تور روسیه از شیراز و تهران

تور روسیه از شیراز با پرواز غیر مستقیم قطری و ترکیش 

تور  روسیه از تهران با  پرواز مستقیم  هواپیمایی نوردویند / ایرفلوت و ماهان   در تابستان ۹۸  برقرار می باشد.