تور انتخابی شما:

شیراز SYZ

به

جزیره کیش KIH

کد سفارش: per-dfkm4

اطلاعات پرواز
  • کیش ایرلاین
  • یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۸
  • ساعت ۱۲:۲۰ صبح
  • کیش ایرلاین
  • یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۸
  • ساعت ۱۲:۲۰ صبح
اقامت
۵/۵
۳ شب هتل داریوش کیش
محاسبات مالی

قیمت تور هر نفر اتاق دو تخته

۵۰۶,۰۰۰ تومان

تعداد مسافران بزرگسال

۱ نفر

تعداد مسافران زیر دو سال

۰

مجموع مبلغ صورتحساب

۵۰۶,۰۰۰ تومان
order