1- هتل عمارت
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 790 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل شارستان مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان خسروی نو- اندرزگوی 17- هتل شارستان مشهد
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1225 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل مجلل ایران زمین مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- امام رضا 8- کوچه شهید حسنی
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1202 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل لاله مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان کوهسنگی- کوه سنگی 24- هتل لاله
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1043 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل پارسیان مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان کوهسنگی 15- هتل پارسیان
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1112 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل آپارتمان صادقیه جم مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان پاسداران - پلاک24- هتل آپارتمان صادقیه جم مشهد
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1178 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل آپارتمان زمرد مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- امام رضا 6- هتل آپارتمان زمرد مشهد
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1073 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل پردیس مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام خمینی 21- جنب بازار تجاری جنت- هتل پردیس
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 790 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل جواهری مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا- نبش امام رضا 6
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1330 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا 19- هتل قصرآیدین- نبش 3راه اول
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 977 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل هفت آسمان مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام رضا- چهارراه دانش- دانش غربی 2/1- هتل هفت آسمان
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 790 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل آپارتمان فاخر مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- امام رضا 48- پلاک 9- هتل فاخر مشهد
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 790 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل باختر مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان پاسداران- نبش پاسداران یک- هتل باختر
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 790 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل نور مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان خسروی نو- جنب اندرزگو 17- هتل نور
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1187 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل سراج مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان طبرسی- خیابان طبرسی 16- هتل سراج
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1030 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل اسپینو مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان عنصری شرقی- بین عنصری دو و چهارراه عنصری- هتل اسپینو
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 917 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل صحرا مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- چهار راه شهدا- نبش شیرازی 11- هتل صحرا
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 790 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل سی برگ مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- بلوار احمد آباد- نبش بلوار رضا- هتل سی برگ
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1148 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل آپارتمان سروش مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان نواب صفوی- نبش نواب 12- هتل سروش
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1400 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل قصر نیلی مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان خسرو ی انتهای کوچه خامنه ای
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 790 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل خانه سبز مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- انتهای خیابان شیرازی- میدان توحید- توحید 26- هتل خانه سبز
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 790 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل ثامن مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- انتهای بلوار وکیل آباد- اول جاده طرقبه- سمت چپ- هتل ثامن
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1112 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل فرهنگ و هنر مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان امام خمینی- میدان ده دی- نبش رازی غربی یک- هتل فرهنگ و هنر
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1013 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل شیراز مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد- خیابان دانشگاه- نبش دانشگاه 19
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1015 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل کارن مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • خراسان رضوی- مشهد-خیابان امام رضا-امام رضا 8-نبش رجب زاده 3
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 1075 هزارتومان

تور مشهد از شیراز هتل آپارتمان هاوین مشهد 3 ستاره

رتبه میهمانان
۵/۵
 • مشهد-میدان شهدا-خیابان شیرازی - شیرازی 24 - کوچه باغ عنبر -هتل آپارتمان هاوین
 • رفت : 1398/05/12
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • برگشت : 1398/05/15
 • BOEING-MD ساعت : 00:00
 • 3 شب اقامت در هتل

هر نفر اتاق دو تخته 790 هزارتومان

اطلاعات رتبه و قیمت هتل ها 

قیمت ها بر اساس هر نفر در اتاق دو تخته + بلیت رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی می باشد.

تاریخ تور بر اساس بهترین زمان تور به صورت خودکار انتخاب شده است پس انتخاب هتل میتوانید تاریخ های دیگری انتخاب کنید .

توجه بفرمایید اگر تاریخ دیگری انتخاب کنید ممکن است بر روی قیمت نهایی تور شما تاثیر بگذارد .

تاریخ انتخاب شده بهترین قیمت این تور در یک ماه آینده می باشد. 

برای تایید و ارسال برای بررسی کافیست تعداد مسافران و شماره همراه خود را وارد کنید و یا برای تغییر تاریخ از لیست زیر انتخاب کنید در غیر این صورت ادامه دهید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *